Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.09.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2009 dönemi

2. birleşiminin 1. oturumu 07.09.2009 Pazartesi günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan T. Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Erkan Aksoy ve Cengiz Çakar´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

01.09.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

01.09. 2009 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 90- 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi hükümleri gereğince 2010 - 2014 yıllarına ait hazırlanan Stratejik Plan ve Programlarının 5393 Sayılı Kanununun 18.maddesi (a) bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 04.09.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Hasan Kırlı, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan, İsmail Gün ve Olcay Sanal´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hasan Kırlı, İbrahim Kılıç ´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Mahmut Öztürk ve İsmail Gündaş tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Hasan Kırlı ve İbrahim Kılıç´ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan gülümser Ayhan´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Elif Bülbül ve Ç.Devrim Yıldız tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Gülümser Ayhan´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 07.09.2009 Pazartesi günü saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına; 06.10.2009 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi