Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
21°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Açık Teklif Usulü Kiralama İhalesi

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 28 HAZİRAN MAHALLESİ ALKAN SOKAK MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ ALTI TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 3634 ADA 1 PARSEL KATLI OTOPARK 10000 M2 OTOPARK 1,250.00 TL
(KDV DAHİL)
1.350,00 TL 125,00 TL 3 YIL 25.03.2020
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 ÖMERAĞA MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:176 KUZEYİ 5 M2 GAZETE SATIŞ YERİ 250.00 TL
(KDV DAHİL)
270,00 TL 25,00 TL 3 YIL 25.03.2020
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 AKARCA MAHALLESİ AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ NO:4 TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 4851 ADA 1 PARSEL  310 M2 BÜFE-KAFETERYA 500.00 TL
(KDV DAHİL)
540,00 TL 50,00 TL 3 YIL 25.03.2020
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 SÜLEYMANİYE MAHALLESİ 518 PARSELİN DOĞUSUNDA BULUNAN YAPININ 2. KATI 85 M2 KONUT 300.00 TL
(KDV DAHİL)
324,00 TL 30,00 TL 3 YIL 25.03.2020
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ AKKAVAKLAR CADDESİ 1468-1469 ADALAR ARASI TERKLİ ALANDA 8 NOLU ATM YERİ 6 M2 ATM YERİ 2,500.00 TL 2.700,00 TL 270,00 TL 3 YIL 25.03.2020
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 ŞİRİNTEPE MAHALLESİ AHUDUDU SOKAK NO:13 TAPUDA YENİMAHALLE 48 ADA 111 PARSEL BATISI 27 M2 BÜFE 150.00 TL
(KDV DAHİL)
162,00 TL 20,00 TL 3 YIL 25.03.2020
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
7 AKMEŞE ATATÜRK MAHALLESİ KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CADDESİ NO:168 YANI TAPUDA AKMEŞE MAHALLESİ 1476 PARSEL 40 M2 TEKNİK ALT YAPI ALANI 1,800.00 TL 1.944,00 TL 180,00 TL 3 YIL 25.03.2020
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü
8 YENİDOĞAN MAHALLESİ HASTANE YOLU SOKAK PLAN NO: 1 TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 5078 ADA 2 NOLU PARSELİN DOĞUSU 13 M2 İŞYERİ 1,200.00 TL 1.296,00 TL 120,00 TL 3 YIL 25.03.2020
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü
9 YENİDOĞAN MAHALLESİ HASTANE YOLU SOKAK PLAN NO: 2-3 TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 5078 ADA 2 NOLU PARSELİN DOĞUSU 27 M2 İŞYERİ 2,400.00 TL 2.592,00 TL 240,00 TL 3 YIL 25.03.2020
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü
10 KARABAŞ MAHALLESİ 1044 ADA 108 PARSEL GÜNEYİ 88.08 M2 AÇIK OTOPARK 1.500.00 TL
(KDV DAHİL)
1.620,00 TL 150,00 TL 3 YIL 25.03.2020
  Saat 11:45
Açık Teklif Usulü
11 ÖMERAĞA MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:170 ÖNÜNDEKİ 45 NOLU SİMİT TEZGAHI  1 M2 SİMİT SATIŞ YERİ 750.00 TL
(KDV DAHİL)
810,00 TL 75,00 TL 3 YIL 25.03.2020
  Saat 11:50
Açık Teklif Usulü
12 TEPECİK MAHALLESİ FETHİYE CADDESİ NO:47 ÖNÜNDEKİ 2 NOLU SİMİT SATIŞ YERİ 1 M2 SİMİT SATIŞ YERİ 1,000.00 TL
(KDV DAHİL)
1.080,00 TL 100,00 TL 3 YIL 25.03.2020
  Saat 11:55
Açık Teklif Usulü
13 TEPECİK MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ NO:54 ÖNÜNDEKİ 3 NOLU SİMİT TEZGAHI  1 M2 SİMİT SATIŞ YERİ 1,000.00 TL
(KDV DAHİL)
1.080,00 TL 100,00 TL 3 YIL 25.03.2020
  Saat 12:00
Açık Teklif Usulü
14 ORHAN MAHALLESİ HAYAT CADDESİNE CEPHELİ 3481 ADA 13 PARSEL BATISI 658 M2 AÇIK DEPOLAMA ALANI 1,000.00 TL
(KDV DAHİL)
360,00 TL 100,00 TL 1 YIL 25.03.2020
  Saat 12:05
Açık Teklif Usulü
15 BAYRAKTAR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:340 TAPUDA 123 ADA 504 PARSEL  49 M2 İŞYERİ 100,00 TL 108.00 TL 20.00 TL 3 YIL 25.03.2020
  Saat 12:10
Açık Teklif Usulü
                 
1-Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 15 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 24.03.2020 Salı günü saat: 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 25.03.2020 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.
 
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2020 yılına ait),
5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, ya da süresiz teminat mektubu 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 24.03.2020 Salı Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.