Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Kiralama İhalesi

 

İhale Konusu kiralama ihalesi
Kayıt No  
İlgili Müdürlük/Birim Müdürlükler
İhale Türü Muhtelif Kiralama
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı  
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor

 

Açıklama

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.  
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİH VE SAATİ AÇIKLAMALAR  
1 KARABAŞ MAHALLESİ MİMAR SİNAN SOKAK 667 ADA 1 PARSEL DOĞUSU YENİCUMA PARKI 136,53 WC 5.000,00 TL
(KDV DAHİL)
5.400,00 TL 540,00 TL 3 YIL 18.08.2014     
  Saat 11:00                    Açık Teklif Usulü
3 YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR.  
2 MALTA MAHALLESİ PİOTR WİLYNCSKİ BULVARI, TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 554 ADA 5.06 M2 ATM YERİ 100,00 TL 108,00 TL 20,00 TL 3 YIL 18.08.2014     
  Saat 11:05                    Açık Teklif Usulü
3 YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR.  
3 GÜNDOĞDU (MALTA) MAHALLESİ 585 ADA 1 PARSEL 146.36 M2  DERNEK LOKALİ 150,00 TL          (KDV DAHİL) 162,00 TL 20,00 TL 3 YIL 18.08.2014     
  Saat 11:10                    Açık Teklif Usulü
   
4 ORHAN MAHALLESİ İSMAİL GASPRALI CADDESİ NO:45, TAPUDA TURGUT MAHALLESİ 3438 ADA 2 PARSELİN KUZEYİ 229 M2 BÜFE-WC 150,00 TL          (KDV DAHİL) 6.125,00 TL 540,00 TL 10 YIL 18.08.2014     
  Saat 11:15                    Açık Teklif Usulü
YAPI KİRACI TARAFINDAN YAPILACAKTIR. ON YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR  
                         
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 18.08.2014 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.      
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:  
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname   
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2014 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.  
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 15.08.2014 Cuma günü 16:00 ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.   
                         
 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres  
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta  
İhalenin Yapılacağı Yer  
İhale Tarihi 18.08.2014
İhale Saati 11:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri  
Şartname Bedeli