Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.09.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2011 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu 07.09.2011 Çarşamba günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Muammer Biner, Şaban Sarıgülle, M.Zekeriya Özak, Adnan Uysal, Hasan Kırlı, İsmail Sağıroğlu, İsmail Gündaş, Muzaffer Gürfidan, Emine Zeybek, Hüseyin Canıgeniş, Hüseyin Üzülmez, Cengiz Özcan, İbrahim Kılıç, Elif Bülbül, İbrahim Elgin, Gülümser Ayhan, İsmail Gün, Kani Baştürk, Haspi Kösemen, İbrahim Bulut, Şahsuvar Marul, Mahmut Öztürk, Çağlar Devrim Yıldız, Zafer Yılmaz, Orhan Karadağ, Emine Okanalp, Mehmet Demirtaş, Erkan Aksoy, Olcay Sanal,  Ali Yılmaz, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

02.08.2011 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

02.08.2011 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madd e 3- Evlendirme ve Kreş Birimlerinde uygulanacak 2012 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.08.2011 tarih ve 1291 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 95-   Yunanistan ve Bulgaristan Kırcaali ili Momçilgrad ilçe belediyesine gitmek üzere, İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN ve Meclis üyelerinin görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.08.2011 tarih ve 101 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Yunanistan ve Bulgaristan Kırcaali İli Momçilgrad ilçe belediyesi ile İzmit Belediyesi arasındaki kardeş şehir ilişkileri kapsamında; kardeşlik ve yardımlaşma ilişkilerinin geliştirilmesi, ülkelerin tarihi kültürel ve turistik değerlerinin daha iyi tanıtılması, şehirlerdeki eğitim, sanayi, teknoloji, tarım alanlarındaki uygulanan metotların karşılıklı öğrenilmesi ortak örf-adet, gelenek ve manevi bağların kuvvetlendirilmesi düşünülerek Eylül ayı içerisinde İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan ve  Belediye Meclis üyelerinin harcırah almadan gidiş-dönüş ve konaklama ücretleri belediye tarafından ödenmek sureti ile görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

Madde 4- Parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 19.08.2011 tarih ve 945 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi  neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 96-    Maliye hazinesinden tahsis edilen Tepeköy mahallesi, G23b-20d-IIIc pafta, 178 ada, 1 nolu  parsele proje yapımı ve uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 19.08.2011 tarih ve 4333 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz sınırları içersinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan  Bekirpaşa bölgesi Deretepe mevkii  G23b-20d-3c pafta 178 ada 1 parsel 1488 M2 yine aynı yerde bulunan 179 ada 1547 M2 toplamda 3.035 M2 parseller 22.07.2011 tarih ve 022014 sayılı yazı ile plandaki amacına uygun olarak 2 yıl ön tahsis yatırım programına alınması ve yapılması planlanan inşaata başlanılması için tahsis yapılmıştır.

Belediyemize tahsisi yapılan parsele imar planındaki amacına uygun olarak gerekli olan projelerin yapılması ve uygulanabilmesi 5393 sayılı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesinin kabulüne (Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırlı´nın çekimser oyuna karşı) oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 97-   Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden tahsis edilen Yenidoğan mahallesi, 4411 ada, 8 nolu parsele proje yapımı ve uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 19.08.2011 tarih ve 4334 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz sınırları içersinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olan Yenidoğan Mahallesi 4411 ada 8 nolu 1.183,00 m2 parsel Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2011 tarih ve 360 sayılı kararı ve 26.07.2011 tarih ve 11156 sayılı Encümen kararıyla 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Belediyemize tahsis edilmiştir.

Belediyemize tahsisi yapılan parsele imar planındaki amacına uygun olarak gerekli olan projelerin yapılması ve uygulanabilmesi 5393 sayılı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesinin kabulüne ( Belediye Meclis üyesi Hasan Kırlı´nın çekimser oyuna karşı ) oybirliği ile karar verildi. 

 

Madde 8- İzmit- Hatipköy, G23b-23d-2a uygulama imar planı paftası, 3401 ada, 1 nolu parselin batısında yer alan 20m.lik imar yolunun Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda mülkiyet sınırından geçecek şekilde batıya doğru kaydırılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.08.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi  neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9- İzmit- Yahyakaptan mahallesi, G23b.25d.2b uygulama imar planı paftasında yer alan 1560 ada ile 1517 ada  arasındaki sınırın yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.08.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 98-   Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan tüm "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanlarına ait imar planı yapılanma koşullarının E (Emsal ) değeri değişmemek kaydıyla yükseklik değerinin Hmax: 7.00 mt olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 17.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzkeresi neticesinde:  

 

Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya Özak ve İsmail Sağıroğlu´nun sözlü önerileri doğrultusunda komisyon raporu değiştirilerek; İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yapı yüksekliği Hmax:5.50mt olan tüm "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanlarına ait yapılanma koşullarının E(Emsal) değeri değişmemek kaydıyla yükseklik değerinin Hmax:7 mt olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun almış olduğu ek süre istenmesi talebi uygun görülmeyerek söz konusu alanlara ilişkin planlama ile ilgili dosya incelemesi ve çalışmaların müdürlüğü tarafından tamamlanarak yeniden meclise sunulmak üzere evrakın müdürlüğüne iade edilmesinin kabulüne  oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 99-  İzmit- Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a ve G23b.24d.2b Uygulama İmar Planı Paftaları, 308 ada, 26, 27, 76 nolu parsellerin bir kısmının ve 28, 22 nolu parseller ile 873 ada, 1 nolu parselin tamamının, Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda konut alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 04.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 100-  İzmit- Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c.1c-1d Uygulama İmar Planı paftaları, 1555 ada,1 nolu parsel üzerinde yer alan  "Pazar Alanı " kullanımının, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda 1555 ada 1 nolu parsel ve bitişiğindeki otopark alanının bir kısmını kapsayacak şekilde genişletilerek ( Kapalı  Pazar Alanı olarak ) planlanması ve pazar alanının genişletilmesi sonucu  azaltılan otopark alanı ihtiyacının da Kapalı Pazar Alanının altının yeraltı otoparkı olarak düzenlenerek karşılanması ile 1550 ve 1557 nolu imar adalarının kuzeyinden geçen 7.00 mt. genişliğindeki imar yolunun kuzeye doğru genişletilerek 10.00 mt. olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 19.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya Özak ve İsmail Sağıroğlu´nun sözlü önerileri doğrultusunda komisyon raporu değiştirilerek; İmar Planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonunda incelenmesi aşamasında öneri ile ilgili değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla gerekli çalışmanın tamamlanabilmesi için meclisten ek süre talep edildiği belirlenmiştir. Ancak imar planı değişikliği teklifi içeriğinin bölgenin pazar alanı ile ilgili soruna çözüm üretilmesi amacıyla gerçekleştirilmesi dolayısıyla kamu yararı içermesi ve Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanması göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucu; İzmit- Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c.1c-1d Uygulama İmar Planı paftaları, 1555 ada,1 nolu parsel  ve bitişiğindeki otopark alanının bir kısmını   kapalı pazar alanı olarak düzenlenmesi ve pazar alanının genişletilmesi sonucu azaltılan  otopark alanı ihtiyacının da Kapalı Pazar Alanının altının yeraltı otoparkı olarak düzenlenerek karşılanması ile 1550 ve 1557 nolu imar adalarının kuzeyinden geçen 7.00 mt. genişliğindeki imar yolunun kuzeye doğru genişletilerek 10.00 mt. olarak yeniden planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.           

 

Madde 13- Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 4274 ada,12 nolu parselin mevcut imar planında "Konut Alanı" olan kullanım kararının "Özel Yurt Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 19.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İmar Planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonunda tekrar incelenmesi aşamasında verilen öneri ile ilgili değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla gerekli çalışmanın tamamlanabilmesi için meclisten ek süre talep edildiği belirlenmiştir. Ancak  İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan ve Belediye Meclis üyeleri Muammer Biner, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, Hüseyin Üzülmez, İbrahim Kılıç, İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, Zafer Yılmaz, Emine Okanalp, Erkan Aksoy, Ali Yılmaz ve Adnan Uysal´ın  muhalif oylarına karşı, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, Haspi Kösemen, Şahsuvar Marul, Çağlar Devrim Yıldız,

 

 

Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş, Cengiz Çakar, Fayık Çelik ve Olcay Sanal´ın kabul oylarıyla;

Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.  

 

KARAR 101- Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.1b uygulama imar planı paftası, 1707 ada 1 nolu parselin bir kısmı ile Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.3a-3b uygulama imar planı paftaları, 173 ada 1 parselin tamamının mevcut imar planında park alanı olan kullanımının Pazar Alanı olarak düzenlenmesi, kaldırılan park alanına eş değer alanın ise M.Alipaşa Mahallesi, G23b.24c.2c ile G23b.25d.1d uygulama imar planı paftaları, 542 ada 1 nolu parselin planlanması suretiyle onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyonunun 19.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya Özak ve İsmail Sağıroğlu´nun sözlü önerileri doğrultusunda komisyon raporu değiştirilerek; İmar Planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonunda incelenmesi aşamasında öneri ile ilgili değerlendirmenin yapıla bilmesi amacıyla gerekli çalışmanın tamamlanabilmesi için meclisten ek süre talep edildiği belirlenmiştir. Ancak imar planı değişikliği teklifi içeriğinin bölgenin pazar alanı ile ilgili soruna çözüm üretilmesi amacıyla gerçekleştirilmesi dolayısıyla kamu yararı içermesi ve Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanması göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucu; Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.1b uygulama imar planı paftası, 1707 ada 1 nolu parselin ve   bir kısmı ile Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.3a-3b uygulama imar planı paftaları, 173 ada 1 parselin tamamının mevcut imar planında park alanı olan kullanımının Pazar Alanı olarak düzenlenmesi, kaldırılan park alanına eş değer alanın ise M.Alipaşa Mahallesi, G23b.24c.2c ile G23b.25d.1d uygulama imar planı paftaları, 542 ada 1 nolu parselin güneyindeki otopark alanının kaldırılarak kuzeyinde mevcutta yer aldığı alanda oluşturulması ve bu parselin kaldırılan 33925 m2 lik otopark alanı olan kısmının park alanı olarak ayrılması suretiyle onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.   

 

KARAR 102- İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d ve G23b.23c Nazım İmar Planı Paftaları, G23b.24d.1d uygulama imar planı paftası, 4419 ada 12 nolu parselin  mevcut imar planında "Park ve Dinlenme Alanı" olan kullanımının "Yönetim Merkezi" olarak düzenlenmesi, kaldırılan park alanına eş değer alanın G23b.23c.2c uygulama imar planı paftasında "Ağaçlandırılacak Alan" kullanımına sahip 124 ada 38 nolu parselin bir  kısmında planlanması şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin14.04.2011 tarih ve 242 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  ile ilgili İmar Komisyonunun 11.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 103-  Mülkiyeti Belediyemize ait olan ekli listede bulunan 140 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Komisyon raporu değiştirilerek; Mülkiyeti Belediyemize ait olan ekli listede bulunan 140 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi,  Belediye Meclis üyeleri Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, Haspi Kösemen, Şahsuvar Marul, Çağlar Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in muhalif oylarına karşı , İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan ve Belediye Meclis üyeleri Muammer Biner, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, Hüseyin Üzülmez, İbrahim Kılıç, İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, Zafer Yılmaz, Emine Okanalp, Erkan Aksoy, Ali Yılmaz, Adnan Uysal ve Olcay Sanal´ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.  

 

KARAR 104-  İzmit Kadıköy Mahallesi, 3661 ada 31 nolu parsel imar planlarında konut alanında kalmakta olup, söz konusu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere parsel maliklerinden satın alınması bu konuda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 105-  İzmit - Çukurbağ Mahallesi, 4185 ada, 7 nolu 140,00 m2 yüzölçümlü parselin ve üzerinde bulunan binanın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması, Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kamulaştırma bedeline karşılık, Mülkiyeti Belediyemize ait Kadıköy Mahallesi, 5008 ada , 1 nolu parsel, 83/49760 arsa paylı, 7.Blok 2.Kat 17 nolu bağımsız bölümün  ( İzmit Kent 1.Etap H/4 Blok 2.Kat 17 nolu Bağımsız bölüm) Belediye kanununun 15.maddesine göre trampa edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 106- Yenidoğan Mahallesi, 3879 ada, 5 nolu parselin park olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması ve kamulaştırma bedeline karşılık mülkiyeti Belediyemize ait Arızlı, 166 ada, 6 nolu parselin trampa edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 107-  5393 sayılı Belediyeler Kanununun 38/g maddesi hükümlerine göre Balkan Türkleri Kültür   ve Dayanışma Derneği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanımıza yetki verilmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.08.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 108-  Moldova´nın Gagauz Özerk Bölgesinin Çadır-Lunga Belediyesine, belediyemiz tarafından yaptırılan İzmit-Türk parkı´nın açılışını yapmak üzere kardeş şehir tarafından davet edildiğimizden İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN ve Meclis Üyelerinden bir bölümünün park açılışına harcırah almadan gidiş-dönüş ve konaklama ücretleri belediyemiz tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri İbrahim Elgin M.Zekeriya Özak ve Fikret Gökmen tarafından verilen 07.09.2011 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Moldova´nın Gagauz Özerk Bölgesinin Çadır-Lunga Belediyesine, belediyemiz tarafından yaptırılan İzmit-Türk parkı´nın açılışını yapmak üzere kardeş şehir tarafından davet edildiğimizden Ekim ayı içerisinde İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN ve Meclis Üyeleri´nin park açılışına harcırah almadan gidiş-dönüş ve konaklama ücretleri belediyemiz tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Azalardan Fahri Meydan´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Fahri Meydan´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Şaban Sarıgülle ve Fikret Gökmen tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Fahri Meydan´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 07.09.2011 Çarşamba günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 04.10.2011 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 Dr.Nevzat DOĞAN                           Günay ATUN                                 Emine OKANALP

 İzmit Belediye Başkan                              Katip                                                  Katip