Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT ENDER GÜVEN SOKAK, TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 3572 ADA 19 PARSEL DOĞUSU 175 AÇIK OTOPARK 615.00 TL
(KDV DAHİL)
665,00 TL 70,00 TL 3 YIL 27.01.2016
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 SANAYİ MAHALLESİ AÇELYA SOKAK, TAPUDA KULLAR MAHALLESİ 505 ADA 1 PARSEL  2000 AÇIK OTOPARK 610.00 TL
(KDV DAHİL)
659,00 TL 70,00 TL 3 YIL 27.01.2016
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT ENDER GÜVEN SOKAK, TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 3572 ADA 19 PARSEL DOĞUSU 175 AÇIK OTOPARK 615.00 TL
(KDV DAHİL)
665,00 TL 70,00 TL 3 YIL 27.01.2016
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 ŞİRİNTEPE MAHALLESİ  BARIŞ CADDESİ TAPUDA YENİMAHALLE 1278 ADA 5 PARSEL 12 M2 KAPALI ALAN
305 M2 AÇIK ALAN
AÇIK SPOR TESİSİ 500.00 TL
(KDV DAHİL)
540,00 TL 55,00 TL 3 YIL 27.01.2016
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 MUHTELİF ALANLARDA 57 ADET KONTEYNER YERİ 57 ADET 0.50 M2'LİK YER AYRIŞTIRILMIŞ ATIK ÇÖP KONTEYNER YERİ 750,00 TL 810,00 TL 85,00 TL 3 YIL 27.01.2016
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 HACIHIZIR MAHALLESİ ALEMDAR CADDESİ NO:48, TAPUDA HACIHIZIR MAHALLESİ 405 ADA 31 PARSEL GÜNEYBATISI 25 BÜFE 5,000.00 TL
(KDV DAHİL)
5.400,00 TL 55,00 TL 3 YIL 27.01.2016
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
7 ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ SULTAN MURAT CADDESİ NO:43, TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 203 ADA 1 PARSEL 25 M2 KAPALI ALAN
27 M2 AÇIK SUNDURMA
BÜFE-ÇAY BAHÇESİ 4.000,00 TL
(KDV DAHİL)
5.265,00 TL 400,00 TL 3 YIL 27.01.2016
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü
8 KÖRFEZ MAHALLESİ HAFIZ BİNBAŞI CADDESİ (ADLİYE YANI)  NO:7
TAPUDA KÖRFEZ MAHALLESİ 2547 ADA 4 PARSEL
88 BÜFE-ÇAY BAHÇESİ 4.000.00 TL                (KDV DAHİL) 4.320,00 TL 435,00 TL 3 YIL 27.01.2016
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü
9 AKÇAKOCA MAHALLESİ KAPANCA SOKAK NO:23, TAPUDA KOZLUK MAHALLESİ 189 ADA 16 PARSELDE BULUNAN 2 KATLI YAPI 140.00 DERNEK LOKALİ 65.00 TL
(KDV DAHİL)
71,00 TL 20,00 TL 3 YIL 27.01.2016
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü
10 SANAYİ MAHALLESİ DURU SOKAK, TAPUDA KÖRFEZ MAHALLESİ 4218 ADA 1 PARSEL KUZEYİ  55 TEKNİK ALTYAPI ALANI 3.741,00 TL 4.050,00 TL 405,00 TL 3 YIL 27.01.2016
  Saat 11:45
Açık Teklif Usulü
11 SANAYİ MAHALLESİ DEMİRCİLER SİTESİ İLE KANAL ARASINDA KALAN PARK ALANI TAPUDA KÖRFEZ MAHALLESİ 478 ADA 31 PARSEL GÜNEYİ 37 TEKNİK ALTYAPI ALANI 3.741.00 TL 4.050,00 TL 405,00 TL 3 YIL 27.01.2016
  Saat 11:50
Açık Teklif Usulü
12 SANAYİ MAHALLESİ SEFA SİRMEN BULVARI LADİN SOKAK OUTLET CENTER  GÜNEYİ TAPUDA KÖRFEZ MAHALLESİ 3411 ADA 6 PARSEL GÜNEYİ YOL BOŞLUĞU   48 TEKNİK ALTYAPI ALANI 3.741.00 TL 4.050,00 TL 405,00 TL 3 YIL 27.01.2016
  Saat 11:55
Açık Teklif Usulü
13  CUMHURİYET MAHALLESİ KARAYOLU SOKAK NO:3 GÜNEYİ TAPUDA YENİ MAHALLE 41 ADA 10 PARSEL ÜZERİ 20 TEKNİK ALTYAPI ALANI 3.741.00 TL 4.050,00 TL 405,00 TL 3 YIL 27.01.2016
  Saat 12:00
Açık Teklif Usulü
14 SANAYİ MAHALLESİ LADİN SOKAK NO:10 KUZEYİ YOL BOŞLUĞU TAPUDA KÖRFEZ MAHALLESİ 3411 ADA 6 PARSEL GÜNEYİ  42 TEKNİK ALTYAPI ALANI 3.741.00 TL 4.050,00 TL 405,00 TL 3 YIL 27.01.2016
  Saat 12:05
Açık Teklif Usulü
                 
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 27.01.2016 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz,                                                                                                                                                                                                                                                                            6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2016 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 26.01.2016 Salı Günü 16:00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.