Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

13.10.2009 Tarihli Meclis Toplantı Tutanağı

İzmit Belediye Meclisinin 2009 dönemi

1. birleşiminin 1. oturumu 13.10.2009 Salı günü saat

15.00 de yaptığı olağanüstü meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan T. Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu, Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Olcay Sanal, Erkan Aksoy ve Cengiz Çakar´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

06.10. 2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.10. 2009 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gensoru Önergesi:

Temizlik ihalesi işine teklif veren firmalar Çevre İnşaat Ltd.Şti.´den 700.00.TL, Kent Katı Atık Yönetim Tem İnş.Pet. Tic.San.Ltd. Şti´ den 100.000 TL, Öztorun Oto Servis Ltd. Şti´ den 100.000 TL tutarında bağışların onarım şartı ile alınması ve dolayısı ile bu bağışların şartlı oluşları, ayrıca Çevre İnşaat ve Öztorun Ltd nin belediyeye iş yapan firmalar olması nedeni ile bu bağışların dikkat çekici olması, Öztorun, Ltd.nin oto park ihalesini çok kısa süre önce almış olması, Çevre İnşaat Ltd.nin iptal edilen son temizlik ihalesini alan firma olması, diğer Kent Katı Atık firmasının şu an temizlik işini yapmakta olması nedeniyle,

1- Söz konusu bağışların şartlı bağış olduğu, dolayısıyla meclisin onayının gerektiği,

2- Belsa onarım ihalesinin usulüne uygun yapılmadığı hususunda ciddi şüphelerin bulunması,

3- Temizlik ihalesi şartnamesinin bütçe plan komisyonu talepleri doğrultusunda yapılacağına ilişkin belediye başkanının meclis toplantısında söz vermesine ve bu şekilde önerge verilmesine gerek olmadığını beyan etmesine rağmen şartnamenin komisyonun talepleri dışında hazırlanması, ihaleye yeterli ve gerekli rekabet şartlarının bu nedenle oluşturulmadığı, bu

gerekçe ile ihalenin feshedildiği, pazarlık usulü ile başka bir ihalenin verildiği hususlarının aydınlığa kavuşturulması açısından 5393 sayılı yasanın 26/7 hükmü gereğince gensoru açılmasını,bu hususların araştırılması açısından aşağıda isimleri yazılı meclis üyelerinin komisyon olarak çalışmalarının temininin önerilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Gülümser Ayhan, T.Metin Alan, Elif Bülbül, Cengiz Çakar, Muzaffer Gürfidan, Temel Yılmaz, Günay Atun , Orhan Karadağ, Ç.Devrim Yıldız, İsmail Sağıroğlu, Mehmet Demirtaş, Fahri Meydan, Şahsuvar Marul, Haspi Kösemen, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, Adnan Uysal, Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan tarafından verilen gensoru önergesi okundu.

Belediye Meclis üyesi Hasan Kırlı´nın gizli oylama yapılması talebi ve T.Metin Alan´nın açık oylama yapılması talebi ile ilgili yapılan oylama neticesinde:

18 Kapalı oylama

19 Açık oylama değerlendirilmesi sonucunda açık oylama yapılmasına karar verildi.

C.H.P grubunu temsilen T.Metin Alan ( 20 dakika) Fikret Gökmen ( 10 dakika) Fahri Örengül ( 10 dakika) A.K.P grubu adına Hüseyin Üzülmez ( 20 dakika ) Emine Zeybek (10 dakika) İlyas Şeker ( 10 dakika) olmak kaydı ile mecliste görüş yöntemi belirlenmiş olup; yapılan oylama neticesinde:

Belediye meclis üyeleri, İlyas Şeker, Muammer Biner, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, Hüseyin Üzülmez, İbrahim Kılıç, İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk, Zafer Yılmaz, Emine Okanalp Erkan Aksoy ve Olcay Sanal red oyu kullanmış olup; Belediye meclis üyeleri T.Metin Alan, Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, İsmail Sağıroğlu, Muzaffer Gürfidan, Hüseyin Canıgeniş, Cengiz Özcan, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, Fahri Meydan,Haspi Kösemen, Şahsuvar Marul, Ç.Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş ve Cengiz Çakar kabul oyu kullanmıştır. Ancak;

5393 sayılı kanunun 26 maddesine istinaden gensoru önergelerine verilen cevap meclis üye tam sayısı 3/4 çoğunluğunca kabulünü gerektirir dendiğinden; yapılan oylama neticesinde: 3/4 çoğunluk sağlanamadığından gensoru önergesi kabul edilmemiştir.

Azalardan Adnan Uysal´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Adnan Uysal´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan T.Metin Alan ve Şaban Sarıgülle tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Adnan Uysal´ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gensoru önergesinin oylanması sonuçlanmış olup, 13.10.2009 Salı günü saat 15.00´de yapılan olağanüstü meclis toplantısının kapatılmasına karar verildi.

Dr.Nevzat DOĞAN Elif BÜLBÜL Gülümser AYHAN

Belediye Başkanı Katip Katip