Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

KİRALAMA İHALESİ

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralaya verilecektir.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ ARKADAŞ SOKAK NO:6 TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 1470 ADA 1 PARSEL 290 M2 KAPALI
1645 M2 AÇIK ALAN
KAFETERYA VE ÇAY BAHÇESİ 7,000.00 TL
(KDV DAHİL)
7,560.00 TL 750.00 TL 3 YIL 23.12.2019
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 TEPECİK MAHALLESİ  222 ADA 17 PARSEL (ACISU PARKI) 19 M2 BÜFE-ÇAY OCAĞI 5,000.00 TL
(KDV DAHİL)
5,400.00 TL 540.00 TL 3 YIL 23.12.2019
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 KEMALPAŞA MAHALLESİ 219 ADA 59 NOLU PARSEL 130 M2 KAPALI
350 M2 SUNDURMA ALANI
KAFETERYA 15,000.00 TL
(KDV DAHİL)
16,200.00 TL 200.00 TL 3 YIL 23.12.2019
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 HACIHIZIR MAHALLESİ ALEMDAR CADDESİ 405 ADA 31 NOLU PARSELİN GÜNEY BATISI  (CUMHURİYET PARKI İÇİ ) 25 M2 BÜFE 8,000.00 TL
(KDV DAHİL)
8,640.00 TL 750.00 TL 3 YIL 23.12.2019
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 ÖMERAĞA MAHALLESİ PERTEVPAŞA CADDESİ 281 ADA 75 PARSEL DOĞUSU 41 M2 KAFETERYA 2,600.00 TL
(KDV DAHİL)
2,808.00 TL 250.00 TL 3 YIL 23.12.2019
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 ÖMERAĞA MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:176 ÖNÜ YOL BOŞLUĞU 5 M2 GAZETE SATIŞ YERİ 300.00 TL
(KDV DAHİL)
324.00 TL 50.00 TL 3 YIL 23.12.2019
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
7 CEDİT MAHALLESİ ŞEYH AKİF CADDESİ PLAN NO:8 TAPUDA 4591 ADA 28 PARSEL 18 M2 DERNEK LOKALİ 120.00 TL
(KDV DAHİL)
130.00 TL 20.00 TL 3 YIL 23.12.2019
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü
8 CEDİT MAHALLESİ ŞEYH AKİF CADDESİ PLAN NO:3 TAPUDA 4591 ADA 28 PARSEL 18 M2 DERNEK LOKALİ 120.00 TL
(KDV DAHİL)
130.00 TL 20.00 TL 3 YIL 23.12.2019
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü
9 NEBİHOCA MAHALLESİ GÖKÇELER KÜMEEVLER MEVKİİ KÖYİÇİ TAPUDA 2007 NOLU PARSEL 75 M2 DERNEK LOKALİ 100.00 TL
(KDV DAHİL)
108.00 TL 20.00 TL 3 YIL 23.12.2019
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü
10 ALİKAHYA CUMHURİYET MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL BULVARI TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 5044 ADA 4 PARSEL 37 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 400.00 TL
(KDV DAHİL)
432.00 TL 50.00 TL 3 YIL 23.12.2019
  Saat 11:45
Açık Teklif Usulü
11 GÜLTEPE MAHALLESİ MİRALAY MÜMTAZ CADDESİ 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU DOĞUSU TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 4367 ADA 26 PARSEL DOĞUSU 16.50 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 150.00 TL
(KDV DAHİL)
162.00 TL 50.00 TL 3 YIL 23.12.2019
  Saat 11:50
Açık Teklif Usulü
12 BAYRAKTAR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:340 TAPUDA 123 ADA 504 PARSEL  49 M2 İŞYERİ 100.00 TL 108.00 TL 20.00 TL 3 YIL 23.12.2019
  Saat 11:55
Açık Teklif Usulü
13 GEDİKLİ MAHALLESİ 1053 PARSELDEKİ YAPININ BİR KISMI 19 M2 İŞYERİ 100.00 TL
(KDV DAHİL)
108.00 TL 20.00 TL 3 YIL 23.12.2019
  Saat 12:00
Açık Teklif Usulü
14 ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ UYGUR CADDESİ NO:17 TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 446 ADA 59 M2 KAPALI
1427 M2 AÇIK ALAN
AÇIK SPOR TESİSİ 750.00 TL
(KDV DAHİL)
810.00 TL 100.00 TL 3 YIL 23.12.2019
  Saat 12:05
Açık Teklif Usulü
15 SÜLEYMANİYE MAHALLESİ 518 PARSEL ÖNÜ YOL BOŞLUĞUNDAKİ BİNANIN 2. KATI 85 M2 KONUT 300.00 TL
(KDV DAHİL)
324.00 TL 20.00 TL 3 YIL 23.12.2019
  Saat 12:10
Açık Teklif Usulü
16 KÖRFEZ MAHALLESİ ANKARA KARAYOLU CADDESİ PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN ÜST GEÇİDİ KUZEYİ 1 M2 SİMİT SATIŞ YERİ 700.00 TL
(KDV DAHİL)
756.00 TL 100.00 TL 3 YIL 23.12.2019
  Saat 12:15
Açık Teklif Usulü
                 
1-Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 16 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 20.12.2019 Cuma günü saat: 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 23.12.2019 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.
  
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz,
6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2019 yılına ait),5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, ya da süresiz teminat mektubu 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 20.12.2019 Cuma Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.