Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
21°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

KİRALAMA İHALESİ

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 YENİŞEHİR MAHALLESİ FURKAN SOKAK NO:18 ADRESİNDE TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 1729 ADA PARK ALANI   2934 AÇIK DEPOLAMA ALANI 4050.00 TL
(KDV DAHİL)
4.374,00 TL 400,00 TL 3 YIL 02.05.2018
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 ÇAYIRKÖY MAHALLESİ 152  ADA PARK ALANI 2375 M2 AÇIK DEPOLAMA ALANI 3.250.00 TL
(KDV DAHİL)
3.510,00 TL 350,00 TL 3 YIL 02.05.2018
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 DURHASAN MAHALLESİ 4985 ADA 2 PARSELİN KUZEYDOĞUSU 415,00 M2 AÇIK DEPOLAMA ALANI 1.000.00 TL
(KDV DAHİL)
1.080,00 TL 108,00 TL 3 YIL 02.05.2018
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 CEDİT MAHALLESİ ŞEYH AKİF CADDESİ PLAN NO:11 TAPUDA 4591 ADA 28 PARSEL 18.00 M2 İŞYERİ 600.00 TL 648,00 TL 50,00 TL 3 YIL 02.05.2018
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 CEDİT MAHALLESİ ŞEYH AKİF CADDESİ PLAN NO:10 TAPUDA 4591 ADA 28 PARSEL 18.00 M2 İŞYERİ 500.00 TL 540,00 TL 50,00 TL 3 YIL 02.05.2018
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 CEDİT MAHALLESİ ŞEYH AKİF CADDESİ PLAN NO:9 TAPUDA 4591 ADA 28 PARSEL 18.00 M2 İŞYERİ 470.00 TL 508,00 TL 50,00 TL 3 YIL 02.05.2018
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
7 KADIKÖY MAHALLESİ ŞEHİT RAFET KARACAN BULVARI ŞEHİTLER PARKI, TAPUDA 786 ADA 113 PARSEL 78.00 M2 DERNEK LOKALİ 400.00 TL
(KDV DAHİL)
432,00 TL 40,00 TL 3 YIL 02.05.2018
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü
8 HATİPKÖY MAHALLESİ  ESKİ MEZARLIK MEVKİ  795 NOLU PARSELİN BATISI 26.00 M2 TEKNİK ALT YAPI 3.500.00 TL 3.780,00 TL 370,00 TL 3 YIL 02.05.2018
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü
9 M.ALİPAŞA MAHALLESİ 4803 ADA 4 PARSEL 170.00 M2 OTOPARK 1.000.00 TL
(KDV DAHİL)
1.080,00 TL 100,00 TL 3 YIL 02.05.2018
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü
10 TEPECİK MAHALLESİ FETHİYE CADDESİ NO:3/1 ADRESİNDE TAPUDA 240 ADA 2 PARSELİN GÜNEYDOĞUSUNDA FEVZİYE PARKI İÇİ 60 M2 KAPALI 260 M2 AÇIK ALAN ÇAY OCAĞI-ÇAY BAHÇESİ 27.500.00 TL
(KDV DAHİL)
29.700,00 TL 300,00 TL 3 YIL 02.05.2018
  Saat 11:45
Açık Teklif Usulü
11 KURUÇEŞME DOĞAN MAHALLESİ LOZAN CADDESİ HİZMET BİNASI ÖNÜ 4.00 M2 ATM YERİ 1.750.00 TL 1.890,00 TL 150,00 TL 3 YIL 02.05.2018
  Saat 11:50
Açık Teklif Usulü
12 YENİŞEHİR MAHALLESİ OVA SOKAK NO:37/3 ADRESİNDE, TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 1744 ADA PARK ALANI
(KAYMAKAMLIK BİNASI KARŞISI)
25 M2 KAPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                         178 M2 AÇIK ALAN BÜFE-ÇAY BAHÇESİ 500.00 TL
(KDV DAHİL)
540,00 TL 50,00 TL 3 YIL 02.05.2018
  Saat 11:55
Açık Teklif Usulü
                 
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 02.05.2018 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2018 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, yada süresiz teminat mektubu 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 30.04.2018 Pazartesi Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.