Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Satış İhalesi

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır.

SIRA NO

TAPU MAHALLE

İDARİ MAHALLE

TAŞINMAZIN CİNSİ

NET ALAN (m2)

NİTELİĞİ

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ  (TL)

ŞARTNAME BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE USULÜ

1

YENİDOĞAN

FATİH

4868 ADA 6 PARSEL ÜZERİNDE A3 BLOK ZEMİN KAT 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1 DUBLEKS,124/17298 ARSA PAYLI KAT İRTİFAKI KURULU DAİRE

124,00

MESKEN

513.334,00 TL

15.401,00 TL

100,00 TL

08.07.2021

11.30

2886 SAYILI YASANIN 35/D MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ

2

YENİDOĞAN

FATİH

4868 ADA 6 PARSEL ÜZERİNDE A3 BLOK ZEMİN KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1 DUBLEKS,124/17298 ARSA PAYLI KAT İRTİFAKI KURULU DAİRE

124,00

MESKEN

530.000,00 TL

15.900,00 TL

100,00 TL

08.07.2021

11.35

2886 SAYILI YASANIN 35/D MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ

3

YENİDOĞAN

FATİH

4868 ADA 6 PARSEL ÜZERİNDE A3 BLOK DÖRDÜNCÜ KAT 18 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT  3+1, 107/17298 ARSA PAYLI KAT İRTİFAKI KURULU DAİRE

107,00

MESKEN

493.334,00 TL

14.801,00 TL

100,00 TL

08.07.2021

11.40

2886 SAYILI YASANIN 35/D MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ

4

YENİDOĞAN

FATİH

4868 ADA 6 PARSEL ÜZERİNDE B2 BLOK ZEMİN KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1 DUBLEKS,124/17298 ARSA PAYLI KAT İRTİFAKI KURULU DAİRE

124,00

MESKEN

516,667.00 TL

15,501.00 TL

100,00 TL

08.07.2021

11.45

2886 SAYILI YASANIN 35/D MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ

5

YENİDOĞAN

FATİH

4869 ADA 16 PARSEL ÜZERİNDE D2 BLOK ÜÇÜNCÜ KAT 14 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 1+1, 64/24577 ARSA PAYLI KAT İRTİFAKI KURULU DAİRE

64,00

MESKEN

306,667.00 TL

9,201.00 TL

100,00 TL

08.07.2021

11.50

2886 SAYILI YASANIN 35/D MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ

6

YENİDOĞAN

FATİH

4869 ADA 16 PARSEL ÜZERİNDE VİLLA1, ZEMİN+1 KAT, 158/24577 ARSA PAYLI KAT İRTİFAKI KURULU DUBLEKS VİLLA

158,00

DUBLEKS MESKEN

1,138,334.00 TL

34,151.00 TL

100,00 TL

08.07.2021

11.55

2886 SAYILI YASANIN 35/D MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ

7

YENİDOĞAN

FATİH

4869 ADA 16 PARSEL ÜZERİNDE VİLLA2, ZEMİN+1 KAT, 158/24577 ARSA PAYLI KAT İRTİFAKI KURULU DUBLEKS VİLLA

158,00

DUBLEKS MESKEN

1,181,667.00 TL

35,451.00 TL

100,00 TL

08.07.2021

12.00

2886 SAYILI YASANIN 35/D MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ

 
1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait natamam taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih, saat ve usul ile Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 08.07.2021 Perşembe günü saat 11.00'e kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

GERÇEK KİŞİLERİN;

a- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)

b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi

c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.

d- Noter tasdikli imza beyannamesi.

e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

TÜZEL KİŞİLERİN;

a- Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)

c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.

d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2021 yılına ait)

e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.

4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.