Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.04.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ´nin Başkanlığında azalardan  Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can, İsmail Uslu,  Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk,  Mesut Yıldırım,  Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk,  Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan,  Salim Kukul, F.Sadık Bamaç,  Mehmet Ataç, İzzet Dal,  İbrahim Güçlü,  Müfit Karakuş,  Saffet Koşar, Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın  mevcut  oldukları anlaşıldı.

 

Azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna, Dursun Biçer, Alpaslan Seymen ve Temel Çağlayan  ´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Metin Kozluca ve Dursun Biçer´in izinli sayılmalarını  isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Metin Kozluca ve Dursun Biçer´in izinli  sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen ve Temel Çağlayan´ ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İzzet Dal ve Güler Çetin tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Alpaslan Seymen ve Temel Çağlayan´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

04.03.2008  tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.03.2008 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 43-

Saraybahçe Belediye Başkanlığının 01.01.2007- 31.12.2007 tarihleri arasındaki çalışmalarına ait Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 26.03.2008 tarih ve 1083 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde.

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne ( Belediye Meclis üyeleri Salim Kukul, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar, Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın mualif oylarına karşı ) oyçokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR 44-

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği tarafından Üye Belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının personeline yönelik olarak düzenlenen Madrid, Toledo, Sevilla, Granada, Cordoba ( İspanya) kentlerini kapsayan bir ? Yurtdışı Temas Tanıtım ve Teknik İnceleme programına katılmak üzere Saraybahçe Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Dağ. Yusuf Sami Çınar, İsmail Selçuk, F.Sadık Bamaç ve Strateji Geliştirme Müdür Vekili Altan SADIÇ´ın   görevlendirilmeleri ve gidiş- dönüş  bedeli ile  yasal harcırahının ödenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.04.2008 tarih ve 27 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği tarafından Üye Belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının personeline yönelik olarak 16-21 Nisan 2008 tarihleri arasında, Madrid, Toledo, Sevilla, Granada, Cordoba (İspanya) kentlerini kapsayan bir ? Yurtdışı Temas, Tanıtım ve Teknik İnceleme Programı düzenlenmiştir.. Program kapsamında Madrid ve Granada kentlerinde kent estetiği tarihi dokunun korunması ekonomi yönetimi şehir planlaması ve turizm yönetimi

 

konularında temaslar ve teknik inceleme çalışmaları yapılmak üzere Saraybahçe Belediye Meclis Üyeleri Mustafa DAĞ, Yusuf Sami ÇINAR, İsmail SELÇUK, F.Sadık BAMAÇ ve Strateji Geliştirme Müdür Vekili Altan SADIÇ´ın   görevlendirilmeleri ve gidiş-dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 5003-50520 sayı ve 2005/ 62 nolu genelgesinin 3. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 45- 

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği tarafından Üye Belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının personeline yönelik olarak düzenlenen  Münih ve Salzburg (ALMANYA) kentlerini kapsayan bir ? Yurtdışı Temas, Tanıtım ve Teknik İnceleme Programına katılmak üzere Saraybahçe Belediye Meclis Üyeleri Gülcan KOCABIYIK, Hasibe HEPDURLUK, Zerrin TÜRK, Mesut YILDIRIM´ın görevlendirilmeleri ve gidiş- dönüş bedeli ile  yasal harcırahının ödenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.04.2008 tarih ve 28 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği tarafından Üye Belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının personeline yönelik olarak 07-11 Mayıs 2008 tarihleri arasında, Münih ve Salzburg (ALMANYA) kentlerini kapsayan bir ? Yurtdışı Temas, Tanıtım ve Teknik İnceleme Programı düzenlenmiştir.. Program kapsamında Münih te İFAT 2008 Fuarı ziyaret edilerek burada, uluslararası su, atık su, arıtma ve değerlendirme konularında temaslar ve teknik inceleme çalışmaları yapılmak üzere Saraybahçe Belediye Meclis Üyeleri Gülcan KOCABIYIK, Hasibe HEPDURLUK, Zerrin TÜRK ve Mesut YILDIRIM görevlendirilmeleri ve gidiş-dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 5003-50520 sayı ve 2005/ 62 nolu genelgesinin 3. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

6- Belediyemiz meclisi tarafından isimsiz mükerrer isim taşıyan, birleşmesi gereken cadde ve sokaklara 02.03.2007 tarih ve 48 sayılı meclis kararı alınmış olup; meclis kararımızla alınan  sokak isimlerine mahalle sakinleri tarafından uygunsuzluğu ile ilgili itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.03.2008 tarih ve 24 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

7- Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.03.2008 tarih ve 233 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

8- Zabıtan mahallesine bağlı Atalay, Aslan ve Koçal sokaklar arasında kalan alan ile ilgili hizmetin daha rahat görülebilmesi için Yenidoğan mahallesine bağlanma talebi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2008 tarih ve 495 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 9- Belediyemiz Umuttepe yerleşkesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin 14.03.2008 tarih 177 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.04.2008 tarih ve 790 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 46-

İzmit- Belediyemiz sınırları içinde sit alanı ilan edilmiş olan ve henüz uygulama imar planı onaylanmamış olan alanların 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planını yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesine devredilerek, bu ölçekteki planların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanması amacıyla Belediyemiz Meclisinde yetki devri konusunda karar alınmasını içeren teklif ile ilgili İmar Komisyonunun 20.03.2008 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 47-

Belediyemize ait imar planlarının uygulama hükümlerini içeren plan notlarında, Y.D.1 nolu alanlar olarak tanımlı yerlerde uygulanacak ön bahçe mesafelerinin şartlarını belirlemek amacıyla düzenlenen ve 3. maddesine ilave bentleri içeren plan notu değişikliği teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 20.03.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 48-

Gönüllü Zabıta teşkilatının kurulması ve Gönüllü Zabıta Yönetmeliği teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 27.03.2008 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

13- Ağaköy mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın Belediyemize katılmak istemediklerinden meclis kararımızın yeniden incelenmesi konusu devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.03.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun  yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

14- Veliahmet Mahallesinde Kabaran çeşme, Hacıhızır, Hacıhasan Çeşme, ve susam sokaklar arasında kalan alanın muhtarlık kayıtlarının Hacıhızır mahallesinde olması sebebiyle Hacıhızır mahallesine bağlanması konusu devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.03.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun  yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 49-

Yaşadığımız çevreyi korumak, temiz tutmak için ürettiğimiz katı atıkların ( kağıt, plastik, cam) değerlendirilmesi konusunda ilköğretim okullarında eğitim verilmesi teklifi ile ilgili

 

Eğitim Gençlik Kültür sanat ve Sosyal Hizmetler ve Çevre Sağlık komisyonlarının 21.03.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

16- Stratejik planlama kriteri konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.03.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun  yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

17- Denetim komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunuldu.

 

18-Müdür ve üstü unvanlı personel listesi hakkında bilgi sunuldu.

 

G- l-

Lösemili çocuklara kan temini konusunda sivil toplum örgütleri ile yardımlaşarak belediyemizce çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Mehmet Bektaş ve F.Sadık Bamaç tarafından verilen 08.04.2008 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G-2-  

Kocaeli- Merkez, Körfez Mahallesi, G23c04b3c-G23c04b3d Uygulama imar planı paftası, 4209 ada, 11 nolu parselde yapılanma oranının emsal değerinin aynı kalması (E:1.00), kat sayısı sınırının (2´den 4´e) ve hmax değerinin 7.00 mt den 14.50mt şeklinde arttırılması suretiyle plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.04.2008 tarih ve 898 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 08.04.2008 Salı günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; 06.05.2008 Salı günü saat 16.00 da toplanılmasına   oybirliği ile karar verildi

 

 

 

 

Halil Vehbi YENİCE                                                           Veysel GÜL          

  Belediye Başkanı                                                        Meclis 1.Başkan Vekili        

 

 

Gülcan KOCABIYIK                                                     Mesut YILDIRIM

            Katip                                                                            Katip