Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

19.10.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

 Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ´nin Başkanlığında azalardan Zerrin Türk, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Yaşar CAN,  İsmail Uslu,  Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk,  Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu,  Ali İhsan Vardoğan,  Alpaslan Seymen,  Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç,  İzzet Dal,  İbrahim Güçlü,  Müfit Karakuş,  Saffet Koşar, Güler Çetin  ve Ali Birol Özbay´ın  mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan Metin Kozluca, Ekrem Durna, İlyas Şeker ve  Dursun Biçer´in mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Mazeretleri  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Metin Kozluca, İlyas Şeker ve Dursun Biçer´´in izinli sayılmalarını isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mustafa Dağ tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Metin Kozluca, İlyas Şeker ve Dursun Biçer ´in  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

03.10.2007 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde:

03.10.2007 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Suyun okullarda ekonomik kullanımını öğretmek ve öğrencileri bilgilendirmek maksadı ile çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri F.Sadık Bamaç ve Mehmet Bektaş tarafından verilen  03.10.2007 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

2008 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe komisyonunun 18.10.2007 tarihli raporu Esame-i tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde:

2008 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe  komisyon  raporunun  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2008  Mali  Yılı Belediye Bütçe kararnamesi madde madde okunarak Esame-i tayin sureti ile yapılan  oylama  neticesinde  kararnamenin  kabulüne oybirliği ile karar verildi..

2008 Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin toplamı 39.755.000,00 YTL  olarak Esame-i tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi

2008  Mali Yılı Belediye Gelir Bütçesinin toplamı 39.755.000,00 YTL olarak Esame-i tayin sureti ile yapılan  oylama  neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2008 Mali  yılı  Belediye  memur  ve  işçi  kadrolarının   müzakeresi yapılarak, Esame-i tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi

İzmit- Körfez Mahallesi, G23b-25d nazım, G23b-25d.4a- G23b-25d.4d uygulama imar planı paftası, 479 ada, 12 nolu parselin batısından geçen imar yolunun doğuya doğru kaydırılarak doğrusallığın sağlanması 12 nolu parselin geriye kalan kısmının park alanı ile bütünleştirilerek park alanı olarak ayrılması ve 15m. kesitteki imar yolunun batısındaki Park Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesini içeren ve nazım imar planı kararlarına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı  teklifi ile ilgili imar komisyonunun 09.10.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 19.10.2007 Cuma günü saat 15.00´de yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına 02.11.2007 Cuma  günü saat 14.30´da

toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

   Halil Vehbi YENİCE                    Gülcan KOCABIYIK                    Mustafa Dağ

    Belediye Başkanı                              Katip                                  Katip