Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.05.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2013 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu  07.05.2013 Salı günü saat

16.00 da yaptığı meclis toplantısına aittutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarakİzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M. Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU,  İsmail GÜNDAŞ, Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ,   CengizÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN,   İbrahimBULUT,  Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Ç.DevrimYILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Ali YILMAZ,  Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcutoldukları anlaşıldı.

G-1-  İzmitBelediyesi´nin geleneksel olarak düzenlendiği ve her yıl farklı bir kenttenbaşlatılan Pişmaniye Festivali´nin bu yıl yapılacak olan beşincisinin startınınSaraybosna´nın Opcina Starı Grad Belediyesi Baş Çarşı Meydanındagerçekleştirilmesi planlamaktadır. Belediyemizden 45 kişinin katılımsağlayacağı ve tüm masraflarının tarafımızdan karşılanacağı programın bilgileriekte sunulmuştur. Ekli listede adı geçen kafilenin etkinliğe katılımsağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün30.04.2013 tarih ve 718 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile kararverildi.

 

G-2- Mehmetalipaşa mahallesiG23b25d.1d uygulama imar planı paftası, 3234 ada, 9 nolu parselin mevcut imarplanında "B-3"yapılanma koşuluna sahip " Konut alanı" kullanımının ," E=2.40,H= 4 kat" yapılanma koşuluna sahip " Özel Yurt alanı olarak düzenlenmesiniiçeren uygulama imar planı değişikliği teklifi yazımız ekinde yer almaktadır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7. Maddesine göre plan değişikliğiteklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2013 tarih ve 1855sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakıngündeme alınmasına  oybirliği ile kararverildi.

 

G-3-  Kore´ninDünyaca ünlü çelik şirketi olan POSCO´nun kurulduğu Gyeongsangbuk-do Bölgesi Pohangşehri belediyemiz ile kardeş şehir anlaşması imzalamak ve 27-28 Temmuz 2013tarihlerinde şehirlerinde gerçekleşecek olan Uluslararası Pohang Havai FişekFestivali´ne davetlerini sunmak üzere tarafımıza gönderdikleri ektekievraklarının karar alınması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğünün 06.05.2013 tarihli yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile kararverildi.

 

G-4-  MülkiyetiHazineye ait ve Kocaeli İl Özel İdaresi adına kesin tahsisli olan ,793 ada, 2parsel nolu 76.419,18m2´lik taşınmaz, 25( yirmi beş ) yıllığına Belediyemizetahsisi edilmiştir.

Söz konusu parselde bulunan 245,00m2´lik yapınınrestore edilerek , imar planındaki fonksiyon amacına hizmet etmek üzere  10 ( on) yıl süre ile kiraya verilmesiteklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.05.2013 tarih ve 2708sayılı yazısı  okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile kararverildi.

 

 

02.04. 2013 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

02.04.2013  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliğiile karar verildi.

 

(Madde3-) 5393sayılı Belediye Kanunu´nun 64. Maddesi gereğince İzmit Belediyesine ait 2012Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün  30.04.2013 tarihli yazısı okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ilekarar verildi.

  

(Madde 4-) Atatürk Caddesi, Barış Caddesi ve İnönü Caddesi üzerinde faaliyetteolan Kuruçeşme Pazar Yerinin Kaldırılarak Doğan Mahallesi Hatipköy CaddesiNo:86 adresinde kapalı Pazar olarak kurulması teklifi ile ilgili ZabıtaMüdürlüğünün 25.04.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclisegetirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ilekarar verildi.

 

(Madde 5-) Yeni Mahalle Köylü Pazarının Yeni Mahalle 1272 Ada 196 Parsel üzerindekapalı pazar olarak kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 25.04.2013tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçekomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

 

(Madde 6-) Güney Kore Ulsan Bak-guBelediyesi ile  İzmit Belediyesinin  kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Yazıİşleri Müdürlüğünün 26.04.2013 tarihli yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi

 

KARAR 40- (Madde 7-)  Avusturya´nın başkentiViyanada 2013 yılı Ağustos ayında yapılacak olan Festivale  Ülkemiz ve kentimiz adına kurumumuzu temsilenİzmit Belediyesi Halk Dansları Genel Koordinatörü Sezai UZUNER ile HalkDansları Kostüm Tasarım Danışmanı Derya UZUNER´in görevlendirilmeleri teklifiile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.04.2013 tarih ve 690sayılı  yazısı okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:  

Avusturyanınbaşkenti Viyanada 2013 yılı Ağustos ayında yapılacak olan Türkiye Halk KültürüFestivali öncesinde, 2013 Mayıs ayında organizasyon, teknik ve yöreselçalışmaların değerlendirileceği seminer, tanıtım ve toplantıya ülkemiz vekentimiz adına kurumumuzu temsilen, İzmit Belediyesi Halk Dansları GenelKoordinatörü Sezai UZUNER ile Halk Dansları Kostüm Tasarım Danışmanı DeryaUZUNER´in katılım sağlayabilmeleri, gidiş-geliş bedelleri ile tüm masraflarınınkendileri tarafından karşılanmak suretiyle görevlendirilmelerinin kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR 41- (Madde 8-) Slovakya´nın Kosicekentinde 11-16 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan  Kosice 2013 Avrupa Kültür Başkenti Kültüretkinlikleri çerçevesinde kısa film yarışması bölümlerinde belediyemizitemsilen ART NICOMEDİA Kültür ve Sanat Derneği´nin yer alması teklifi ileilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.04.2013 tarih ve 689 sayılıyazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Slovakya´nın Kosice kentinde11-16 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kosice 2013 AvrupaKültür Başkenti Kültür etkinlikleri çervesinde; The Visegrad and BalkanCourt" ve "19. Golden Beggar Kısa Film yarışması" bölümlerindebelediyemizi temsilen on sekiz kişiden oluşan ekli listede , ART NİCOMEDİAKültür ve Sanat Derneğinin yer alması ve iki adet şoförün oluşturduğu toplamYirmi kişinin gidiş-geliş bedelleri ile tüm masraflarının kendileri tarafındankarşılanmak suretiyle görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile kararverildi.

 

(Madde 9-) Veliahmet Mahallesi,352 ada, 11 nolu parselin kuzeydoğusunda bulunan Belediyemize ait binanınSaraybahçe Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süre ilebedelsiz olarak  Kocaeli Valiliği İlEmniyet Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlakMüdürlüğünün 04.04.2013 tarih ve 2206 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:  

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Planve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 10-) İzmit- Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.23c nazım imar planıpaftası, 132 ada 1 nolu parselin "Pazarlama Alanı" olan kullanımının "KonutAlanı", 125 ada 5,6 ve 7 nolu parsellerin "Konut Alanı" olan kullanımının"Pazarlama Alanı", 130 ada 2 nolu parselin "Konut Alanı" olan kullanımının birkısmının "Yönetim Merkezi" olarak değiştirilmesini içeren Kocaeli BüyükşehirBelediye Meclisi´nin 11.04.2013 tarih ve 211 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğidoğrultusundahazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgiliİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2013 tarihli yazısı okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:  

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakınİmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 11-) İzmit-ÜçtepelerMevkii, Kabaoğlu Köyü, Sarıcalar Köyü ile Malta Mevkii´nde yer alan ve üstölçekli planda İ6-İ7-İ8 olarak tanımlı yaklaşık 469 hektarlık alanda kentmerkezi ve üniversiteyi bütünleştirecek şekilde kaliteli ve yaşanabiliryerleşim alanları oluşturmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmarPlanı, lejant ve plan notu ilavesi teklifi ile ilgili İmar ve ŞehircilikMüdürlüğünün 26.04.2013 tarihli yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakınİmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 12-) 5747 sayılı yasa ile Saraybahçe Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme ve AkmeşeBelediyelerinin birleşmeleri sonucu oluşan İzmit İlçe Belediyesinin; birleşmesibelediyelerin imar planlarının ve uygulama hükümlerinin bütünleştirilmesi, aynıbaşlık altında tanımlanması ve ifadelendirilmesi çalışması kapsamındahazırlanan uygulama hükümleri (plan notları ) ile gösterim sembollerinin(lejand) yeniden düzenlenmesi şeklinde revizyonunu içeren plan notu ve lejandpaftaları ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.04.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakınİmar komisyonuna havalesine oybirliğiile karar verildi.

KARAR 42- ( Madde 13-)  İzmit BelediyeMeclisi´nin 04.12.2012 tarih ve 92 sayılı kararı ile kabul edilerek, KocaeliBüyükşehir Belediye Meclisi´nin 17.01.2013 tarih ve 33 sayılı kararı ileonaylanan İzmit- Arızlı Ağaköy Mevkii G23b.23b.3b-3c-3d, G23b.24a.4a-4duygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar PlanıRevizyonu" na ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazları içerentalepler ile ilgili İmar Komisyonunun 05.04.2013tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Arızlı-Ağaköy Mevkii,G23b.23b.3b-3c-3d, G23b.24a.4a-4d Uygulama İmar Planı paftalarında şuyulandırmaaşamasında mülkiyet dokusu ve mevcut yapılaşma ile plan kararları arasındaoluşacağı düşünülen uygulama sorunlarının çözümü adına, mevcut ulaşım sistemiile planlama alanında yer alan konut alanları ada formlarının yenidendüzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulamaİmar Planı Revizyonunun İzmit Belediye Meclisi´nin 04.12.2012 tarih ve 92

 

sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli BüyükşehirBelediye Meclisi´nin 17.01.2013 tarih ve 33 sayılı kararı ile onaylandığıbelirlenmiş olup, söz konusu imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun "PlanYapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği" nin 20.maddesi gereğince 12.02.2013-13.03.2013tarihleri arasında 30 gün süresince askıya çıkarılarak ilan edildiği ve alandayer alan parsel maliklerinin planlama kararlarına yönelik görüş ve itirazlarınıiçeren taleplerin Belediyemize iletildiği anlaşılmıştır.

            Bu doğrultuda; yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren taleplerin tek tekifadelendirilerek, imar planı ana kararlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarıaşağıda belirtilmiştir.

1.Bekir BEKLER imzalı 01.03.2013 tarihlidilekçe ile; Arızlı-Ağaköy Mevkii,1681 nolu parselin "Park Alanı" olarak planlandığı belirtilerek, söz konusuparselin park alanı kullanımından çıkartılması veya eşdeğer bir bölgeyetaşınması talep edilmiştir.

DeğerlendirmeSonucu: Arızlı-Ağaköy Mevkii, 1681 nolu parselin mevcut imar planında birkısmının "Park Alanı" ve "Konut Alanı" , diğer kısmının ise "İmar Yolu" olarakplanlandığı, ancak söz konusu park alanının kaldırılmasının nazım imar planıkararlarını değiştirici nitelikte olduğubelirlendiğinden talebin uygun olmadığıilebirlikte eşdeğer bir bölgeden yer verilmesi talebinin de İmar Kanunun 18.maddeuygulaması aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durumolmadığı gerekçesiyle uygunolmadığı,

2. NedimMORAN imzalı bila tarihli dilekçe ile; Arızlı-AğaköyMevkii, 1937 nolu parselde yer alan evinin üzerinden 17 mt genişliğindeki imaryolunun geçtiği belirtilerek, söz konusu yolun evine zarar vermeyecek şekildegüzergahının yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.

DeğerlendirmeSonucu: Arızlı-Ağaköy Mevkii, 1937 noluparselin mevcut imar planında küçük bir kısmının "5/A-2/3, 0.30/0.60" yapılaşmakoşuluna sahip "Konut Alanı", diğer kısmının ise Yapı Yasaklı Alanda yer aldığıgerekçesiyle "Ağaçlandırılacak Alan" ve 17mt genişliğinde "İmar Yolu" olarakplanlandığı, ancak mevcut yapının üzerinden geçen söz konusu yolundaraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve nazım imar planıkararlarını bozucu nitelikte olduğu ile söz konusu evin neredeyse tamamınınyapı yasaklı alanda kaldığı belirlendiğinden talebin uygun olmadığı,

3.MehmetÇAPÇI imzalı bila tarihli dilekçe ile; Arızlı-Ağaköy Mevkii, 2078 nolu parselin imarplanı üzerinde çocuk bahçesi olarak planlandığı belirtilerek, söz konusuparselin çocuk bahçesi kullanımından çıkartılması veya eşdeğer bir bölgeyetaşınması talep edilmiştir.

DeğerlendirmeSonucu: Arızlı-Ağaköy Mevkii, 2078 nolu parselin mevcut imar planında birkısmının "Çocuk Bahçesi", diğer kısmının ise "İmar Yolu" olarak planlandığı,ancak söz konusu çocuk bahçesi alanının kaldırılmasının nazım imar planıkararlarını değiştirici nitelikte olduğubelirlendiğinden talebin uygun olmadığıilebirlikte eşdeğer bir bölgeden yer verilmesi talebinin de İmar Kanunun 18.maddeuygulaması aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektiren bir durumolmadığı gerekçesiyle imar planı ana kararları ile üst ölçekli plankararları doğrultusunda incelenerek karar verilen imar planı itiraz konularıuygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 43- (Madde 14-) İzmit- Mehmetalipaşa Mahallesi,G23b.25c.1a Uygulama İmar Planı Paftası, 3058 ada 13 nolu parsele ilişkinKavanlar İnşaat A.Ş tarafından hazırlatılan ve İzmit Belediye Meclisi´nin04.12.2012 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilerek Kocaeli BüyükşehirBelediye Meclisi´nin 17.01.2013 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 30 günlük yasal askı süresindeyapılan itirazları içeren talepler ile ilgiliİmar Komisyonunun 26.04.2013 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediye Meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN,Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, CengizÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN, Şahsuvar MARUL, ÇağlarDevrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarınakarşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan , Meclis üyeleri (Muammer BİNER,M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, HüseyinCANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, FahriMEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, EmineOKANALP, Ali YILMAZ) ´ın kabul oyları ile, oyçokluğu ile karar verildi.

 

(Madde 15-) İzmit- Gündoğdu Mahallesi, G23b.24b.3b, G23b.25a.4a-4b ve G23b.25a.3auygulama imar planı paftaları, 794 ada 1 nolu parselin tamamı ile 795 ada 1nolu parselin bir kısmında yer alan "Sağlık Tesisleri Alanı" kullanımının "E=1,H:4 kat" yapılaşma koşulunun, E=2.00, H:Serbest olarak düzenlenmesi ile plannotu ilavesi ile ilgili İmar Komisyonunun26.04.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konununyeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmarkomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 44- (Madde 16-) İzmit-Kabaoğlu Mevkii, G23b.24a.2c ve G23b.24a.3b uygulama imar planıpaftaları, 176 ada 1 no´lu parselin mevcut imar planında "Özel İlköğretimTesisi Alanı" kullanımının üzerinden geçen enerji nakil hattının kuzeyindekalan kısmının "Konut Alanı"na dönüştürülmesi ve bölgeye getirilen ilavenüfusun ihtiyacı olan yeşil alanın enerji nakil hattının altında "Yeşil Alan"olarak düzenlenmesi ile ile ilgili İmarKomisyonunun 12.04.2013 tarihli raporuokunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

söz konusu parsel malikleri tarafından ALADAĞ İmarPlanlama Mim.Müh.Şti ´ne hazırlatılan İzmit-Kabaoğlu Mevkii, G23b.24a.2c-3bUygulama İmar Planı Paftaları, 176 ada 1 no´lu parselin mevcut imar planındaE:1.00, H:4 Kat yapılaşma koşuluna sahip "Özel Eğitim Tesis Alanı" olarakplanlandığı ve yapı yaklaşma mesafelerinin tüm cephelerden 10mt olduğubelirlenmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2013 tarih ve 107 sayılı kararı ileonaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan bahsekonu değişiklik teklifi ile; söz konusu parselin üzerinden geçen enerji nakilhattının kuzeyinde yer alan takriben 10131m² büyüklüğündeki alanın E:0.50,Hmax:6.50mt yapılaşma koşuluna sahip "Konut Alanı" olarak planlandığı ve yapıyaklaşma mesafelerinin konut alanının güney sınırından 3mt, diğer cephelerden5mt olarak düzenlendiği, açılan konut alanı ile birlikte bölgeye gelecek ilavenüfusun ihtiyacı olan yeşil alanın enerji nakil hattının altında takriben3257m² büyüklüğünde "Yeşil Alan" olarak düzenlenmesi suretiyle karşılandığı,geriye kalan "Özel Eğitim Tesis Alanı"nın ise yapılanma koşulu değiştirilmedenpark alanına bitişik sınırındaki çekme mesafesinin ise 3mt olarak düzenlendiğibelirlenmiştir.

Bu bağlamda; İzmit-Kabaoğlu Mevkii, G23b.24a.2c-3b Uygulamaİmar Planı Paftaları, 176 ada 1 parselde yer alan "Özel Eğitim Tesis Alanı"nınbahçesinin konut alanına dönüştürülmesinde bir sakınca bulunup bulunmadığınailişkin Kocaeli Valiliği, İl Milli EğitimMüdürlüğü´nün 11.01.2013 tarih ve 00936 sayılı uygun görüşü doğrultusunda sözkonusu parselin üzerinden geçen enerji nakil hattının kuzeyinde yer alantakriben 10131m² büyüklüğündeki alanın E:0.50, Hmax:6.50mt yapılaşma koşulunasahip "Konut Alanı" olarak planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin konut alanınıngüney sınırından 3mt, diğer cephelerden 5mt olarak düzenlenmesi ile açılankonut alanı ile birlikte bölgeye gelecek ilave nüfusun ihtiyacı olan yeşilalanın enerji nakil hattının altında takriben 3257m² büyüklüğünde "Yeşil Alan"olarak düzenlenmesi suretiyle karşılanması ve geriye kalan "Özel Eğitim TesisAlanı"nın park alanına bitişik sınırındaki çekme mesafesinin ise 3mt olarakdüzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiyapılmasının, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesindeteklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

 

(Madde 17-) İzmit Belediye Meclisi´nin03.04.2012 tarih 33 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin13.09.2012 tarih 526 sayılı kararı ile onaylanan "İ-1 (Çayırköy) Gelişme KonutAlanı, İ-9 (Arızlı) Gelişme Konut Alanı ve İ-10 (Akpınar) Gelişme Konut AlanıUygulama İmar Planı"na ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılanitirazları içeren talepler ile ilgili İmar Komisyonunun 25.04.2013tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konununyeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmarkomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 45- (Madde 18-)Şartlı Nakdi yardım talebi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun26.04.2013 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 19-) 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca "KapanönüÇarşı Cephe İyileştirme Projesi" nin Belediyemiz tarafından yaptırılmasıteklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 29.04.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konununyeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile kararverildi.

(Madde 20-) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının KorunmasıHakkında  Kanunun 4.maddesi hükümlerindebelirtilen şartlara haiz, İzmit İlçesi Çiftçi Malları  Koruma Meclisi Yönetiminin Asil ve Yedek üyelerininseçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 26.04.2013 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Konununyeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşlerkomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 46- ( Madde 21-) Bosna Hersek -TravnikBelediyesine yapacağımız parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlüİşler  Komisyonunun 18.04.2013 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Raporunkomisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

AzalardanTemel YILMAZ Mehmet DEMİRTAŞ Olcay SANAL ve Erkan AKSOY´un mevcut olmadığıanlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan  Temel YILMAZ ve MehmetDEMİRTAŞ´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Elif BÜLBÜL ve Gülümser AYHAN  tarafından verilen takrir okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Azalardan Temel YILMAZ ve MehmetDEMİRTAŞ´ın izinli  sayılmalarına  oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri   nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan  Olcay SANAL ve Erkan AKSOY´unizinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve İsmail GÜNDAŞ tarafından verilen takrir okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Azalardan Olcay SANAL veErkan AKSOY´un  izinli sayılmalarına    oybirliği ile karar verildi.

 

 

07.05.2013 tarihli meclis toplantısının 1.Birleşiminin 1. Oturumunun kapatılmasına ve 2. Birleşiminin 17.05.2013 Salı  günü saat 15.00´ de toplanılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                      EmineOKANALP                          Günay ATUN

İzmitBelediyeBaşkanı                         Katip                                              Katip