Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.08.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2012 dönemi

1. birleşiminin 1.   Oturumu 07.08.2012 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M. Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ, Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Ç. Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY, Olcay SANAL, Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

03.07.2012 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.07.2012 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çukurbağ mahallesi,54 pafta, 411 ada 25 nolu parselde bulunan binanın zemin kat ve ikinci katının tahsisi, İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından Kuran kursu olarak kullanılması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.08.2012 tarih ve 5509 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

1-      2009-2010-2011 ve 2012 yıllarında toplanan otopark harcı toplam tutarının ne olduğu harcanıp harcanmadığı,

 

2-      Aynı yıllar içinde yapılan otoparkın olup olmadığı hususlarında Belediye Meclis üyeleri Fikret GÖKMEN,  Fahri ÖRENGÜL, Ç. Devrim YILDIZ ve İsmail SAĞIROĞLU tarafından verilen  soru önergesine ilgili Müdürlük tarafından yazılı olarak bilgi verilmesine karar verildi.

 

 

Madde 3- Pazar yerlerinin işgal harçları ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih ve 3352 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- Belediyemiz tarafından Revizyonu gerçekleştirilen isimsiz ve yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 30.07.2012 tarih ve 853 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR 65- (Madde 5 )  Tepecik Mahallesi, G23b.24d.2c Uygulama İmar Planı paftası 228 ada, 41(eski 20) no´lu parselde yer alan Defterdarlık Ek Hizmet Binası (Sörler Okulu, Fransız Mektebi) için mevcut imar planı üzerine 228 ada 1, 2, 3, 4, 43, 32 ve 33 parsel, 233 ada 21, 24, 25 ve 6 parsel, 236 ada 15 ve 17 parselleri de içine alacak şekilde "Koruma Alanı Sınırı"nın aktarılmasını içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 12.07.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 66- (Madde 6-) İzmit-Erenler Mahallesi (tapuda Kadıköy), G23b.24c.2b uygulama imar planıpaftası, 3699 ada 6 nolu parselde tespit edilen kanal kalıntılarının tescil edilmesini ve 3699 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parselleri kapsayan koruma sınırının imar planı üzerine aktarılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar Komisyonunun 06.07.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 67- (Madde 7-)İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25a.3c. uygulama imar planı paftası, 4983 ada4 nolu parsel, 4985 ve 4986 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imarplanı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 12.07.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 68- (Madde 8-) Müdürlükler arası Bütçe ödeneği aktarımlarının yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.07.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 69- (Madde 9-) II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile, III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 02.08.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 70- (Madde 10-)Belediyemiz sınırları içerisinde mesken alanlardan kaynaklanan tüm atıkların 26927 sayılı Atık yönetimi Genel esaslarına ilişkin yönetmelik gereğince, kaynakta efektif ayrıştırılması teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 27.07.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G-1(Madde 11-) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çukurbağ mahallesi, 54 pafta, 411 ada 25 nolu parselde bulunan binanın zemin kat ve ikinci katının tahsisi, İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından Kuran Kursu olarak kullanılması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.08.2012 tarih ve 5509 sayılı yazısı okunarak yapılan oylama neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe

Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Hasan KIRLI, İbrahim KILIÇ ve Temel YILMAZ´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hasan KIRLI ve İbrahim KILIÇ´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Emine ZEYBEK ve İsmail GÜNDAŞ tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Hasan KIRLI ve İbrahim KILIÇ´ın  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Temel YILMAZ´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Elif BÜLBÜL ve Gülümser AYHAN tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Temel YILMAZ´ın  izinlisayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 07.08.2012 Salı günü yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 04.09.2012 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                        EmineOKANALP                         GünayATUN

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                            Katip

 

 

 

 

 

03.12.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan T.Metin Alan´ın sözlü önergesi doğrultusunda;  03.12. 2009 tarihli tutanak özetinin 3.sayfasının Gelen Evrak 1- Karar 113 kısmında  CHP gurubu 19 oy, AK Parti gurubu 16 oy kullanmak suretiyle yazılan ibarenin değiştirilerek, Belediye meclis üyeleri T.Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, Fahri Meydan, Haspi Kösemen, Ç.Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş ve Cengiz Çakar´ın 19 oyuna karşı, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve meclis üyeleri İlyas Şeker, Muammer Biner, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, İbrahim Kılıç, İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, ZaferYılmaz, Emine Okanalp, Erkan Aksoy 16 oy kullanmak sureti ile salt çoğunluk sağlanamadığından Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinin devamına karar verildi şeklinde düzeltilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde 4 farklı konu aynı gündem maddesi olarak konmuştur. Her bir konu farklı özellikler arz etmekte olup, ayrı, ayrı gündem maddesi ile görüşülmesi gerekir. Bu nedenle 4 farklı konunun 4 ayrı gündem maddesi haline getirilerek bu şekilde görüşme yapılması teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül ve Fikret Gökmen tarafından verilen 06.07.2010 tarihli takrir okunarak yapılan oylama neticesinde, 7. maddenin içerisindeki konuların ayrı, ayrı maddeler halinde gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 KARAR 65-  05.06.2012 tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak "Hizmet İzmit Gıda Otopark Spor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park, cafe, otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmenin kurulmasına, Ticaret Odası, Ticaret Sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C. İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 02.07.2012 tarih ve 178 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

05.06.2012 tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak "Hizmet İzmit Gıda Otopark Spor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park, cafe, otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmenin kurulmasına, Ticaret Odası, Ticaret Sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.