Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
13°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

11.05.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

 

İzmit Belediye Meclisinin 2012 dönemi

2. birleşiminin 1.   Oturumu 11.05.2012 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ,  Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M. Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ,  Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ, Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, İbrahim BULUT, Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK,  Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY,  Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

08.05.2012 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

08.05.2012 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- Orhan Mahallesi G23- G24,647 pafta  3452 ada 2 parsel üzerinde toplam 2190 M2 alanda yapılacak Kültür Merkezine isim verilmesi teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri  Ali YILMAZ ve İbrahim BULUT tarafından verilen  08.05.2012 tarihli takrir  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 45- (Madde 4 ) İzmit Belediyesi 2011 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.05.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

2011 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı, 2011 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı, 2011  Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırması ve gerçekleşme oranları ile ilgili yapılan oylama neticesinde: ( Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Şahsuvar MARUL,  Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK´ in mualif oylarına karşı; Belediye Meclis üyeleri Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,  İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY Ali YILMAZ´ ın kabul oyları ile) kabulüne  oyçokluğu ile karar verildi. 

KARAR 46- ( Madde 5) Belsa Plaza Yönetimi ile kurumumuz arasında aidat borcuna ilişkin görülmekte olan davaların sulh ile sonuçlandırılması için 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e) fıkrasına göre Belediye Başkanına ve Encümene Yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonun 10.05.2012 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Ç.Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, Olcay Sanal ´ın  mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Ç. Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş ve  Haspi Kösemen´inizinli sayılmalarını isteyen azalardan Elif Bülbül ve Gülümser Ayhan tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Azalardan Ç.Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş ve Haspi Kösemen,in  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Kani Baştürk ve Olcay Sanal ´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan Emine Zeybek ve İbrahim Elgin tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Azalardan Kani Baştürk ve Olcay Sanal ´ın  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 11.05.2012 Salı günü yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 05.06.2012 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

03.12.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan T.Metin Alan´ın sözlü önergesi doğrultusunda;  03.12. 2009 tarihli tutanak özetinin 3.sayfasının Gelen Evrak 1- Karar 113 kısmında  CHP gurubu 19 oy, AKP gurubu 16 oy kullanmak suretiyle yazılan ibarenin değiştirilerek, Belediye meclis üyeleri T.Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, Adnan Uysal, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan, Elif Bülbül,  Gülümser Ayhan,  Fahri Meydan,  Haspi Kösemen, Ç.Devrim Yıldız,  Orhan Karadağ,  Mehmet Demirtaş, ve Cengiz Çakar´ın  19 oyuna karşı,  Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve meclis üyeleri  İlyas Şeker, Muammer Biner, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, İbrahim Kılıç, İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, Zafer Yılmaz, Emine Okanalp Erkan Aksoy 16 oy kullanmak sureti ile salt çoğunluk sağlanamadığından Belediye meclis üyesi Olcay Sanal´ın meclis üyeliğinin devamına karar verildi şeklinde düzeltilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis gündeminin 7.maddesinde 4 farklı konu aynı gündem maddesi olarak konmuştur. Her bir konu farklı özellikler arz etmekte olup, ayrı, ayrı gündem maddesi ile görüşülmesi gerekir.Bu nedenle 4 farklı konunun 4 ayrı gündem maddesi haline getirilerek bu şekilde görüşme yapılması teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri Fahri Örengül ve Fikret Gökmen tarafından verilen 06.07.2010 tarihli takrir okunarak yapılan oylama neticesinde, 7. maddenin içerisindeki konuların ayrı, ayrı maddeler halinde gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verildi.