Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.02.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2011 dönemi

1. birleşiminin 1.Oturumu 08.02.2011 Salı  günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

 

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, Mehmet Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu, Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Çağlar Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Olcay Sanal, Erkan Aksoy, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

04.01.2011 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.01.2011 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Belediye Meclis Üyesi Fikret Gökmen tarafından verilen Fevziye cami bahçesinde bulunan belediye´ye ait büfe ile ilgili soru önergesine ilgili müdürlük tarafından yazılı olarak bilgi verilmesine karar verildi. 

 

KARAR 15- Alikahya Ş.Durhasan mahallesi, 166 ada, 5 nolu 309 m2´lik parselde bulunan Fatma Akbulut´un, Alikahya Ş.Durhasan mahallesi, 166 ada, 4 nolu  312,00 m2´lik parselimizdeki 3 m2´lik Belediyemiz hissesinin bedeli alınması karşılığında başabaş trampa edilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.01.2011 tarih ve 353 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

Madde 4- Mülkiyeti Belediyemize ait Çukurbağ 4158 ada, 3 nolu parsel üzerinde yer alan cinsi 2 katlı betonarme bina ve arsası olan 5 adet mesken ve 1 adet depolu iş yeri, Kadıköy mahallesi, 5008 ada, 1 nolu parseldeki İzmit Kent 1.Etap H-3 Blok 1. kat 11 nolu mesken, H-4 Blok 2 kat 17 nolu meskenin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.02.2011 tarih ve 464 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- Belediyemize ait şantiye binalarının bulunduğu, Yenidoğan mahallesi, 4869 ada, 16 nolu 30.131,15  m2lik  parselin mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olup imar planında "konut alanı" olarak ayrılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrasına göre parselin Toplu Konut İdaresi Başkanlığından satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.01.2011 tarih ve 465 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- 2011 Yılı harç tarifesinin düzenlenmesi teklifi ile ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğünün 25.01.2011 tarih ve 259 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- Topçular mahallesi, Taşan caddesinde yeni yapılan UMUT PARKI´nın isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.01.2011 tarih ve 115 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.01.2011 tarih ve 116 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9- Kardeş Kent Bosna Hersek´in Travnik Belediyesine park yapılması teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.01.2011 tarih ve 117 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 10- Sözleşmeli personel ücretleri teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.02.2011 tarih ve 121 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 11- III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.01.2011 tarih ve 122 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 12- Durhasan Mevkii, G23b.25a2c-3b, G23b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.01.2011 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan ve "Kentsel Çalışma Alanı" olarak tanımlanan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile G23b.25d.4b uygulama imar planı paftasında yer alan lejant bilgilerine "Kentsel Çalışma Alanı" gösterimin eklenmesi, söz konusu planlama alanına ilişkin yapılan talepler ve Kentsel Çalışma Alanı kullanımına ilişkin hükümlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´ne ilave edilmesi ile ilgili değişiklik teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 01.02.2011 tarih ve 298 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:            

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

.                                                                 

Madde 13- Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1b uygulama imar planı paftası, 4411 ada, mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait 8 nolu parselin mülkiyet devrinin yapılabilmesi ve mevcutta yer alan park projesinin revize edilebilmesi için parselin "Askeri Cezaevi Alanı" olan kullanımının "Park Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 17.12.2010 tarih ve 668 sayılı kararı ile onaylanan söz konusu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 01.02.2011 tarih ve 297 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;   

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Madde 14- Yahya Kaptan Mahallesi, G23b.25c.1b-1c-1d uygulama imar planı paftalarında yer alan 5010 ada, 5 nolu parselin "Konut Alanı" olan kullanımının "Özel Eğitim Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.01.2011 tarih ve 40 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 01.02.2011 tarih ve 296 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 15- Çayırköy Mevkii, G23b.20c.3a.3d uygulama imar planı paftalarında yer alan "Ticaret Alanı" kullanımına sahip 4441 nolu parselin "E:1.20, Hmax:12.50 m." olan yapılaşma koşullarının "E:2.50, Hmax:24.50 m." olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 01.02.2011 tarih ve 295 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16-  Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 4969 ada 4 nolu parselin mevcut nazım imar planı ve uygulama imar planında konut alanında kaldığı, ancak sehven yapı yasaklı alan ibaresinin kaldırılmadığı gerekçesiyle imar planı üzerine "Qtyu(Yerleşime Uygun Alan)" tanımlamasının getirilmesi şeklindeki 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 06.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 17- Belediyemiz sınırları içerisinde G23b.24c.2d Uygulama İmar Planı Paftası, 1852 ada, 3 no´lu parselde yer alan ve Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Valiliği arasında yapılan protokol sonrasında Kocaeli Üniversitesi kullanımında olan "Ortaöğretim Tesis Alanı"nda Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin artan öğrenci sayısı sonrası oluşan mekan ihtiyacını karşılamak amacıyla bir yapı inşa edilmesi planlandığı, bu sebeple de bahse konu yapının yerleşimi için söz konusu alanın yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklindeki 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 18- Yenidoğan Mahallesi, G23b.24a.4c-3d uygulama imar planı paftaları, 968 ada, 7 nolu parsel, 997 ada 412 ve 413 nolu parseller ile 998 ada 4 nolu parselin güneydoğusunda 10 m. kesitte olan imar yollarının arasında kalan kısımlarının "Ağaçlandırılacak Alan" olan kullanımlarının "Az Yoğunluklu Konut Alanı ve Park Alanı" olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 19- Çayırköy Mevkii, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, "Akaryakıt, Bakım ve LPG İstasyonu Alanı" kullanımına sahip 4427(eski 4406) nolu parselin 30 m. kesitteki imar yolundan 25 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin "Servis ve Hizmet Birimleri" için 25 m., "Kanopi ve Pompa Tesisleri" için 10 m.  olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

Madde 20- Belediyemiz sınırları içerisinde batıda Eski Gölcük Yolu, kuzeyde D-100 Karayolu, doğuda ve güneyde Yeni Gölcük Yolu ile sınırlı alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılan ve 16.01.2009 tarih ve 47 sayı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan "İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı"nda Merkezi İş Alanı(MİA) olarak tanımlanan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredilmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 20-  Orhan Mahallesi, G23b.24b.4d, G23b.24c.2b, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftaları, 3481 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu parseller ile 3469 ada, 2,3,4,5,6 nolu parsellerin güney cephesinde 10 m. yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi ve söz konusu yapı adalarının güneyinde yer alan tescilli sur duvarı için belirlenmiş olan "Koruma Alanı Sınırı"nın plan üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 21-  5393 sayılı kanunun 25. maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, meclis tarafından kararlaştırılır. Denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  11.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 22-  İzmit Belediyesi Pazar Yerleri ve Seyyar Esnaf Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 23-   İlçemizde kurulmakta olan pazar yerlerinde 2011 yılında uygulanacak olan; yer devir, tahsis ve basılı evrak ücretlerinin tespit edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 24-   Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen Teknik hizmetler sınıfında münhal bulunan mühendis, mimar, ekonomist, tekniker ve teknisyen kadrolarında sözleşmeli personel olarak hali hazırda çalışanlara 01.01.2011 tarihinden itibaren ödenmek üzere verilecek  ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 25-  II sayılı Boş Kadro değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 26-  Karabaş Mahallesi 1045 ada 108 parselin güneyindeki imar planında otopark olarak gözüken alanın açık otopark olarak kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 28- İzmit - M.Alipaşa (Yenişehir) mahallesi 1727 ada 13 nolu parselin imar planında "Park Alanı" olan kullanımının bir kısmının "Belediye Hizmet, Kültür ve Sağlık Alanı" yapılmak üzere "Yönetim Merkezi" olarak değiştirilmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 15.01.2010 tarih 49 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir. Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü bahsi geçen "Yönetim Merkezi" olarak değiştirilen alanı, İzmit 4 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası yapmak üzere tahsis talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.01.2011 tarihli raporu

okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 27-  Çağdaş belediyecilikte esas olan; engelli yurttaşlarımızın engelli hallerini hissetmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmasıdır. İzmit´te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında büyük sorunları vardır. Bu sorunların tespiti ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarının 27.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 28-  Litvanya Cumhuriyeti´nin başkenti Vilnius kenti ile  İzmit Belediyesinin kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Türlü İşler ile Kültür Turizm ve Sanat Komisyonlarının  28.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 29- Mağrip Devleti Tiznit Belediyesi ile İzmit Belediyesinin kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Türlü İşler ile Kültür Turizm ve Sanat Komisyonlarının  28.01.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G-1- Belediyemizce şuanda  alt yapı çalışmasına başlanan ve kentimizde çevre eğitimi bilincini yaratmak amacıyla "Yere Çöp Atma Kampanyası" için okullarda öğrencilere ve öğretmenlere, Kültür evleri aracılığıyla  da yetişkinlere verilecek eğitim seminerleri için gerekli çalışmaların yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Emine Zeybek, Emine Okanalp, Mehmet Demirtaş ve Muzaffer Gürfidan tarafından verilen 08.02.2011 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G-2- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından nikah kıymak isteyen vatandaşlarımızdan harici salon hizmet bedeli altında alınan 250.TLnin vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine tarife cetvellerinden çıkarılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Muammer Biner ve Muzaffer Gürfidan tarafından verilen 08.02.2011 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan İlyas Şeker, Cengiz Özcan ve Fahri Meydan´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İlyas Şeker´in izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim Elgin ve İsmail Gün tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Azalardan  İlyas Şeker, in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Cengiz Özcan ve Fahri Meydan´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Şaban Sarıgülle  ve Fahri Örengül tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan  Cengiz Özcan ve Fahri Meydan´ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 08.02.2011 Salı günü Saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 08.03.2011 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.