Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

İzmit Belediye Meclisinin 2010 dönemi

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Başkanlığında azalardan Fikret Gökmen, Günay Atun, Temel Yılmaz, Fahri Örengül, İlyas Şeker, Muammer Biner, Adnan Uysal, M.Zekeriya Özak, İsmail Sağıroğlu,  Hasan Kırlı, Muzaffer Gürfidan, İsmail Gündaş, Hüseyin Canıgeniş, Emine Zeybek, Cengiz Özcan,  Hüseyin Üzülmez, Elif Bülbül, İbrahim Kılıç, Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin, Fahri Meydan, İsmail Gün, Haspi Kösemen, Kani Baştürk,  İbrahim Bulut, Ç.Devrim Yıldız, Mahmut Öztürk, Orhan Karadağ, Zafer Yılmaz, Mehmet Demirtaş, Emine Okanalp, Olcay Sanal, Erkan Aksoy  ve Cengiz Çakar´ın  mevcut oldukları anlaşıldı.

 

04.05.2010 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.05.2010 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- Dünyamızda Enerji tasarrufu uygulamalarının ön plana çıktığı şu günlerde yenilenebilir enerjinin ( rüzgar, güneş ve şarj edilebilir elektrik gibi) kullanım alanları giderek yaygınlaşmaktadır. Bizlerin de yerel yöneticiler olarak halkımızı bilgilendirmek, enerji tasarrufunu aşılamak ve çevre kirliliğinin azaltılması için bu sistemlerin öncelikle kamu binaları olmak üzere, ticari binalar ve konutlardaki uygulanabilirliğinin araştırılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İbrahim Elgin, Emine Okanalp ve Şaban Sarıgülle tarafından verilen  04.05.2010 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık ve Sosyal Hizmetler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 54 5393 sayılı  Belediye Kanunu´nun 64.maddesi gereğince İzmit Belediyesine ait 2009 yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.05.2010 tarihli raporu Okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 55-Belediyemiz mülkiyetinde olup imar planında konut alanı olarak ayrılan Durhasan mahallesi, 20-O-IIa pafta, 187 ada, 8 nolu parsel (500 m2) ve 7 nolu parselin (551 m2) tamamı ile 6 nolu parseldeki  116/444 (116.00m2) oranındaki hissemizin Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ait konutları ile trampa edilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 07.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan  Şaban Sarıgülle , Şahsuvar Marul´un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır

 

Mazeretleri nedeni ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Şahsuvar Marul ve Şaban Sarıgülle´nin izinli sayılmalarını  isteyen azalardan Adnan Uysal ve Orhan Karadağ tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan  Şahsuvar Marul ve  Şaban Sarıgülle´nin izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 13.05.2010 Perşembe günü Saat15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 01.06.2010 Salı günü saat 15.00´de toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                            Elif BÜLBÜL                     Gülümser AYHAN                                   

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                      Katip