Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
21°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

KİRALAMA İHALESİ

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.

 

 

SIRA NO

KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ

ALANI (M2)

KULLANIM AMACI

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

ŞARTNAME BEDELİ

KİRA MÜDDETİ

İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ

1

ŞİRİNTEPE MAHALLESİ UMUT SOKAK NO:10, TAPUDA YENİMAHALLE 27 ADA 475  NOLU PARSEL VE BATISI

3676 M2 ALAN DAHİLİNDEKİ SPOR TESİSLERİ

AÇIK SPOR TESİSİ VE KAFETERYASI

850.00 TL
(KDV DAHİL)

920.00 TL

90.00 TL

3 YIL

25.02.2019
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü

2

MALTA MAHALLESİ YURDUM CADDESİ NO:34

145.00

BÜFE

1,600.00 TL
(KDV DAHİL)

1,728.00 TL

175.00 TL

3 YIL

25.02.2019
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü

3

TEPEKÖY MAHALLESİ 17 AĞUSTOS BULVARI NO:68  
(4 NOLU BÜFE)

30.00

BÜFE

1,600.00 TL
(KDV DAHİL)

1,728.00 TL

175.00 TL

3 YIL

25.02.2019
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü

4

SÜLEYMANİYE MAHALLESİ
MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER NO:83

80.00

İŞYERİ

500.00 TL

540.00 TL

54.00 TL

3 YIL

25.02.2019
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü

5

YENİDOĞAN MAHALLESİ SEKA DEVLET HASTANESİ YOLU PLAN NO: 9-10 TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 5078 ADA 2 NOLU PARSELİN DOĞUSU

26.00

DERNEK LOKALİ

100.00 TL
(KDV DAHİL)

108.00 TL

20.00 TL

3 YIL

25.02.2019
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü

6

ÖMERAĞA MAHALLESİ PERTEVPAŞA CADDESİ 281 ADA 75 PARSEL DOĞUSU

63.00

KAFETERYA

4,010.00 TL
(KDV DAHİL)

4,331.00 TL

433.00 TL

3 YIL

25.02.2019
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü

7

SANAYİ MAHALLESİ ÖMER TÜKÇAKAL BULVARI ÜZERİNDE BULUNAN DR.SADIK AHMET ÜST GEÇİDİNİN 41 BURDA AVM AYAK KISMI 

1.00

SİMİT SATIŞ YERİ

1,500.00 TL
(KDV DAHİL)

1,620.00 TL

162.00 TL

3 YIL

25.02.2019
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü

8

ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ ALTINYAYLA SOKAK NO:2 ÖNÜ TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 456 ADA/PARK

1.00

SİMİT SATIŞ YERİ

200.00 TL
(KDV DAHİL)

216.00 TL

22.00 TL

3 YIL

25.02.2019
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü

9

CUMHURİYET MAHALLESİ KARAYOLU SOKAK, TAPUDA YENİMAHALLE 2819 ADA 1 PARSEL KUZEYDOĞUSU

35.00

TEKNİK ALTYAPI ALANI

6,500.00 TL

7,020.00 TL

702.00 TL

3 YIL

25.02.2019
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü

10

TEPEKÖY MAHALLESİ 17 AĞUSTOS BULVARI, TAPUDA DERETEPE MAHALLESİ 1102 PARSEL GÜNEYİ

35.00

TEKNİK ALTYAPI ALANI

6,500.00 TL

7,020.00 TL

702.00 TL

3 YIL

25.02.2019
  Saat 11:45
Açık Teklif Usulü

11

ORHAN MAHALLESİ DEVRAN CADDESİ NO:77, TAPUDA 3452 ADA 2 PARSEL

35.00

TEKNİK ALTYAPI ALANI

6,500.00 TL

7,020.00 TL

702.00 TL

3 YIL

25.02.2019
  Saat 11:50
Açık Teklif Usulü

12

KADIKÖY MAHALLESİ 4464 ADA 1 PARSEL

35.00

TEKNİK ALTYAPI ALANI

6,500.00 TL

7,020.00 TL

702.00 TL

3 YIL

25.02.2019
  Saat 11:55
Açık Teklif Usulü

13

BEKİRDERE MAHALLESİ AYÇA SOKAK, TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 799 ADA 1 PARSEL

35.00

TEKNİK ALTYAPI ALANI

6,500.00 TL

7,020.00 TL

702.00 TL

3 YIL

25.02.2019
  Saat 12:00
Açık Teklif Usulü

14

YEŞİLOVA MAHALLESİ AKTAŞ SOKAK TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 159 ADA 1 PARSEL

4792 M2 ALAN DAHİLİNDEKİ SPOR TESİSLERİ

DERNEK LOKALİ

150.00 TL
(KDV DAHİL)

162.00 TL

20.00 TL

3 YIL

25.02.2019
  Saat 12:05
Açık Teklif Usulü

1-     Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 14 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 22.02.2019 Cuma günü saat : 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 25.02.2019 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.   

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2019 yılına ait),

 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, yada süresiz teminat mektubu 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 22.02.2019 Cuma Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.