Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.05.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2012 dönemi

1. birleşiminin 1.   Oturumu 08.05.2012 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ,  Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M. Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ,  Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN,  Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP,  Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY, Olcay SANAL,  Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

03.04.2012 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.04.2012 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G-1- Orhan Mahallesi G23- G24,647 pafta  3452 ada 2 parsel  üzerinde toplam 2190 M2 alanda yapılacak Kültür Merkezine isim verilmesi teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri  Ali YILMAZ Meclis Üyesi İbrahim BULUT tarafından verilen  08.05.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi

 

G-2- Belediyemiz kentimizin tarihi mekanlarını korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere çeşitli yerlerde çalışmalar yapmaktadır. İçerisinde İzmit ve çevresinin düşman işgalinin kurtuluşunda önemli yeri bulunan Bahçecik siperlerinin de bulunduğu Servetiye karşı köyü sınırları içerisindeki orman alanının Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünden bölgenin tarihi, turistik, konaklama alanı olarak düzenlemek ve mesire alanı olarak kullanılması amacıyla kiralanması konusu ile ilgili Belediye meclis üyeleri İbrahim BULUT, Kani BAŞTÜRK

tarafından verilen  08.05.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G-3 Belsa Plaza Yönetimi 07.05.2012 tarih 371 sayılı yazısı ile "İzmit Belediyesinin borca itiraz etmesi  nedeni ile Belsa Plaza Yönetimi tarafından İzmit Belediyesine karşı açılan  Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi  E: 2010/1009- 2010/1010- 2010/1011 nolu davalarla ilgili olarak yapılan incelemede; Belediyenin ortak gider aidatı  hesaplama yöntemine ilişkin itirazının  haklılığı  tespit edilerek, tahakkuk eden aidat miktarlarının yeniden düzenlendiği ve Belsa Plaza Yönetiminin  gelir kaybı nedeniyle yaşadığı mağduriyetin dikkate alınarak İzmit Belediyesi ve Belsa Plaza Yönetimi arasındaki aidat borcundan kaynaklanan ihtilafın ve dolayısıyla davanın sulh ile sonuçlanmasının her iki tarafın lehine olacağı" şeklindeki düşüncesini  tarafımıza iletmiştir.

   Hukuk İşleri Müdürlüğünün 08.05.2012 tarihli 583 sayılı uygun görüşüne göre de "bu davaya gerekçe teşkil eden itirazımızın zaten ortak gider aidatının hesaplama yönteminden kaynaklandığı, dolayısı ile hatanın düzeltilmesi üzerine davanın devam etmesinde Belediyemiz lehine yeni bir hukuki menfaatin oluşmayacağından hareketle konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/h maddesi gereğince Meclis´e havale edilmesi" gerektiği bildirilmiştir.

            Belsa Plaza Yönetimi ile kurumumuz arasında aidat borcuna ilişkin görülmekte olan davaların sulh ile sonuçlandırılması için 5393 sayılı Belediye kanununun 18.Maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.05.2012 tarih ve 3133 sayılı  evrak okunarak   yapılan müzakeresi  neticesinde gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Belediye Meclis üyesi Hasan KIRLI´nın  sözlü önergesi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde:

08.05.2012  tarihli Meclis gündeminin G -3 Maddesi Gündemin 17. Maddesi olarak, G-2 maddesi 18. Maddesi olarak, G-1 maddesinin 19. Maddesi olarak değiştirilmesinin  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- İzmit Belediyesi 2011 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.04.2012 tarih ve 1824 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- Bütçe içi İşletme Kurulması teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 25.04.2012 tarih ve 117 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- İzmit- Yahyakaptan Mahallesi 19.O.1b pafta, 1554 ada, 1 nolu parselin imar planı yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar  ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2012 tarih ve 1426 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- İzmit- Kabaoğlu Köyü, 20M.2c pafta, 169 ada, 26 parselin ( eski 1- 19- 20-21-22-23-24 parseller)K.B.B.M.K. 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı doğrultusunda yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2012 tarih 1427 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- İzmit-Durhasan Köyü, G23b.25b.4d pafta, 876 ada, 1nolu parselin K.B.B.M.K. 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı doğrultusunda yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2012 tarih ve 1428 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- İzmit- Kabaoğlu Köyü, G23b.24b.4a pafta, 204 ada, 19 nolu parsel ve 205 ada, 18 nolu parselin K.B.B.M.K. 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı doğrultusunda yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2012 tarih ve 1429 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 9- İzmit-Çayırköy G23b.20c.3a pafta, 4441 yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2012 tarih  ve 1430 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR  40- ( Madde 10)  Belediyemiz, Yenimahalle, G23b.23c.4b ve G23b.23c.1c Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan 1021 ada 104 nolu parselin "Konut Alanı" olan kullanımının "Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 20.04.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 Belediyemiz, Yenimahalle, G23b.23c.4b ve G23b.23c.1c Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan 1021 ada 104 nolu parselin "Konut Alanı" olan kullanımının "Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin,  Belediye meclis üyeleri, (Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; Belediye Meclis üyeleri ( Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL Ali YILMAZ) ´ın  oyları ile  uygun görülmemekle reddine oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 41( Madde 11-) İzmit- Tepeköy Mahallesi (tapuda Deretepe), G23b.25b.1a Uygulama İmar Planı Paftası, 116 ada, 4 nolu parselin kuzeybatı ve güneybatı cephelerindeki yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreden 3 metreye düşürülerek yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi le ilgili İmar komisyonunun 12.04.2012 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 12- Mahalle sınırlarının yeniden belirlenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 19.04.2012 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere  evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 42-( Madde 13-) Yahyakaptan mahallesi, 4822 ada, 2 nolu parsel üzerindeki (Çağın Göz Hastanesinin güneyi) yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 20.04.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 43- ( Madde 14-)    III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.04.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 44- ( Madde 15-) Yenidoğan Mahallesi 4427 ada 37 nolu , 1049 ada 73 nolu ve Turgut Mahallesi 3519 ada 8 nolu parseller imar planında ´konut alanı´ olarak ayrılmıştır. Yenidoğan Mahallesi 4427 ada 37 (183,00 m2) ve 1049 ada 73 (204,00 m2) nolu parsellerin tamamının Turgut Mahallesi, 3519 ada, 8 nolu parselin 243/422 (243,00 m2) oranındaki hissesinin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 24.04.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 16- Asansör Yıllık Kontrol Ücreti teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 30.04.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde :

Konunun  yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 17- G-1 Belsa Plaza Yönetimi 07.05.2012 tarih 371 sayılı yazısı ile "İzmit Belediyesinin borca itiraz etmesi  nedeni ile Belsa Plaza Yönetimi tarafından İzmit Belediyesine karşı açılan  Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi  E: 2010/1009- 2010/1010- 2010/1011 nolu davalarla ilgili olarak yapılan incelemede; Belediyenin ortak gider aidatı hesaplama yöntemine ilişkin itirazının  haklılığı  tespit edilerek, tahakkuk eden aidat miktarlarının yeniden düzenlendiği ve Belsa Plaza Yönetiminin  gelir kaybı nedeniyle yaşadığı mağduriyetin dikkate alınarak İzmit Belediyesi ve Belsa Plaza Yönetimi arasındaki aidat borcundan kaynaklanan ihtilafın ve dolayısıyla davanın sulh ile sonuçlanmasının her iki tarafın lehine olacağı" şeklindeki düşüncesini tarafımıza iletmiştir.

   Hukuk İşleri Müdürlüğünün 08.05.2012 tarihli 583 sayılı uygun görüşüne göre de "bu davaya gerekçe teşkil eden itirazımızın zaten ortak gider aidatının hesaplama yönteminden kaynaklandığı, dolayısı ile hatanın düzeltilmesi üzerine davanın devam etmesinde Belediyemiz lehine yeni bir hukuki menfaatin oluşmayacağından hareketle konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/h maddesi gereğince Meclis´e havale edilmesi" gerektiği bildirilmiştir.

            Belsa Plaza Yönetimi ile kurumumuz arasında aidat borcuna ilişkin görülmekte olan davaların sulh ile sonuçlandırılması için 5393 sayılı Belediye kanununun 18.Maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.05.2012 tarih ve 3133 sayılı  evrak okunarak  ve  gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 18- G-2- Belediyemiz kentimizin tarihi mekanlarını korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere çeşitli yerlerde çalışmalar yapmaktadır. İçerisinde İzmit ve çevresinin düşman işgalinin kurtuluşunda önemli yeri bulunan Bahçecik siperlerinin de bulunduğu Servetiye karşı köyü sınırları içerisindeki orman alanının Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünden bölgenin tarihi, turistik, konaklama alanı olarak düzenlemek ve mesire alanı olarak kullanılması amacıyla kiralanması teklifi ile ilgili İbrahim BULUT, Kani BAŞTÜRK tarafından verilen 08.05.2012 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azalardan Ç. Devrim Yıldız´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Ç. Devrim YILDIZ´ın  izinli sayılmasını isteyen azalardan Şaban SARIGÜLLE ve  Fahri ÖRENGÜL tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

Azalardan Ç.Devrim YILDIZ´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

08.05.2012 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumunun kapatılmasına ve 2. Birleşiminin 11.05.2012 Cuma günü saat 15.00´ de  yapılmasına  oybirliği ile karar verildi.