Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.12.2010 Tarihli Meclis toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2010 dönemi

1. birleşiminin 1.Oturumu 07.12.2010 Salı  günü saat

14.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

 

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Olcay Sanal, Erkan Aksoy, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

02.11.2010 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

02.11.2010 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 116- 2011 yılı için Geçici İşçi Vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.11.2010 tarih ve 1362 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- Güvenliğin sağlanma işinin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinden çıkartılarak Zabıta Müdürlüğü bünyesine alınması teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.10.2010 tarih ve 830 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- Yenidoğan mahallesi, 19M-1-b pafta, 2180 ada, 1 nolu parselin 192/2600 (192,00m2 ) oranındaki hissemizin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrine ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  10.11.2010 tarih ve 5240 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Ömerağa mahallesi, 13 pafta, 281 ada, 15 nolu parseldeki Pertev Paşa hamamının restorasyon karşılığı kiralanması işi ile ilgili protokol yapmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 10.11.2010 tarih ve 5238 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- Alikahya 164 ada, kuzeyinde Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki 2070,00 m2 alanın açık otopark olarak 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12.11.2010 tarih ve 5239 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- Karabaş Mahallesi 1045 ada 108 parselin güneyindeki imar planında otopark olarak gözüken alanın açık otopark olarak 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.11.2010 tarih ve 5350 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9- 5393 sayılı Belediye yasasının 18 (e ) maddesine dayalı olarak Hatipköy Kuruçeşme mevkii 272 nolu bölme içerisindeki 21,4 hektarlık Devlet Ormanının Belediyemize tahsis edilmesi, tahsisle ilgili olarak hazırlanan protokolün kabul edilmesi, Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi, bölge halkı için yapılması planlanan Rekreasyon projesinin uygulanması teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 28.11.2010 tarih ve 4369  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 10- Zabıta personelinin fazla mesai ücretinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 25.11.2010 tarih ve 2604 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 11- Şirintepe Mahallesi, G23b.23d.1c uygulama imar planı paftasında x:4514492-4514140, y:488252-488635 koordinatları arasında yer alan "Bölge Parkı"nın ekolojik park olarak düzenlenmesi projesinin sürdürülebilir olmasını ve bölgede oluşacak yeme-içme-dinlenme- konaklama servislerine hizmet etmesini sağlamak amacıyla x:4514456-4514200, y:488390-488170 koordinatları arasında kalan 1595m² yüzölçümlü, yerinde kullanılmayan ve imar planı üzerinde "Belediye Kreşi" olarak tanımlanan "Belediye Hizmet Alanı" kullanımının "Belediye Hizmet, Ticaret ve Sosyal-Kültürel Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.11.2010 tarih ve 2908 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 12- Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 1045 ada, "Akaryakıt ve Bakım İstasyonu" kullanımına sahip 125 nolu parselin formunun yeniden düzenlenmesini, kullanımının "MİA-2 tanımlı Ticaret Alanı" olarak değiştirilmesini ve "E: 0.30, Hmax: 5.50" olan yapılaşma koşullarının "3/A-4/-" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.11.2010 tarih  ve 2907 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 117- İzmit-Arızlı Mevkii, G23b.23c.2b uygulama imar planı paftası, 201 ada, 36 ve 25 nolu parsellerin üzerinden geçen 7 m.lik imar yolunun kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

   Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 118- İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1b-2a uygulama imar planı paftası, 4363     ada, 46, 47, 53, 54, 56, 58, 59 nolu parseller ile 4366 ada, 35, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 nolu parsellerin arasından geçen 8 m.lik imar yolu hattının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili  İmar Komisyonunun 29.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

  Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 119-  Kuruçeşme bölgesindeki parklara ve Alikahya Atatürk mahallesinde yeni yapılmakta olan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 30.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesine:

  Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR  120-   2011 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.11.2010 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırlı´nın sözlü önerisi doğrultusunda Tarife Cetvelinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Şehir Planlama Birimi Hizmet Bedellerini içeren 1000m2 den büyük parselleri kapsayan önerilerde hesap edilen harç miktarları alınır cümlesine ( Belediye tarafından resen yapılanlar hariç) ibaresi eklenerek kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

   

G-1- İzmit Belediyesi Pazar Yerleri ve Seyyar Esnaf Yönetmeliği teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 03.12.2010 tarih ve 2655 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G-2-  İlçemizde kurulmakta olan Pazar yerlerinde 2011 yılında uygulanacak olan; yer devir, tahsis ve basılı evrak ücretlerinin tespit edilmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 03.12.2010 tarih ve 2656 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G-3- Çağdaş belediyecilikte esasa olan; engelli yurttaşlarımızın engelli hallerini hissetmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmasıdır. İzmit´te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında büyük sorunları vardır. Bu sorunların tespiti ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  Fahri Örengül, Emine Zeybek, Çağlar Devrim Yıldız, Hasan Kırlı ve İbrahim Bulut tarafından verilen 07.12.2010 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Sosyal Hizmetler ile Çevre ve Sağlık komisyonlarına ortak olarak havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G-4- İzmit´ imizin görünüşünü olumsuz etkileyen binaların ve işyerlerinin güzelleştirilmesi ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi bakımından Belediyemizin yapabileceklerinin neler olabileceğinin tespitinin yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Emine Okanalp ve Temel Yılmaz tarafından verilen 07.12.2010 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre ve Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Azalardan M.Zekeriya Özak ve  Emine Zeybek´in mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan M.Zekeriya ÖZAK ve Emine Zeybek´in izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim Elgin ve Emine Okanalp tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan  M.Zekeriya Özak ve Emine Zeybek´in  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 07.12.2010 Salı günü Saat 14.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 04.01.2011 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.