Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
21°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Açık Teklif Usulü Kiralama İhalesi

 

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

SIRA NO

KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ

ALANI (M2)

KULLANIM AMACI

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

ŞARTNAME BEDELİ

KİRA MÜDDETİ

ÖDEME ŞEKLİ

İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ

1

SERDAR MAHALLESİ ARIZLI CADDESİ NO:7/2, TAPUDA 245 ADA 3 PARSEL DOĞUSU

10.00 M2 KAPALI 24 M2 SUNDURMA ALANI

BÜFE YERİ

2.500.00 TL
(KDV DAHİL)

2.700.00 TL

250.00 TL

3 YIL

BİRER YILLIK PEŞİN

21.01.2021
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü

2

YAHYAKAPTAN MAHALLESİ SALKIM SÖĞÜT CADDESİ NO:13, TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ  3061 ADA PARK ALANI

120.00 M2

ÇAY BAHÇESİ-ÇAY OCAĞI-BÜFE

5.000.00 TL
(KDV DAHİL)

5.400.00 TL

540.00 TL

3 YIL

ÜÇ YILLIK PEŞİN

21.01.2021
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü

3

YENİDOĞAN MAHALLESİ HASTANE YOLU SOKAK PLAN NO: 13 TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 5078 ADA 2 NOLU PARSELİN DOĞUSU

41.00 M2

İŞYERİ

200.00 TL

216.00 TL

20.00 TL

3 YIL

AYLIK

21.01.2021
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü

4

BEKİRDERE MAHALLESİ EMEL SOKAK NO:15 YANI GENÇLİK PARKI TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 382 ADA 1 VE 3 PARSEL

30.00 M2

İŞYERİ

150.00 TL

162.00 TL

20.00 TL

3 YIL

AYLIK

21.01.2021
  Saat 11:45
Açık Teklif Usulü

5

GÜNDOĞDU MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ NO: 37, TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 636 ADA 1 PARSELDE 2 KATLI BİNA

462.00 M2

KREŞ

2.000.00 TL
(KDV DAHİL)

2.160.00 TL

200.00 TL

3 YIL

ÜÇ YILLIK PEŞİN

21.01.2021
  Saat 11:50
Açık Teklif Usulü

6

YEŞİLOVA MAHALLESİ FİKİR SOKAK TAPUDA ÇAYIRKÖY MAHALLESİ 106 ADA 8 PARSEL

24.00 M2

TAKSİ DURAĞI YERİ

200.00 TL
(KDV DAHİL)

216.00 TL

20.00 TL

3 YIL

AYLIK

21.01.2021
  Saat 11:55
Açık Teklif Usulü

7

GÜNDOĞDU AYAZMA MAHALLESİ 17 AĞUSTOS BULVARI 726 ADA 1 PARSEL KUZEYİ

38.00 M2

TEKNİK ALTYAPI ALANI

2,900.00 TL

1.044.00 TL

100.00 TL

1 YIL

BİRER YILLIK PEŞİN

21.01.2021
  Saat 12:00
Açık Teklif Usulü

8

GÜNDOĞDU MALTA MAHALLESİ 570 ADA 1 PARSEL BATISI

34.00 M2

TEKNİK ALTYAPI ALANI

2,900.00 TL

1.044.00 TL

100.00 TL

1 YIL

BİRER YILLIK PEŞİN

21.01.2021
  Saat 12:05
Açık Teklif Usulü

9

KABAOĞLU MAHALLESİ MANDALİNA AĞACI SOKAK TAPUDA 489 ADA 2 PARSEL

600.00 M2

AÇIK DEPOAMA ALANI

1.000.00 TL
(KDV DAHİL)

1.080.00 TL

100.00 TL

3 YIL

ÜÇ YILLIK PEŞİN

21.01.2021
  Saat 12:10
Açık Teklif Usulü

1-Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 9 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 20.01.2021 Çarşamba günü saat: 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 21.01.2021 Perşembe günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 9.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.
 
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2021 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, ya da süresiz teminat mektubu 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her maddeye ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 20.01.2021 Çarşamba Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.