Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.02.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2012 dönemi
1. birleşiminin 1.  Oturumu 07.02.2012 Salı günü saat
15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.
----------------------------------------------------------------------------
Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan Başkanlığında azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M. Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ,  Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK,  Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN,  Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Çağlar Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP,  Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY, Olcay SANAL, Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.
03.01.2012 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
03.01.2012 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
Madde 3- Terzibayırı Mahallesi, (Tapuda Çukurbağ) 411 ada, 25 nolu parselin tamamı, Yenidoğan 2171 ada, 5 nolu parselin tamamı, Tepecik mahallesi 233 ada 1 nolu parselin tamamı  ve Orhan mahallesi 3493 ada, 7 nolu parselin 87/108 oranındaki hissesinin  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.01.2012 tarih ve 518 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
Madde 4- Mülkiyeti Belediyemize ait olan 35 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.01.2012 tarih ve 667 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
Madde 5- Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Akçakoca Mahallesi 86 pafta, 371 ada, 3 nolu parselde bulunan binanın üst katını, Kocaeli Valiliği İl Müftülüğü tarafından " Kurs Merkezi" olarak kullanılması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 11.01.2012 tarih ve 405 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
Madde 6- Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan Sepetçi köyü, 4445 nolu parselde bulunan Sosyal Tesisin yaklaşık 150 m2  kapalı alan ile parseldeki açık alanların 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.02.2012 tarihli yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
Madde 7- Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklar ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize devri yapılan  isimsiz parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 30.01.2012  tarih ve 88 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
Madde 8- İzmit -Yeşilova mahallesi, G-23b.25.b.1d uygulama imar planı paftası, 4426 nolu parselin, Kentsel Çalışma Alanı olan imar planı arazi kullanım kararının, söz konusu parselin bir kısmının 4427 nolu parselin Akaryakıt Bakım ve LPG ikmal istasyonu olan kullanımına ilave edilmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2012 tarih ve 343 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
Madde 9- İzmit- Yenimahalle,G23b.23c.4b; G23B.23c.1c uygulama imar planı paftaları ,1021 ada,104 nolu parselin Konut Alanı olan imar planı arazi kullanım kararının Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2012 tarih ve 344 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
Madde 10- İzmit -Alikahya ,G23b.25b.4d uygulama imar planı paftası, 207 ada, 32 ve 39 nolu parsellerin imar planı arazi kullanım kararının Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi ile 38 nolu parselin yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2012 tarih ve 345 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
Madde 11- İzmit- Çayırköy ( İ-1) , İzmit- Arızlı  (İ-9), İzmit- Akpınar ( İ-10) gelişme konut alanlarına ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar planları ile ilgili İmar  komisyonunun 26.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 9- Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2011 tarih, 592 sayılı kararında tanımlanan G23b.25d.1b uygulama imar planı paftası, 1707 adanın yapılaşma koşullarından yapı yaklaşma mesafesinin onaylı plan ve meclis kararında farklı ölçüler içerdiği belirlendiğinden, iki ifadenin aynı ölçüleri içermesini sağlayan meclis kararı düzeltme teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 10.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 10- İzmit-Yenidoğan Mahallesi, 1213 ada 1 no´lu parselin imar planı üzerinde " imar yolu" olan arazi kullanım kararının değiştirilmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 05.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 11-  Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2011 tarih , 588 sayılı kararı ile onaylanan Yenişehir Mahallesi , 4815 ada , 2 ve 3 no´lu parseller  , 4786 ada , 9 no´lu parsel ve 4808 ada 2 no´lu parselin batısında yer alan otopark alanının bulunduğu bölgede imar planı arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonunun 12.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 12-  İzmit-Yahyakaptan Mahallesi G23b.25c.1a, G23b.25c.1b Uygulama İmar Planı paftaları, 3076 ada 17 no´lu parselde yer alan "Ortaöğretim Tesis Alanı" kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 17.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
Madde 16- Alikahya,  Küçük Sanayi Alanı İY-1 planlama bölgesi uygulama imar planı ile ilgili   İmar komisyonunun 19.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
 
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirlmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
 
Madde 17- Alikahya, Sanayi Alanı İ-16 planlama bölgesi uygulama imar planı ile ilgili İmar komisyonunun 24.01.2012  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
 
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirlmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 13-  Belediyemiz, Kuruçeşme-Fatih Mahallesi, G23b.23d Nazım İmar Planı paftası, G23b.23d.1b ve G23b.23d.2a Uygulama İmar Planı paftaları, 384, 388, 584 ve 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu, konut alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  ile ilgili imar komisyonunun 12.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 14- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde "Kamu personelinden  ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır." denildiğinden Denetim Komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
 
 
 
KARAR 15- Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe   Komisyonunun 10.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 16- II sayılı Boş Kadro değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  16.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
 
Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulu oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 17- Sözleşmeli personele 01.01.2012 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.01.2012  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
 
Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulu oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 18- Kardeş Şehir olduğumuz Bulgaristanın Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi 15.12.2011 tarih ve 76 sayılı yazısı ve eki olan Momçilgrad  kasabasının yürürlükteki yapılandırma planına göre ilçe sakinlerinin sosyal ve kültürel alanlarında faaliyet gösterebilecekleri Kültür Binası yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/ g maddesine göre yapılması planlanan sosyal ve Kültürel binanın yaptırılabilmesi, TİKA T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına protokol yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
Madde 24- Yeni yapılacak binalara ruhsat verilirken yağ tutucu şartının aranması teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 30.01.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  
Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 
Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 07.02.2012 Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.03.2012 Salı günü saat 15.00´de  toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.
  
Azalardan Hüseyin CANIGENİŞ´ in mevcut olmadığı anlaşılmıştır.
 
Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hüseyin CANIGENİŞ´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Hasan KIRLI ve  Muammer BİNER  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Azalardan Hüseyin CANIGENİŞ´in izinli sayılmasına oyçokluğu ile karar verildi.
 
Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 03.01.2012 Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 07.02.2012 Salı günü saat 15.00´de  toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.