Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

17.05.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2013 dönemi

2. birleşiminin 1. Oturumu  17.05.2013 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına aittutanak özetidir.

----------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarakİzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ, Muzaffer GÜRFİDAN, EmineZEYBEK,  Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN,İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK,   İbrahim BULUT,  Mahmut ÖZTÜRK, Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ,Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY,  Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

07.05. 2013 tarihli tutanak özeti okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

07.05.2013  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliğiile karar verildi.

 

KARAR 47-(Madde 3-)   İzmit Belediyesi´nin geleneksel olarakdüzenlendiği ve her yıl farklı bir kentten başlatılan Pişmaniye Festivali´ninbu yıl yapılacak olan beşincisinin startının Saraybosna´nın Opcina Starı GradBelediyesi Baş Çarşı Meydanında gerçekleştirilmesi planlamaktadır.Belediyemizden 45 kişinin katılım sağlayacağı ve tüm masraflarının tarafımızdankarşılanacağı programın bilgileri ekte sunulmuştur. Ekli listede adı geçenkafilenin etkinliğe katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür veSosyal İşler Müdürlüğünün 30.04.2013 tarih ve 718 sayılı yazısı okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

İzmitBelediyesi´nin geleneksel olarak düzenlendiği ve her yıl farklı bir kenttenbaşlatılan Pişmaniye Festivali´nin bu yıl yapılacak olan beşincisinin startınınSaraybosna´nın Opcina Starı Grad Belediyesi Baş Çarşı Meydanındagerçekleştirilmesi planlamaktadır. Belediyemizden Kırkbeş kişinin katılımsağlayacağı ve tüm masraflarının tarafımızdan karşılanacağı programın bilgileriekte sunulmuştur. Ekli listede adı geçen kafilenin etkinliğe katılımsağlayabilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 (Madde 4-)  Mehmetalipaşa mahallesiG23b 25d.1d uygulama imar planı paftası, 3234 ada, 9 noluparselin mevcut imar planında "B-3"yapılanma koşuluna sahip " Konut alanı"kullanımının ," E=2.40, H= 4 kat" yapılanma koşuluna sahip " Özel Yurt alanıolarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi yazımızekinde yer almaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7. Maddesinegöre plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2013tarih ve 1855 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonunahavalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 (Madde 5-) Kore´nin Dünyaca ünlü çelikşirketi olan POSCO´nun kurulduğu Gyeongsangbuk-do Bölgesi Pohang şehribelediyemiz ile kardeş şehir anlaşması imzalamak ve 27-28 Temmuz 2013tarihlerinde şehirlerinde gerçekleşecek olan Uluslararası Pohang Havai FişekFestivali´ne davetlerini sunmak üzere tarafımıza gönderdikleri ektekievraklarının karar alınması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğünün 06.05.2013 tarihli  yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve BütçeKomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

(Madde 6- ) Mülkiyeti Hazineye ait ve Kocaeli İl Özel İdaresiadına kesin tahsisli olan ,793 ada, 2 parsel nolu 76.419,18m2´lik taşınmaz, 25(yirmi beş ) yıllığına Belediyemize tahsisi edilmiştir.

Söz konusu parselde bulunan 245,00m2´lik yapınınrestore edilerek , imar planındaki fonksiyon amacına hizmet etmek üzere  10 ( on) yıl süre ile kiraya verilmesiteklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.05.2013 tarih ve 2708sayılı yazısı  okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Konununtetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve BütçeKomisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 48-  (Madde7-) Yeni Mahalle Köylü Pazarının Yeni Mahalle 1272 Ada196 Parsel üzerinde kapalı pazar olarak kurulması teklifi ile ilgili Plan veBütçe Komisyonunun 09.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 49- (Madde 8-) Veliahmet Mahallesi,352 ada, 11 nolu parselin kuzeydoğusunda bulunan Belediyemize ait binanınSaraybahçe Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süre ilebedelsiz olarak  Kocaeli Valiliği İlEmniyet Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve BütçeKomisyonunun 09.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 50-  (Madde 9-) Atatürk Caddesi, Barış Caddesi ve İnönü Caddesi üzerinde faaliyetteolan Kuruçeşme Pazar Yerinin Kaldırılarak Doğan Mahallesi Hatipköy CaddesiNo:86 adresinde kapalı Pazar olarak kurulması teklifi ile ilgili Plan ve BütçeKomisyonunun 15.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 51- (Madde 10-)  İzmit Belediyesi 2012 Yılı Kesin Hesabıteklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.05.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

(Belediye Meclis üyeleriFikret GÖKMEN Günay ATUN, Fahri ÖRENGÜL, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN,Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Ç Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ,Cengiz ÇAKAR Fayik ÇELİK´in mualif oylarına karşı; İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Belediye Meclis üyeleri Muammer BİNER, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim ELGİN,İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, ZaferYILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY Ali YILMAZ´ın kabul oyları ile oyçokluğu ilekabul edildi.

Yaşlılara ve çocuklaraharcanan paranın  ne kadar olduğunu rakamolarak verilmesi ile ilgili Belediyemeclis üyesi Fikret GÖKMEN´in  sözlüsoru  önergesine, ilgili Müdürlüğü  tarafından yazılı cevap verilmesine karar verildi.

 

 

 

AzalardanTemel YILMAZ Şaban SARIĞÜLLE, M.Zekeriya ÖZAK, Cengiz ÖZCAN, İbrahim KILIÇ,Haspi KÖSEMEN , Şahsuvar MARUL ve  OlcaySANAL un mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan  Temel YILMAZ, Cengiz ÖZCAN,Haspi KÖSEMEN, Şaban SARIGÜLLE, Şahsuvar MARUL´un izinli sayılmasını isteyenazalardan Elif BÜLBÜL ve Gülümser AYHAN  tarafından verilen takrir okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

Azalardan Temel YILMAZ,Cengiz ÖZCAN, Haspi KÖSEMEN, Şaban SARIGÜLLE, Şahsuvar MARUL´un  izinli  sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri   nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayanazalardan İbrahim KILIÇ, Olcay SANAL, ve M.Zekeriya ÖZAK´ın  izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahimELGİN ve İsmail GÜNDAŞ  tarafındanverilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İbrahim KILIÇ,Olcay SANAL ve M. Zekeriya ÖZAK´ın izinli sayılmalarına    oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 17.05.2013 Salı günü saat 15.00´de yapılan meclistoplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 04.06.2013 Salı günü saat16.00´da toplanılmasına Belediye Meclis üyesi Gülümser AYHAN´ın muhalif oyunakarşı oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                  Emine OKANALP                   Günay ATUN

İzmitBelediyeBaşkanı                     Katip                                           Katip