Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

TAŞINMAZ İHALESİ

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.

SIRA NO

KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ

ALANI (M2)

KULLANIM AMACI

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

ŞARTNAME BEDELİ

KİRA MÜDDETİ

İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ

1

TEPECİK MAHALLESİ FETHİYE CADDESİ NO:3/1 ADRESİNDE TAPUDA 240 ADA 2 PARSELİN GÜNEYDOĞUSUNDA FEVZİYE PARKI İÇİ

60 M2 KAPALI 260 M2 AÇIK ALAN

ÇAY OCAĞI-ÇAY BAHÇESİ

40.000.00 TL
(KDV DAHİL)

43,200.00 TL

2.000.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 11:00 Açık Teklif Usulü

2

KADIKÖY MAHALLESİ ŞEHİT RAFET KARACAN BULVARI ŞEHİTLER PARKI, TAPUDA 786 ADA 113 PARSEL

78

KAFETERYA

550.00 TL
(KDV DAHİL)

594.00 TL

60.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 11:05 Açık Teklif Usulü

3

TOPÇULAR MAHALLESİ ARZU SOKAK TAPUDA CEDİT MAHALLESİ 4142 ADA/PARK ALANI

36

TEKNİK ALTYAPI ALANI

6.000.00 TL

6,480.00 TL

600.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 11:10 Açık Teklif Usulü

4

YENİŞEHİR MAHALLESİ OVA SOKAK NO:37/3 ADRESİNDE, TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 1744 ADA PARK ALANI
(KAYMAKAMLIK BİNASI KARŞISI)

25 M2 KAPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                         178 M2 AÇIK ALAN

BÜFE-ÇAY BAHÇESİ

400.00 TL
(KDV DAHİL)

432.00 TL

40.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 11:15 Açık Teklif Usulü

5

KOZLUK MAHALLESİ İSTANBUL KARAYOLU CADDESİ TAPUDA 210 ADA 9 PARSELDEKİ SAVAŞ DÖNMEZ PARKI

20

ÇAY OCAĞI

250.00 TL
(KDV DAHİL)

270.00 TL

25.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 11:20 Açık Teklif Usulü

6

YAHYAKAPTAN MAHALLESİ AKKAVAKLAR CADDESİ 1468-1469 ADALAR ARASI TERKLİ ALANDA 6 NOLU ATM YERİ

8.25

ATM YERİ

2,230.00 TL

2,410.00 TL

240.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 11:25 Açık Teklif Usulü

7

YAHYAKAPTAN MAHALLESİ AKKAVAKLAR CADDESİ 1468-1469 ADALAR ARASI TERKLİ ALANDA 4 NOLU ATM YERİ

8.25

ATM YERİ

2,230.00 TL

2,410.00 TL

240.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 11:30 Açık Teklif Usulü

8

KOZLUK MAHALLESİ 204 ADA GÜNEYİ YOL BOŞLUĞU

194

AÇIK OTOPARK

2.500.00 TL
(KDV DAHİL)

2,700.00 TL

270.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 11:35 Açık Teklif Usulü

9

ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ HORASAN CADDESİ NO:38 ADRESİNDE, TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 4832 ADA 5 PARSEL

5049

AÇIK SPOR TESİSİ

150.00 TL
(KDV DAHİL)

162.00 TL

20.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 11:40 Açık Teklif Usulü

10

YENİDOĞAN MAHALLESİ VADİ SOKAK NO:60 TAPUDA 4417 ADA 20 PARSEL

900 M2 AÇIK ALAN 20 M2 KAPALI ALAN

AÇIK SPOR TESİSİ

100.00 TL
(KDV DAHİL)

108.00 TL

20.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 11:45 Açık Teklif Usulü

11

CEDİT MAHALLESİ ŞEYH AKİF CADDESİ PLAN NO:3 TAPUDA 4591 ADA 28 PARSEL

18

DERNEK LOKALİ

100.00 TL
(KDV DAHİL)

108.00 TL

20.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 11:50 Açık Teklif Usulü

12

KÖRFEZ MAHALLESİ 616 ADA 32 PARSEL, 42 EVLER PARKI

56

DERNEK LOKALİ

100.00 TL
(KDV DAHİL)

108.00 TL

20.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 11:55 Açık Teklif Usulü

13

CEDİT MAHALLESİ ŞEYH AKİF CADDESİ PLAN NO:1 TAPUDA 4591 ADA 28 PARSEL

18

DERNEK LOKALİ

100.00 TL
(KDV DAHİL)

108.00 TL

20.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 12:00 Açık Teklif Usulü

14

YENİŞEHİR MAHALLESİ ALEV SOKAK NO:35, TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 4805 ADA 56 PARSELDEKİ İKİ KATLI YAPI

120

DERNEK LOKALİ

150.00 TL
(KDV DAHİL)

162.00 TL

20.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 12:05 Açık Teklif Usulü

15

CEDİT MAHALLESİ ŞEYH AKİF CADDESİ PLAN NO:10 TAPUDA 4591 ADA 28 PARSEL

18

İŞYERİ

500.00 TL

540.00 TL

50.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 12:10 Açık Teklif Usulü

16

TEPECİK MAHALLESİ FETHİYE CADDESİ FEVZİYE PARKI İÇİ NO:3/3

9

KİTAP SATIŞ YERİ

916.00 TL

990.00 TL

50.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 12:15 Açık Teklif Usulü

17

HACIHIZIR MAHALLESİ ALEMDAR CADDESİ NO:48 YANINDAKİ 41 NOLU SİMİT SATIŞ YERİ

1

SİMİT SATIŞ YERİ

600.00 TL
(KDV DAHİL)

648.00 TL

65.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 12:20 Açık Teklif Usulü

18

KEMALPAŞA MAHALLESİ ŞAHABETTİN BİLGİSU CADDESİ NO:117 ÖNÜNDEKİ 39 NOLU SİMİT SATIŞ YERİ

1

SİMİT SATIŞ YERİ

1.248.00 TL
(KDV DAHİL)

1,348.00 TL

130.00 TL

3 YIL

18.07.2018
  Saat 12:25 Açık Teklif Usulü

İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 18.07.2018 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır. 

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz,

6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 7- 1.500.000,00 TL lik güncel banka referans mektubu (1 sıra nolu ihale için)

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2018 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, yada süresiz teminat mektubu 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 9- 1.500.000,00 TL lik güncel banka referans mektubu (1 sıra nolu ihale için)

*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 17.07.2018 Salı Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.