Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.06.2016 Salı 1.Birleşimi 1.Oturumu

İzmit Belediye Meclisinin 2016 dönemi

1. birleşiminin 1.   Oturumu 07.06.2016 Salı   saat

18.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN başkanlığında  azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER,  İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR,   İbrahim ELGİN,  Abdullah KOÇ,  İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN,  Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN,  Emine OKANALP,  İbrahim GÜÇLÜ,  Ayhan ARSLANBOĞA,  İsmail KAMIŞ,  Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ,  Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ  un mevcut oldukları anlaşıldı.

16.05.2016 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

16.05.2016 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G-1- Bu yıl 10-15 Temmuz 2016 tarihlerinde Paris'te yapılacak, Fransa 2016 Uluslararası Halk Dansları Festivalinde Belediyemizi temsilen Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor kulübünün yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin ( tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin ( seyahat, konaklama, yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla) katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 07.06.2016 tarih ve 1431 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde: 

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi

 

 G-2- Kentimizde faaliyetini sürdüren Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği mensubu gençlerin belediyemizi temsilen 13-18 Ağustos 2016 tarih aralığında yapacakları Rumeli Kültür  Turu kapsamında  Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan ülkelerinin ziyareti planlanmış olup, geziye katılacak kafilenin (tüm masraflarının kendileri karşılamak kaydıyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 07.06.2016 tarih ve 1437 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde: 

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi

 

KARAR 39- (Madde 3-) İzmit Belediyesi olarak bu yıl 8’ inci kez  düzenlenecek Pişmaniye festivalinin yurt dışı ayağının kardeş belediyemiz Azarbeycan Bakü Şehri Nasimi rayonunda 14-17 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Belediyemizden 60 kişinin katılım sağlayacağı ve tüm masraflarının tarafımızdan karşılanacağı proğramın gerçekleştirilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih ve 1346 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

14-17 Temmuz 2016 tarihleri arasında Azarbeycan Bakü Şehri Nasimi rayonunda yapılacak olan İzmit Belediyesinin sekizinci  Geleneksel Pişmaniye festivaline; tüm masrafların  belediyemiz tarafından karşılanmak kaydıyla ekli listede adı geçen ellidokuz (59 ) temsilciden oluşan kafilenin etkinliğe katılmak üzere görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 40- (Madde 4-) 10-20 Ağustos 2016 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid kentinde   düzenlenecek olan Uluslararası Halk Oyunları Festivalinde, Belediyemizi temsilen Kocaeli Akademi Halk Dansları Topluluğu’nun yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla)  katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih ve 1349 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Makedonya’nın Ohrid kentinde  10-20 Ağustos  2016 tarihleri arasında  düzenlenecek olan  Uluslararası Halk Oyunları  Festivalinde, Belediyemizi temsilen Kocaeli Akademi Halk Dansları  topluluğunun yer alması ve ekli davetli listesinde yer alan   (34) otuzdört kişiden oluşan kafilenin  tüm masraflarının kendileri tarafından karşılanması kaydıyla  görevlendirilmelerinin  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 41- (Madde 5-) 20-25 Temmuz 2016 tarihlerinde Paris/ Fransa ve 28 Temmuz - 4 Ağustos 2016 tarihlerinde Bosna Hersek Hadzici kentinde  yapılacak olan Uluslararası Halk Oyunları Festivallerinde, Belediyemizi temsilen MAP.HOYTAG derneğinin yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla)  katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih ve 1348 sayılı yazısı.  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Uluslararası Halk oyunları festivallerinde belediyemizi temsilen 20-25 Temmuz 2016 tarihlerinde Paris/ Fransa 'ya Belediye meclis üyesi Cemil KANPARA' nın 28 Temmuz - 04 Ağustos 2016 tarihlerinde Bosna HERSEK  Hadzici kentine belediye meclis üyesi Hüseyin POLATTİMUR'un  (seyahat, konaklama, yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla), ayrıca belediyemizi temsilen MAP.HOYTAG derneğinin ekli davetli listesinde bulunan (46) kırkaltı temsilciden oluşan toplam (48) kırksekiz kişilik kafilenin yol konaklama masraflarının kendileri tarafından karşılanması koşuluyla görevlendirilmelerinin uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 42- (Madde 6-) 05-16 Temmuz 2016 tarihlerinde  Fransa, 18 Temmuz - 4 Ağustos 2016 tarihlerinde İspanya ve 5 – 25 Ağustos 2016 tarihlerinde İtalya’da  yapılacak olan Uluslararası Halk Oyunları Festivallerinde, Belediyemizi temsilen Armelit Halk Dansları Topluluğu’nun yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla)  katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih ve 1347 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Uluslararası Halk Oyunları Festivallerinde  Belediyemizi temsilen, 05-16 Temmuz 2016 tarihlerinde  Fransa'ya Belediye meclis üyesi  Ersin ALPASLAN'ın, 18  Temmuz- 04 Ağustos 2016 tarihlerinde  İspanya'ya belediye meclis üyesi  İbrahim KILIÇ'ın, 05-25 Ağustos 2016 tarihlerinde İtalya'ya  Belediye meclis üyesi Haluk AKGÜN'ün (seyahat, konaklama yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla) , ayrıca belediyemizi temsilen Armelit Halk Dansları Topluluğu’nun ekli davetli listesinde bulunan (129) yüzyirmidokuz  temsilciden oluşan toplam (132) yüzotuziki  kişilik kafilenin yol ve konaklama masraflarının kendileri tarafından  karşılanması koşuluyla, görevlendirilmelerinin uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-) Kozluk mahallesi, G23b.24d.2d uygulama imar planı paftası, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 10/11/1979 tarih ve 11612 sayılı kararı ile tescil 210 ada 7 nolu parseldeki tescilli yapının bahçesi niteliğinde olan 8 nolu parselin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.05.2016 tarih ve 2518 sayılı kararı ile “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Gösterim Teknikleri Ek-1d Uygulama İmar Planı gösterimleri” doğrultusunda mevcut imar planında “Yol ve kısmen Otopark” olan kullanımının “Korunacak Bahçe” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih ve 2069 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesini  oybirliği ile kabul edildi.

KARAR 43- (Madde 8-) İzmit-Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c.1a Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında plan onama sınırı dışında kalan 223 ada 1 nolu parselin büyük bir kısmının “E:1.00, H:5 kat” yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanması ve ilave gelecek nüfusun ihtiyacı olan donatı alanının bir kısmının söz konusu parselin güneyinde otopark alanı olarak düzenlenmesi, bir kısmının ise Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm Alan sınırı içerisinde yer alan 469 ada 1 nolu parselde “Park Alanı” olarak planlaması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 26.05.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 44- (Madde 9-) İzmit-Körfez ve Sanayi mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d  nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.08.2015 tarih ve 469 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 27.05.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediye meclis üyeleri (Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT,  İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK 'ın ) muhalif oylarına karşı (İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN başkanlığında;  belediye Meclis Üyeleri, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ,  Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ' un kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 45- (Madde 10-) İzmit Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 26.05.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 46- (Madde 11-) İzmit Belediyesi Pazar Yerleri hakkında Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.05.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 47- (Madde 12-) Müdürlüğümüze bağlı Sosyal İşler Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’ne sunulacak olan “3-D Yazıcı ve Tasarım Merkezi KOBİ” başlıklı faaliyetin başarılı olması durumunda, proje uygulamasına geçildiğinde mali ve teknik kararların alınmasında temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya kurumu temsilen yetkili olabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 26.05.2016  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 48- (Madde 13-) Macaristan’ın Budapeşte kentinde 07-12 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası İntern Summer –Art festivalde belediyemizi temsilen Kocaeli İzmit Spor Kulübünün yer alması ve ekli davetli listesinde isimleri belirtilen kafilenin tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 27.05.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 49- (Madde 14-) 05-13 Ağustos 2016 tarihleri arasında Belgrad (Sırbistan), Budapeşte (Macaristan), Viyana (Avusturya), Krakov (Polonya) ve Braşov (Romanya) da  düzenlenecek Halk Oyunları Festivallerinde, Belediyemizi temsilen İzmit Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile Hızır Reis Ortaokulu öğretmenlerinin yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla)  katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun  27.05.2016 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

          

KARAR 50- (Madde 15-) Makedonya’nın Ohrid şehrinde 07-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında ve Bosna Hersek’ in başkenti Saraybosna’da 05-14 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları festivallerinde, belediyemizi temsilen Nicomedia Halk Dansları topluluğunun yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama, yeme, içme masrafları dernek tarafından karşılanmak koşuluyla) katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 24.05.2016 tarihli raporu

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 16-) Müdür ve Üstü Unvanlı Personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  bilgi sunumu.

(BİLGİ SUNUMU GERÇEKLEŞMİŞTİR)

 

KARAR 51- G-1  (Madde 17-)  Bu yıl 10-15 Temmuz 2016 tarihlerinde Paris'te yapılacak, Fransa 2016 Uluslararası Halk Dansları Festivalinde Belediyemizi temsilen Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor kulübünün yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin ( tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin ( seyahat, konaklama, yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla) katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 07.06.2016 tarih ve 1431 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

10-15 Temmuz 2016 tarihlerinde Paris'te yapılacak, Fransa 2016 Uluslararası Halk Dansları Festivalinde Belediyemizi temsilen Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor kulübünün yer alması ve ekli davetli listesinde  yer alan  (76) Yetmişaltı   kişiden oluşan kafilenin  tüm masraflarının  kendileri tarafından karşılanması kaydıyla görevlendirilmelerinin   uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 52- G-2  (Madde 18-) Kentimizde faaliyetini sürdüren Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği mensubu gençlerin belediyemizi temsilen 13-18 Ağustos 2016 tarih aralığında yapacakları Rumeli Kültür  Turu kapsamında  Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan ülkelerinin ziyareti planlanmış olup, geziye katılacak kafilenin (tüm masraflarının kendileri karşılamak kaydıyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 07.06.2016 tarih ve 1437 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği mensubu gençlerin belediyemizi temsilen 13-18 Ağustos 2016 tarih aralığında yapacakları Rumeli Kültür  Turu kapsamında  Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan ülkelerine  yapılacak  geziye katılacak  ekli listede adı geçen toplam (119) yüzondokuz kişiden oluşan kafilenin  tüm masraflarının kendileri tarafından karşılanması kaydıyla görevlendirilmelerinin   uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

Azalardan Engin UZTÜRK, Emrah EFE, Uğur KOŞTUR, Hüseyin POLATTİMUR ve Hamit İlker ULUSOY’un   mevcut olmadıkları  anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Emrah EFE, Hamit İlker ULUSOY ve Uğur KOŞTUR’un izinli sayılmasını isteyen azalardan Birol SAĞLAM ve Ersin ALBAYRAK   tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Emrah EFE, Hamit İlker ULUSOY ve Uğur KOŞTUR’un  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Engin UZTÜRK ve Hüseyin POLATTİMUR’un izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Hasan AYAZ  tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Engin UZTÜRK ve Hüseyin POLATTİMUR’un izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 07.06.2016 Salı  günü saat 18.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 01.07.2016 Cuma günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                           Güzin TAŞTEKİN                               Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                   Katip