Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
12°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

TAŞINMAZ İHALESİ

                       
SIRA NO TAPU MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE ORANI NİTELİĞİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT  (TL) İHALE TARİHİ        SAATİ MEVCUT KULLANIM DURUMU
1 Ş.ARIZLI 139 7 388 TAM ARSA KONUT ALANI 232.800,00 TL 6.984,00 TL 24.01.2018        Saat:11.00       
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
2 Ş.ARIZLI 162 3 376 TAM ARSA KONUT ALANI 206.800,00 TL 6.204,00 TL 24.01.2018        Saat:11.05       
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
3 Ş.ARIZLI 162 4 321 TAM ARSA KONUT ALANI 176.550,00 TL 5.296,50 TL 24.01.2018        Saat:11.10       
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
4 HATİPKÖY 2098 7 161 TAM TARLA KONUT ALANI 80.500,00 TL 2.415,00 TL 24.01.2018        Saat:11.15       
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
5 HATİPKÖY 2070 9 112 TAM TARLA KONUT ALANI 56.000,00 TL 1.680,00 TL 24.01.2018        Saat:11.20       
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
6 HATİPKÖY 5015 17 211 TAM TARLA KONUT ALANI 105.500,00 TL 3.165,00 TL 24.01.2018        Saat:11.25       
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
7 DURHASAN 190 7 566 TAM TARLA KONUT ALANI 198.100,00 TL 5.943,00 TL 24.01.2018        Saat:11.30       
Açık Teklif Usulü
BOŞ
8 DURHASAN 189 11 341 TAM TARLA KONUT ALANI 136.400,00 TL 4.092,00 TL 24.01.2018        Saat:11.35       
Açık Teklif Usulü
BOŞ
9 DURHASAN 4985 2 2659,3 TAM ARSA TİCARET ALANI      4.786.740,00 TL 143.603,00 TL 24.01.2018        Saat:11.40       
Açık Teklif Usulü
BOŞ
10 CEDİT 2498 8 223 TAM ARSA KONUT ALANI 133.800,00 TL 4.014,00 TL 24.01.2018        Saat:11.45       
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
11 KABAOĞLU 345 3 428,56 TAM ARSA KONUT ALANI               214.280,00 TL 6.430,00 TL 24.01.2018        Saat:11.50       
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
12 GÜNDOĞDU 302 7 243,35 TAM ARSA KONUT ALANI 121.675,00 TL 3.651,00 TL 24.01.2018        Saat:11.55       
Açık Teklif Usulü
BOŞ
13 GÜNDOĞDU 301 5 230 TAM ARSA KONUT ALANI 115.000,00 TL 3.450,00 TL 24.01.2018        Saat:12.00       
Açık Teklif Usulü
BOŞ
14 ÇAYIRKÖY 203 4 2.628.64 138926/262864                  (1389.26 M2) ARSA KENTSEL ÇALIŞMA ALANI 2.500.668,00 TL 75.021,00 TL 24.01.2018        Saat:12.05       
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
15 SAPAKPINAR 101 5 608,00 TAM ARSA KÖY YERLEŞİK ALANI  48.640,00 TL 1.460,00 TL 24.01.2018        Saat:12.10       
Açık Teklif Usulü
BOŞ
16 SAPAKPINAR 110 1 696,00 TAM ARSA KÖY YERLEŞİK ALANI  55.680,00 TL 1.671,00 TL 24.01.2018        Saat:12.15       
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
17 SAPAKPINAR 112 8 540,00 TAM ARSA KÖY YERLEŞİK ALANI  43.200,00 TL 1.296,00 TL 24.01.2018        Saat:12.20       
Açık Teklif Usulü
İŞGALLİ
                       
1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 17 adet taşınmazın satış ihalesi , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 23.01.2018 Salı günü saat : 16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
GERÇEK KİŞİLERİN ;
   a- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)
   b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi
   c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.
   d- Noter tasdikli imza beyannamesi.
   e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

 TÜZEL KİŞİLERİN ;
   a- Tüzel Kişilğin Noter tasdikli imza sirküleri.
   b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
   c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
   d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2018 yılına ait)
   e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
   f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
   g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.