Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
22°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

KİRALAMA İHALESİ

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 KOZLUK MAHALLESİ KAPANCA SOKAK NO:23 TAPUDA 189 ADA 16 PARSEL 140 M2 LİK 2 KATLI YAPI GELENEKSEL EL SANATLARI SERGİLEME ALANI , SATIŞ YERİ VE KAFETERYA 500.00 TL
(KDV DAHİL)
540.00 TL 50,00 TL 3 YIL 13.03.2019
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 YENİDOĞAN MAHALLESİ SEKA DEVLET HASTANESİ YOLU PLAN NO:  4,  TAPUDA 5078 ADA 2 NOLU PARSELİN DOĞUSU 13 M2 İŞYERİ 1.100.00 TL 1.188.00 TL 100,00 TL 3 YIL 13.03.2019
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ OKYANUS CADDESİ, TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 765 ADA 230 PARSEL BATISI 250 M2 İŞYERİ 1.500.00 TL 5.400.00 TL 540,00 TL 10 YIL 13.03.2019
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT ENDER GÜVEN SOKAK, TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 3572 ADA 19 PARSEL DOĞUSU 135.70 M2 AÇIK OTOPARK 700.00 TL
(KDV DAHİL)
756.00 TL 70,00 TL 3 YIL 13.03.2019
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 KÖRFEZ MAHALLESİ HAFIZ BİNBAŞI CADDESİ (ADLİYE YANI)  NO:7
TAPUDA KÖRFEZ MAHALLESİ 2547 ADA 4 PARSEL
88  M2 BÜFE-ÇAY BAHÇESİ 5.300.00 TL
(KDV DAHİL)
5.724.00 TL 500,00 TL 3 YIL 13.03.2019
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 SANAYİ MAHALLESİ AÇELYA SOKAK, TAPUDA KULLAR MAHALLESİ 505 ADA 1 PARSEL  2000 M2 AÇIK OTOPARK 1.045.00 TL
(KDV DAHİL)
1.150.00 TL 100,00 TL 3 YIL 13.03.2019
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
7 ÇAYIRKÖY MAHALLESİ 209 ADA 4 NOLU PARSELİN GÜNEYİNDEKİ PARK ALANI 1000 M2 AÇIK DEPOLAMA ALANI 2.075.00 TL
(KDV DAHİL)
1.500.00 TL 200,00 TL 2 YIL 13.03.2019
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü
8 SANAYİ MAHALLESİ HAYRETTİN UZUN CADDESİ NO:31 TAPUDA KÖRFEZ MAHALLESİ 479 ADA  3000 M2 AÇIK OTOPARK 6.300.00 TL
(KDV DAHİL)
6.805.00 TL 500.00 TL 3 YIL 13.03.2019
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü
9 ŞAHİNLER MAHALLESİ ÇİFTLİK MEVKİ NO:14 K:2 TAPUDA 1890 PARSEL 69 M2 DERNEK LOKALİ 100.00 TL
(KDV DAHİL)
108.00 TL 20.00 TL 3 YIL 13.03.2019
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü

1-     Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 9 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 12.03.2019 Salı günü saat : 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 13.03.2019 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.   

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2019 yılına ait),
 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, yada süresiz teminat mektubu 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 22.02.2019 Cuma Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.