Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

12.05.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Veysel Gül´ün Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, Zerrin Türk, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk, Mesut Yıldırım, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan, , Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ve Güler Çetin´ in mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Ekrem Durna, İlyas Şeker, Yaşar Can, Mehmet Bektaş, Dursun Biçer, Alpaslan Seymen, ve A.Birol Özbay´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İlyas Şeker, Yaşar Can, Mehmet Bektaş, ve Dursun Biçer´in izinli sayılmalarını isteyen azalardan İsmail Selçuk Metin Kozluca ve M.Zekeriya Özak tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İlyas Şeker, Yaşar Can, Mehmet Bektaş, ve Dursun Biçer´in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen ve Ali Birol Özbay´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İzzet Dal ve Güler Çetin tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Alpaslan Seymen ve Ali Birol Özbay´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

06.05.2008 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.05.2008 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Veliahmet Mahallesinde Kabaran çeşme, Hacıhızır, Hacıhasan Çeşme, ve susam sokaklar arasında kalan alanın muhtarlık kayıtlarının Hacıhızır mahallesinde olması sebebiyle Hacıhızır mahallesine bağlanması teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 30.04.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Stratejik planlama kriteri teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.04.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Lösemili çocuklara kan temini konusunda sivil toplum örgütleri ile yardımlaşarak belediyemizce çalışma yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 28.04.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 30.04.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Silahsızlanma kampanyasına katkı vermek adına İlköğretim öğrencilerine oyuncak silahlarını getirmeleri karşılığında kitap hediye edilmesi, hediye edilecek kitapların çeşidinin araştırılması teklifi ile ilgili Meclis Üyeleri Gülcan Kocabıyık ve Hasibe Hepdurluk tarafından verilen 06.05.2008 tarihli takrir okunarak ve Gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2007 Yılı Kesin hesabı teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 09.05.2008 tarihli raporu

okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 12.05.2008 Pazartesi günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; 03.06.2008 Salı günü saat 16.00 da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi

          Veysel Gül                                  Gülcan Kocabıyık                         Mesut Yıldırım

 Meclis 1.Başkan Vekili                                 Katip                                           Katip

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 06.05.2008 Salı günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; 07.05.2008 Pazartesi günü saat 16.00 da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi