Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

10.07.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice  Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna,  Zerrin Türk,  İlyas Şeker,M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Osman Nuri Erturan, Mesut Yıldırım, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Ali ihsan Vardoğan, Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan,  F.Sadık Bamaç, İzzet Dal,  İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet  Koşar ve Güler Çetin´in mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan Veysel Gül, Alpaslan Seymen ve  Mehmet Ataç´ın mevcut olmadığı anlaşıldı.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Veysel Gül´ün  izinli sayılmalarını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mustafa Dağ tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Veysel Gül´ün  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan  Alpaslan Seymen ve Mehmet Ataç´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Salim Kukul ve Necat Çakır tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzzet Dal ve Güler Çetin´in izinli sayılmalarına oybirliği  ile karar verildi.

04.07.2006 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.07.2006 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Akpınar köyünde bulunan mesire alanına ? Akpınar Köyü Çınaraltı Sinan Obuz ? isminin verilmesi  teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 27.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybosna Ilidza Belediyesinin, Belediyemiz ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 20.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan  müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Dolphin Nikah Salonu ek tarifesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 28.06.2006 tarihli raporu okunarak yapılan  müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Mağdur ailelerin çocuklarının tespit edilip sünnet ettirilmesi konusunda mahallelerde ve köylerde çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Mehmet Bektaş ve Zerrin Türk tarafından verilen 04.07.2006 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık ve Türlü İşler komisyonlarına  havalesine oybirliği ile karar verildi.

Müdürlüklerin faaliyete geçirilebilmesi ve standartlara ilişkin esaslara göre kurulabilmelerini sağlamak amacı ile kadrolarını belirleyebilmek için teşkilat yapısı ile ilgili Personel Müdürlüğünün 06.07.2006  tarih ve 675 sayılı yazısı okunarak ve  gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit- Yenidoğan Mahallesi. 20M-IVc uygulama imar planı paftası, 4412 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin Park alanı olarak düzenlenmesi ve bu alanın güneyinde yer alan park alanı olarak ayrılmış  19M-Ib uygulama imar planı paftası, 4419 ada, 10 nolu parselin kuzeyinde 7 ve 8 nolu parsellerin alanına eşdeğer büyüklükte bir alanın Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 06.07.2006 tarihli raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili çalışmaların toparlanarak bir döküman haline getirilmesi teklifi ile ilgili çalışmaların yapılması konusunda Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Bektaş ve Mustafa Dağ´ tarafından verilen 10.07.2006 tarihli takrir  okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 10.07.2006 Pazartesi günü  saat 16.00´da yapılan Meclis Toplantısının kapatılmasına, 04.08.2006  Cuma günü saat 16.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

HALİL VEHBİ YENİCE                 GÜLCAN KOCABIYIK               MUSTAFA DAĞ 

 BELEDİYE BAŞKANI                           KATİP                             KATİP