Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
22°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Açık Teklif Usulü Kiralama İhalesi

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

SIRA NO

KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ

ALANI (M2)

KULLANIM AMACI

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

ŞARTNAME BEDELİ

KİRA MÜDDETİ

İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ

1

YAHYAKAPTAN MAHALLESİ AKKAVAKLAR CADDESİ 1468-1469 ADALAR ARASI TERKLİ ALANDA 10 NOLU ATM YERİ

5.28 M2

ATM YERİ

2,500.00 TL

2,700.00 TL

270.00 TL

3 YIL

20.01.2020
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü

2

YAHYAKAPTAN MAHALLESİ AKKAVAKLAR CADDESİ 1468-1469 ADALAR ARASI TERKLİ ALANDA 7 NOLU ATM YERİ

4.61 M2

ATM YERİ

2,500.00 TL

2,700.00 TL

270.00 TL

3 YIL

20.01.2020
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü

3

KULFALLI MAHALLESİ TOPÇULAR SOKAK NO:1 TAPUDA ARIZLI MAHALLESİ 1094 PARSELDEKİ YAPI

32 M2

İŞYERİ

500.00 TL

540.00 TL

50.00 TL

3 YIL

20.01.2020
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü

4

KURUÇEŞME DOĞAN MAHALLESİ LOZAN CADDESİ TAPUDA HATİPKÖY MAHALLESİ 2107 ADA 10 PARSEL DOĞUSU

8 M2

TAKSİ DURAĞI YERİ

380.00 TL
(KDV DAHİL)

410.50 TL

40.00 TL

3 YIL

20.01.2020
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü

5

YENİMAHALLE İLKE SOKAK TAPUDA 2813 ADA 8 PARSEL

1955 M2

AÇIK SPOR TESİSİ

5.500.00 TL
(KDV DAHİL)

9,900.00 TL

1,000.00 TL

5 YIL

20.01.2020
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü

6

ŞAHİNLER MAHALLESİ ÇİFTLİK MEVKİ  NO:14 ADRESİNDE TAPUDA 1890 NOLU PARSELDEKİ 2 KATLI YAPININ ZEMİN KATI

35 M2

İŞYERİ

350.00 TL

378.00 TL

20.00 TL

3 YIL

20.01.2020
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü

7

ŞAHİNLER MAHALLESİ ÇİFTLİK MEVKİ  NO:14 ADRESİNDE TAPUDA 1890 NOLU PARSELDEKİ 2 KATLI YAPININ 1. KATI

69 M2

DERNEK LOKALİ

100.00 TL
(KDV DAHİL)

108.00 TL

20.00 TL

3 YIL

20.01.2020
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü

 

1-Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 7 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 17.01.2020 Cuma günü saat: 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 20.01.2020 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz,
6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2020 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, ya da süresiz teminat mektubu 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 17.01.2020 Cuma Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.