Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
12°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Açık Teklif Usulü İle Taşınmaz İhalesi

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.  
                   
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ  
1 KEMALPAŞA MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:74 ADRESİNDE, TAPUDA 219 ADA 1 PARSEL 140 M2 YAPI KAFETERYA 5.000.00 TL
 (KDV DAHİL)
5.400,00 TL 540,00 TL 3 YIL 21.08.2017
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
 
2 TEPEKÖY MAHALLESİ 17 AĞUSTOS BULVARI NO:69 , TAPUDA DERETEPE MAHALLESİ 163 ADA 1 PARSEL 5358 m2 AQUAPARK , YÜZME HAVUZU VE KAFETERYA İŞLETMESİ 12.500,00.TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (KDV DAHİL) 193.500,00 TL 1.350,00 TL 3 YIL 21.08.2017 
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
 
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 21.08.2017 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 7-700.00.00-TL'lik banka referans mektubu.(2 sıra nolu ihale için.)
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2017 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 9- 700.00.00-TL'lik banka referans mektubu.(2 sıra nolu ihale için.)
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 18.08.2017 Cuma Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.