Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.01.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2013 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu 08.01.2013 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan Kırlı, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ, Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY, Olcay SANAL, Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

G-1 -İzmit Kadıköy Mahallesi, 3692 ada, 2 nolu parselde bulunan Zübeyde Hanım Halk Kütüphanesinin bitişiğinde bulunan ve halen boş olan dükkanlarının, Belediyemiz kültürel faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 5 ( Beş) yıl süre ilebedelsiz, Belediyemize tahsis edilmesi konusunda Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.12.2012 tarih ve 8928 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde :

Evrakıngündeme alınmasına oybirliği ile kararverildi.

 

G-2- Mülkiyeti Belediyemize ait Durhasan 4983 ada, 7 nolu 1097, 41 m2 alanlı parselin Hatip 5015 ada 12 nolu 252,00 m2 alanlı parselin , Hatip 5015 ada, 17 nolu 211,00 m2 alanlı parselin, Turgut mahallesi 3519 ada, 8 nolu 422,00 m2 alanlı parselin , Cedit Mahallesi 1086 ada, 85 nolu 108,18 m2 alanlı parselin, Cedit mahallesi 1086 ada, 94 nolu 88,20 m2 alanlı parselin, Yenidoğan mahallesi 3932 ada, 12 nolu 425,00 m2 alanlı parselin, Yenidoğan mahallesi, 3931 ada, 11 nolu177,00 m2 alanlı parselin, Kozluk mahallesi 315 ada, 8 nolu 187,32 m2 alanlı parselin, Gündoğdu mahallesi 333 ada, 4 nolu 119,00 m2 ´lik parselin ½ oranının, Arızlı 135 ada, 4 nolu parselin 238/ 713 (238,00 m2) oranının satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.01.2013 tarih ve 134 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde :

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

10.12. 2012 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

10.12.2012 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 1- (Madde 3-) İhtisas Komisyonlar seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.12.2012 tarih ve 287 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi a bendi gereği, Belediye meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir dendiğinden; Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için aşağıda isimleri yazılı;

 

1-Plan ve Bütçe Komisyonu

2-İmar Komisyonu

3-Çevre ve Sağlık Komisyonu

4-Eğitim ve Gençlik Komisyonu

5-Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu

6-Sosyal Hizmetler Komisyonu

7-Türlü İşler Komisyonları olmak üzere 7 komisyonun kurulmasına, görev yapmak üzere beşer üyenin seçilmesine ve görev süresinin 31.12.2013 tarihine kadar devam etmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Planve Bütçe Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret Gökmen tarafından verilen 08.01.2013 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Planve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Zafer YILMAZ, Fikret GÖKMEN ve Cengiz ÖZCAN oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

İmar Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri , M. Zekeriya ÖZAK ve Fikret Gökmen tarafından verilen 08.01.2013 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan M.Zekeriya Özak, İsmail GÜN, Hüseyin CANIGENİŞ, İsmail SAĞIROĞLU ve Şaban SARIGÜLLE oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Çevreve Sağlık komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN tarafından verilen 08.01.2013 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Muammer BİNER, Olcay SANAL, Kani BAŞTÜRK, Elif BÜLBÜL ve Fayik ÇELİK oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M. Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN tarafından verilen 08.01.2013 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitimve Gençlik Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

İbrahim ELGİN, Emine OKANALP, Ali YILMAZ, Gülümser AYHAN ve Haspi KÖSEMEN oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN tarafından verilen 08.01.2013 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Adnan UYSAL, Erkan AKSOY, İbrahim KILIÇ, Mehmet DEMİRTAŞ ve Şahsuvar MARUL, oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M. Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN tarafından verilen 08.01.2013 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Fahri MEYDAN, Mahmut ÖZTÜRK, İbrahim BULUT, Cengiz ÇAKAR ve Muzaffer GÜRFİDAN oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Türlü İşler komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret Gökmen tarafından verilen 08.01.2013 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

Emine OKANALP, Ali YILMAZ, Erkan AKSOY, Günay ATUN ve Gülümser AYHAN oybirliği ile seçilmişlerdir

 

KARAR 2-(Madde 4-) 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.12.2012 tarih ve 285 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediye meclis üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN tarafından verilen 08.01.2013 tarihli takrir neticesinde, Denetim komisyonu oluşumu için yapılan gizli oylama ile azalardan, İsmail GÜNDAŞ 35 oy, Mahmut ÖZTÜRK 35 oy, Günay ATUN 35 oy, Fikret GÖKMEN 34 oy, Hasan KIRLI 33 oy almak sureti ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) 5393 sayılı kanunun 25.maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır, denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.12.2012 tarih ve 286 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

 

(Madde 6-) II sayılı Boş Kadro Değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2012 tarih ve 1675 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

( Madde 7-) Sözleşmeli personele 01.01.2013 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.12.2012 tarih ve 1690 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 8-) Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretinin tespiti ile ilgiliZabıta Müdürlüğünün 19.12.2012 tarih ve 3702 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

( Madde 9-) 2013 Yılı Tarife Cetvelinin 3. Sayfasında yer alan Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı miktarlarının hükümsüz kılınması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.12.2012 tarih ve 6137 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 10-) İzmit Belediye Meclisi´nin 06.03.2012 tarih 23 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.08.2012 tarih 463 sayılı kararı ile onaylanan "Alikahya- İY-1 Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı"na ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.12.2012 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

( Madde 11-) İzmit- Alikahya Fatih Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25c.2b uygulama imar planı paftası, 437 ada 8 nolu parselin mevcut imar planında "5/A-3/3, 0.35/1.05" yapılanma koşuluna sahip "Konut Alanı" kullanımının, E=1.00, h:3 kat yapılanma koşuluna sahip "Özel Yurt Alanı" olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı ve lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.12.2012 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 3- ( Madde 12-) İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1a Uygulama İmar Planı paftası, 348 ada 3 ve 83 nolu parsellerin tamamı ile 2, 4, 84 (tevhiden 86) ve 121(tevhiden122) nolu parsellerin bir kısmı ve 699 ada 84 nolu parselin bir kısmında onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.12.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 4- ( Madde 13-) İzmit-Hacıhızır Mahallesi, G23b.24c.1a Uygulama İmar Planı paftası, 5/A-3/3, 0.30/0.90 yapılanma koşuluna sahip 4162 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 4163 ada 1 ve 2 nolu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla parsellerin bütünleştirilmesi ve imar planı üzerine ÖHB (Özel Hüküm Bölgesi) tanımı ilesınırının eklenmesi suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 20.12.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, Belediye Meclis üyeleri(Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, ElifBÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye Meclis üyeleri Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL, Ali YILMAZ) ´ın kabul oyları ile, oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 5- ( Madde 14-) İzmit Durhasan Mahallesi ,3567 ada, 4 parselde 31/1906 ( 31m2) hissenin Belediyemiz mülkiyetinde bulunup imar planlarında "İbadet Yeri" olarak ayrılmıştır. Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü söz konusu parselde Belediyemize ait olan 31/ 1906 ( 31m2 ) hissenin bedelsiz devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.12.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 6( Madde 15-)5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesi g bendinin "Şartlı bağışları kabul etmek" hükmü gereği;

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün açık ihale yöntemiyle yapmakta olduğu "Kadın Sosyal Yaşam ve İş Geliştirme Merkezi" yapımı işli ile ilgili yatırıma "İzmit Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam, Şehit ve Gazi Eşleri Sosyal Destek Merkezi" adının verilmesi ve tesisin, işletme giderleri kendilerine ait olmak üzere, işletme hakkının, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı´na devri karşılığında 5.000.000.-TL´lik yardımın kabulü ve Bakanlıkla protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi, teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.12.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 16- Müdürlüklerin Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.12.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 7-(Madde 17-) Kocaeli ili İzmit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, Karabaş Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve M.Alipaşa Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro kanununun 22. Maddesinin (a) bendinin uygulamasına ilişkin kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 25.12.2012 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 8-(Madde 18-) Erenler Mahallesi ve Sanayi mahallelerinde yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 25.12.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 19) Müdür ve Üstü Unvanlı personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2012 tarih ve 1676 sayılı bilgi sunumu gerçekleşti.

 

G-1 -İzmit Kadıköy mahallesi, 3692 ada, 2 nolu parselde bulunan Zübeyde Hanım Halk Kütüphanesinin bitişiğinde bulunan ve halen boş olan dükkanlarının, Belediyemiz kültürel faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 5 (Beş) yıl süre ile bedelsiz, Belediyemize tahsis edilmesi konusunda Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.12.2012 tarih ve 8928 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G-2- Mülkiyeti Belediyemize ait Durhasan 4983 ada, 7 nolu 1097,41 m2 alanlı parselin Hatip 5015 ada, 12 nolu 252,00 m2 alanlı parselin, Hatip 5015 ada, 17 nolu 211,00 m2 alanlı parselin, Turgut mahallesi 3519 ada, 8 nolu 422,00 m2 alanlı parselin , Cedit Mahallesi 1086 ada, 85 nolu 108,18 m2 alanlı parselin, Cedit mahallesi 1086 ada, 94 nolu 88,20 m2 alanlı parselin, Yenidoğan mahallesi 3932 ada, 12 nolu 425,00 m2 alanlı parselin, Yenidoğan mahallesi, 3931 ada, 11 nolu 177,00 m2 alanlı parselin, Kozluk mahallesi 315 ada, 8 nolu 187,32 m2 alanlı parselin, Gündoğdu mahallesi 333 ada, 4 nolu 119,00 m2 ´lik parselin ½ oranının, Arızlı 135 ada, 4 nolu parselin 238/ 713 (238,00 m2) oranının satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.01.2013 tarih ve 134 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde :

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 08.01.2013 Salı günü yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 05.02.2013 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına Belediye Meclis üyesi Hasan KIRLI´nın muhalif oyuna karşı oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

   Dr.Nevzat DOĞAN                 Emine OKANALP            Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                               Katip