Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

20.06.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 2009 dönemi 
2. birleşiminin 1. oturumu 20.05.2009 Çarşamba günü saat 
14.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan Başkanlığında azalardan T. Metin Alan, Fikret Gökmen, Emine Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu, Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan, Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk, Şahsuvar Marul, İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Olcay Sanal, Erkan Aksoy, Cengiz Çakar´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Mazereti nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İlyas Şeker´in izinli sayılmasını isteyen azalardan M.Zekeriya Özak ve Hüseyin Üzülmez tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İlyas Şeker´in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

06.05.2009 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.05 2009 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

3- 5747 sayılı kanun gereğince birleşen Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya,Akmeşe ve Kuruçeşme Belediyelerinin meclislerinde onaylanmış olan tarife cetvellerinin İzmit Belediyesi olarak uygulama birliğinin sağlanması amacı ile tek bir tarife cetvelinin oluşturulması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2009 tarih ve 1311 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclis getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

4- Belediyemize ait Atların, vatandaşlardan gelen özel talepler doğrultusunda kiralanması, saatlerine göre ücretlerinin belirlenmesi ve yapılacak kiralanmaların sözleşme hükümlerine göre uygulanması konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri İbrahim Bulut ve Hüseyin Üzülmez tarafından verilen 06.05.2009 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclis getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 39- İmar ve Bayındırlık komisyon isminin, İmar komisyonu ismi olarak değiştirilmesiteklifi ile ilgili Belediye Meclis üyesi T.Metin Alan tarafından verilen 06.05.2009 tarihli sözlü takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar ve Bayındırlık komisyon isminin, İmar komisyonu olarak değiştirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 40- 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince İzmit ( Saraybahçe ) Belediyesine ait 2008 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 41- 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince Kuruçeşme Belediyesine ait 2008 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 42- 5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince Bekirpaşa Belediyesine ait 2008 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 43-5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince Alikahya Belediyesine ait 2008 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.05.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 44- 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince Akmeşe Belediyesine ait 2008 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.05.2009 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 20.05.2009 Çarşamba günü saat 14.00´de yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; 02.06.2009 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.