Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

09.05.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

zmit Belediye Meclisinin 2011 dönemi

2. birleşiminin 1.Oturumu 09.05.2011 Pazartesi  günü saat

16.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Muammer Biner, Şaban Sarıgülle, M.Zekeriya ÖZAK, Hasan Kırlı, İsmail Sağıroğlu, İsmail Gündaş, Muzaffer Gürfidan, Emine Zeybek, Hüseyin Canıgeniş, Hüseyin Üzülmez, Cengiz Özcan, İbrahim Kılıç, Elif Bülbül, İbrahim Elgin, Gülümser Ayhan, İsmail Gün, Fahri Meydan, Kani Baştürk, Haspi Kösemen, İbrahim Bulut, Şahsuvar Marul, Çağlar Devrim Yıldız, Zafer Yılmaz, Orhan Karadağ, Emine Okanalp, Mehmet Demirtaş, Erkan Aksoy, Olcay Sanal, Ali Yılmaz, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in mevcut oldukları anlaşıldı.

 

03.05.2011 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.05.2011 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- Mülkiyeti Belediyemize ait Ş.Hatip 3379 ada, 11 nolu parsel (450,00 m2), 12 nolu parsel (942,56m2) 13 nolu parsellerin (1099,29 m2) satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin   ( e ) fıkrasına göre Belediye Başkanına ve encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.04.2011 tarih ve 2420 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 62-  İzmit Belediyesi 2010 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 63-   III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli  ile II sayılı Boş Kadro Değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.05.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Adnan Uysal´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Adnan Uysal´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Emine Zeybek ve Hüseyin Üzülmez tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Adnan Uysal´ın  izinli sayılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 09.05.2011 Pazartesi günü Saat 16.00´da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.06.2011 Pazartesi  günü saat 15.00´de  toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.