Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
 • Türkçe
 • English
facebook twitter instagram youtube
22°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Açık Teklif Usulü Kiralama İhalesi

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

SIRA NO

KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ

ALANI (M2)

KULLANIM AMACI

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

ŞARTNAME BEDELİ

KİRA MÜDDETİ

ÖDEME ŞEKLİ

İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ

1

ALİKAHYA ATATÜRK MAHALLESİ TURGUT REİS CADDESİ NO:2 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI ZEMİN KAT TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 125 ADA 1 PARSEL

47.00 M2

İŞYERİ

200.00 TL

216.00 TL

20.00 TL

3 YIL

AYLIK

24.06.2021
Saat 12:15
Açık Teklif Usulü

2

GÜLTEPE MAHALLESİ MİRALAY MÜMTAZ CADDESİ NO:11 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 4411 ADA 8 PARSEL

20.00 M2

İŞYERİ

200.00 TL

216.00 TL

20.00 TL

3 YIL

AYLIK

24.06.2021
Saat 12:20
Açık Teklif Usulü

3

SÜLEYMANİYE MAHALLESİ SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜMEEVLER NO:83 TAPUDA 518 PARSEL ÖNÜ

30.00 M2

İŞYERİ

250.00 TL

270.00 TL

20.00 TL

3 YIL

AYLIK

24.06.2021
Saat 12:25
Açık Teklif Usulü

4

TAVŞANTEPE MAHALLESİ KUMLU SOKAK TOKİ ÜNİVERSİTE KONUTLARI KARŞISI, TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 727 ADA 1 NOLU PARSEL GÜNEYİ

45.00 M2

BÜFE

2.750.00 TL
(KDV DAHİL)

2.970.00 TL

100.00 TL

3 YIL

BİRER YILLIK PEŞİN

24.06.2021
Saat 12:30
Açık Teklif Usulü

5

AYAZMA MAHALLESİ 17 AĞUSTOS BULVARI NO:209, TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 450 ADA 1 PARSEL (11 NOLU BÜFE)

30.00 M2

BÜFE

2.000.00 TL
(KDV DAHİL)

2.160.00 TL

75.00 TL

3 YIL

ÜÇ YILLIK PEŞİN

24.06.2021
Saat 12:35
Açık Teklif Usulü

6

TEPEKÖY MAHALLESİ ŞANLI SOKAK NO:49, TAPUDA DERETEPE MAHALLESİ 186 ADA 1 PARSEL (22 NOLU BÜFE)

30.00 M2

BÜFE

450.00 TL
(KDV DAHİL)

486.00 TL

50.00 TL

3 YIL

ÜÇ YILLIK PEŞİN

24.06.2021
Saat 12:40
Açık Teklif Usulü

7

ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ FABRİKALAR SAHASI KORDSA FABRİKASI KARŞISI, TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 765 ADA 203 PARSEL DOĞUSU

1.413,95 M2

AÇIK OTOPARK

2.500.00 TL
(KDV DAHİL)

2.700.00 TL

500,00 TL

3 YIL

ÜÇ YILLIK PEŞİN

24.06.2021
Saat 12:45
Açık Teklif Usulü

 1. Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 7 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
 2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 23.06.2021 Çarşamba günü saat: 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 24.06.2021 Perşembe günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 9.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER

GERÇEK KİŞİLERDEN

 1. Noter tasdikli imza beyannamesi
 2. Nüfus kayıt örneği
 3. İkametgah belgesi
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 5. İhale şartname bedeline ait makbuz
 6. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN

 1. Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
 2. Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli)
 3. Kanuni adreslerini belirten adres beyanı
 4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2021 yılına ait)
 5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, ya da süresiz teminat mektubu
 6. İhale şartname bedeline ait makbuz
 7. Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi
 8. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

*Her maddeye ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 23.06.2021 Çarşamba Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.