Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
13°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

10.12.2012 Tarihli Meclis Toplantısı 2. Birleşim

İzmit Belediye Meclisinin 2012 dönemi

2. birleşiminin 1. Oturumu  10.12.2012 Salı günü saat

16.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL,  Hasan Kırlı, İsmail SAĞIROĞLU,  İsmail GÜNDAŞ, Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK,  Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ,   Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN,  İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP,  Mehmet DEMİRTAŞ,  Erkan AKSOY, Ali YILMAZ,  Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

04.12. 2012 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.12.2012tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 94-( Madde 3-) Kadıköy mahallesi, Selahattin sokak, 4934 ada, 16 parselde yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 26.11.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 95- (Madde 4-)  Aktarma ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.12.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

(Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri Örengül,   Şaban SARIGÜLLE,  İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,  Haspi KÖSEMEN, Ç. Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ,  Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mualif oylarına karşı (İzmit Belediye Başkanı  Dr. Nevzat DOĞAN ve Meclis üyeleri  Muammer BİNER, M. Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ ´ın kabul oylarıyla,  oy çokluğu ile  karar verildi.  

 

KARAR 86- (Madde 5-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2013 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediye Meclis üyesi İsmail SAĞIROĞLU ´un mualif oyuna karşı), (İzmit Belediye Başkanı  Dr. Nevzat DOĞAN, Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri Örengül, Muammer BİNER,  Şaban SARIGÜLLE, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ,  Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN,  Gülümser AYHAN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN,  Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in  kabul oylarıyla, oy çokluğu ile karar verildi.  

 

 

 

Azalardan Şahsuvar MARUL ve Olcay SANAL´ın  mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Şahsuvar MARUL´un izinli  sayılmalarını isteyen azalardan  Gülümser AYHAN ve Elif BÜLBÜL  tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Şahsuvar MARUL´un   izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Olcay SANAL´ın  izinli sayılmalarını isteyen azalardan  İbrahim ELGİN ve İbrahim BULUT  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Olcay SANAL´ın  izinli sayılmasınaoybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 10.12.2012 Salı günü yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 08.01.2013 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                          EmineOKANALP                         GünayATUN

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                            Katip

 

 

 

  

 

 

03.12.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Azalardan T.Metin Alan´ın sözlü önergesidoğrultusunda;  03.12. 2009 tarihlitutanak özetinin 3.sayfasının Gelen Evrak 1- Karar 113 kısmında  CHP gurubu 19 oy, AKP gurubu 16 oy kullanmaksuretiyle yazılan ibarenin değiştirilerek, Belediye meclis üyeleri T.MetinAlan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle,Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, CengizÖzcan, Elif Bülbül,  Gülümser Ayhan,  Fahri Meydan, Haspi Kösemen, Ç.DevrimYıldız,  Orhan Karadağ,  Mehmet Demirtaş, ve Cengiz Çakar´ın  19 oyuna karşı, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve meclisüyeleri  İlyas Şeker, Muammer Biner,M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, İbrahim Kılıç,İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, ZaferYılmaz, Emine Okanalp Erkan Aksoy 16 oy kullanmak sureti ile salt çoğunluksağlanamadığından Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinindevamına karar verildi şeklinde düzeltilerek kabulüne oybirliği ile kararverildi.

 

 

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7.maddesinde 4 farklı konu aynı gündem maddesi olarak konmuştur. Her bir konu farklı özellikler arz etmekte olup, ayrı, ayrı gündem maddesi ile görüşülmesi gerekir. Bu nedenle 4 farklı konunun 4 ayrı gündem maddesi haline getirilerek bu şekilde görüşme yapılması teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül ve Fikret Gökmen tarafından verilen 06.07.2010 tarihli takrir okunarak yapılan oylama neticesinde, 7. maddenin içerisindeki konuların ayrı, ayrı maddeler halinde gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

KARAR 65-  05.06.2012 tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak "Hizmet İzmit Gıda Otopark Spor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park, cafe, otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmenin kurulmasına, Ticaret Odası, Ticaret Sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 02.07.2012 tarih ve178 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

   05.06.2012 tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak "Hizmet İzmit Gıda Otopark Spor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çaybahçesi, park, cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmenin kurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret Sicil Memurluğu, vergi dairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.