Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
13°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.07.2008 Tarihli Meclis Toplanrısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Zerrin Türk, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Hasibe Hepdurluk, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Ali İhsan Vardoğan, Dursun Biçer, Salim Kukul, Temel Çağlayan, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

 

Azalardan Ekrem Durna, Mustafa Dağ, Asım Eroğlu, Alpaslan Seymen F.Sadık Bamaç, ve Saffet Koşar´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Mustafa Dağ ve Asım Eroğlunun izinli sayılmalarını isteyen azalardan Hasibe Hepdurluk ve İsmail Selçuk tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Mustafa Dağ ve Asım Eroğlunun izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen, F.Sadık Bamaç ve Saffet Koşar´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim Güçlü ve İzzet Dal tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Alpaslan Seymen, F.Sadık Bamaç ve Saffet Koşar´ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

03.06.2008 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.06.2008 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

3-Cedit mahallesi tepe Geçidi (Kurtuluş Sokak) 457 ada 1 parseldeki alana yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 24.06.2008 tarih ve 184 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

4- Kocaeli -arızlı mevkii G23b-23a-23b Nazım İmar planı paftaları üzerinde Toki ve maliye hazinesine ait parseller üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.06.2008 tarih ve 1601 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 63: İzmit-Cedit Mahallesi, G23b-24c-1c uygulama imar planı paftası 460 ada, 41-43-49-50 nolu parsellerin bulunduğu alanda yeni imar yolu düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 19.06.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 64- 28 haziran İzmitin kurtuluşu etkinliğinin daha etkili yapılması için gerekli çalışmaların yapılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 20.06.2008 tarihli raporu. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 65- İzmit Belediyesi tarafından yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 25.06.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 66- Kene ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Çevre sağlık komisyonunun 24.06.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G-1- İzmit Körfez Mahallesi 479 ada 32 nolu parselin batısından karayoluna paralel olarak düzenlenen servis yolu niteliğindeki imar yolunun plan üzerinde ifadelendirilmesi suretiyle düzenlenen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.07.2008 tarih ve 1687 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

G-2- Kapalı düğün salonlarında patlayıcı, parlayıcı veyanıcı maytapların kullanılması ile ilgili Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice , Belediye Meclis Üyesi Gülcan Kocabıyık tarafından verilen 08.07.2008 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

KARAR 67-Kapalı düğün salonlarında patlayıcı ,parlayıcı ve yanıcı maytapların kullanılmasının yasaklanmasına, kullanan düğün sahiplerine Kabahatler Kanununa göre 500 YTL paracezası verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 08.07.2008 Salı günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; 05.08.2008 Salı günü saat 16.00 da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi

Halil Vehbi YENİCE                        Gülcan Kocabıyık                                         Mesut Yıldırım

Belediye Başkanı                                       Katip                                                          Katip