Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

KİRALAMA İHALESİ

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralaya verilecektir.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 YENİŞEHİR MAHALLESİ KONAK SOKAK TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 2536 ADA 22 PARSEL DOĞUSU 300 M2 AÇIK ALAN AÇIK OTOPARK 1.500,00 TL
(KDV DAHİL)
1.620,00 TL 160,00 TL 3 YIL 19.06.2019
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 ŞİRİNTEPE MAHALLESİ UMUT SOKAK NO:10, TAPUDA YENİMAHALLE 27 ADA 475  NOLU PARSEL VE BATISI 3676 M2 ALAN DAHİLİNDEKİ SPOR TESİSLERİ AÇIK SPOR TESİSİ VE KAFETERYASI 743,00 TL
(KDV DAHİL)
802,50 TL 80,00 TL 3 YIL 19.06.2019
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 KURUÇEŞME DOĞAN MAHALLESİ  LOZAN CADDESİ TAPUDA HATİPKÖY MAHALLESİ 2105 ADA 12 PARSEL 5 M2 ATM YERİ 2.282,00 TL 2.465,00 TL 200,00 TL 3 YIL 19.06.2019
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 TEPEKÖY MAHALLESİ 17 AĞUSTOS BULVARI KİRAZ SOKAK BAYINDIRLIK KALICI KONUTLARI (7 NOLU BÜFE) TAPUDA DERETEPE MAHALLESİ 157 ADA 1 PARSEL GÜNEYİ 32 M2 BÜFE 500,00 TL
(KDV DAHİL)
540,00 TL 50,00 TL 3 YIL 19.06.2019
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 HACIHIZIR MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ 405 ADA 31 NOLU PARSELİN GÜNEY BATISI  (CUMHURİYET PARKI İÇİ ) 25 M2 BÜFE 8.000,00 TL
(KDV DAHİL)
8.640,00 TL 750,00 TL 3 YIL 19.06.2019
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 SERDAR MAHALLESİ İSTANBUL KARAYOLU CADDESİ NO:140-1   45 M2 BÜFE 810,00 TL
(KDV DAHİL)
875,00 TL 85,00 TL 3 YIL 19.06.2019
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
7 ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ SULTAN MURAT CADDESİ NO:43, TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 203 ADA 1 PARSEL 25 M2 KAPALI ALAN
27 M2 AÇIK SUNDURMA
BÜFE-ÇAY BAHÇESİ 3.000,00 TL
(KDV DAHİL)
3.240,00 TL 250,00 TL 3 YIL 19.06.2019
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü
8 YENİDOĞAN MAHALLESİ SEKA DEVLET HASTANESİ YOLU PLAN NO:  4,  TAPUDA 5078 ADA 2 NOLU PARSELİN DOĞUSU 13 M2 İŞYERİ 1.206,00 TL 1.302,50 TL 130,00 TL 3 YIL 19.06.2019
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü
9 AKARCA MAHALLESİ AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ NO:4 TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 4851 ADA 1 PARSEL  48 M2 BÜFE-KAFETERYA 1.000,00 TL
(KDV DAHİL)
1.080,00 TL 105,00 TL 3 YIL 19.06.2019
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü
10 KÖRFEZ MAHALLESİ ŞEHİT RAFET KARACAN BULVARI NO:50/1 KUZEYİ , TAPUDA 3209 ADA 8 PARSEL KUZEYİ     1 M2 SİMİT SATIŞ YERİ 668,00 TL
(KDV DAHİL)
721,50 TL 70,00 TL 3 YIL 19.06.2019
  Saat 11:45
Açık Teklif Usulü
                 
1-Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 10 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 18.06.2019 Salı günü saat : 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 19.06.2019 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.
  
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz,
6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2019 yılına ait),5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, yada süresiz teminat mektubu 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 18.06.2019 Salı Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.