Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
22°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

KİRALAMA İHALESİ

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.

SIRA NO

KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ

ALANI
 (M2)

KULLANIM AMACI

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

ŞARTNAME BEDELİ

KİRA MÜDDETİ

İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ

1

CEDİT MAHALLESİ TURAN GÜNEŞ CADDESİ NO:1 ADRESİNDE

TAPUDA 816 ADA 5 PARSEL

287 M2

DERNEK LOKALİ

200.00.TL
(KDV DAHİL)

216.00.TL

20.00.TL

3 YIL

15.08.2018
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü

2

TEPECİK MAHALLES CUMHURİYET CADDESİ NO:98 ÖNÜ

16 NOLU SİMİT TEZGAHI

1 M2

SİMİT SATIŞ YERİ

900.00.TL
(KDV DAHİL)

972.00 TL

100.00 TL

3 YIL

15.08.2018
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü

3

ÖMERAĞA MAHALLESİ ABDURRAHMAN YÜKSEL CADDESİ NO:36 ÖNÜ 22 NOLU SİMİT TEZG. İZMİT/KOCAELİ

1 M2

SİMİT SATIŞ YERİ

450.00.TL
(KDV DAHİL)

486.00 TL

40.00 TL

3 YIL

15.08.2018
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü

4

KARABAŞ MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:192 ÖNÜ

27 NOLU SİMİT TEZG. İZMİT/KOCAELİ

1 M2

SİMİT SATIŞ YERİ

450.00.TL
(KDV DAHİL)

486.00 TL

40.00 TL

3 YIL

15.08.2018
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü

5

KARABAŞ MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:146/A ÖNÜ

28 NOLU SİMİT SATIŞ YERİ

1 M2

SİMİT SATIŞ YERİ

900.00.TL
(KDV DAHİL)

972.00 TL

100.00 TL

3 YIL

15.08.2018
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü

6

KARABAŞ MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:174 ÖNÜ

29 NOLU SİMİT TEZGAHI

1 M2

SİMİT SATIŞ YERİ

300.00.TL
(KDV DAHİL)

324.00 TL

30.00 TL

3 YIL

15.08.2018
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü

7

KÖRFEZ MAHALLESİ ŞEHİT RAFET KARACAN BULVARI NO:2

30 NOLU SİMİT TEZG. İZMİT/KOCAELİ

1 M2

SİMİT SATIŞ YERİ

750.00.TL
(KDV DAHİL)

810.00 TL

75.00 TL

3 YIL

15.08.2018
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü

8

KABAOĞLU MAHALLESİ 218 ADA 2 NOLU PARSELİN GÜNEYDOĞUSUNDA BULUNAN ÜST GEÇİT AYAĞI

1 M2

SİMİT SATIŞ YERİ

390.00.TL
(KDV DAHİL)

422.00 TL

40.00 TL

3 YIL

15.08.2018
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü

9

SANAYİ MAHALLESİ ÖMER TÜKÇAKAL BULVARI ÜZERİNDE BULUNAN DR.SADIK AHMET ÜST GEÇİDİNİN 41 BURDA AVM AYAK KISMI 

1 M2

SİMİT SATIŞ YERİ

600.00.TL
(KDV DAHİL)

648.00 TL

60.00 TL

3 YIL

15.08.2018
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü

10

KOZLUK MAHALLESİ FABRİKA CADDESİ NO:5 ÖNÜNDEKİ OTOBUS DURAĞI YANI

1 M2

SİMİT SATIŞ YERİ

1.000.00.TL
(KDV DAHİL)

1.080,00.TL

100.00 TL

3 YIL

15.08.2018
  Saat 11:45
Açık Teklif Usulü

11

YENİDOĞAN MAHALLESİ İSTANBUL KARAYOLU CADDESİ NO:1 (İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) ÖNÜ

1 M2

SİMİT SATIŞ YERİ

500.00.TL
(KDV DAHİL)

540.00 TL

50.00 TL

3 YIL

15.08.2018
  Saat 11:50
Açık Teklif Usulü


1- Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 11 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 14.08.2018 Salı günü saat : 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 15.08.2018 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.   
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2018 yılına ait),
 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, yada süresiz teminat mektubu 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 05.06.2018 Salı Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.