Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
4°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Bilgi İşlem Müdürlüğü

İsmet KUNTTAŞ
Bilgi İşlem Müdürü
Birimler

Sistem Donanım Birimi

Sistem donanım birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Sistem sunucu bilgisayarlarının ve network cihazlarıyla ilgili kurulum yapan teknik çözüm ortaklarıyla iletişime geçmek.

b) Mevcut sistem kullanıcı bilgisayarlarında meydana gelecek işletim ve donanım sorunlarını gidermek.

c) Bilgisayarlar ve diğer ekipmanların (kamera, yazıcı, tarayıcı, faks makinesi vb.) bakım ve onarımlarına ilişkin işlemleri yürütmek.

ç) İhtiyaç duyulduğunda gerekli birimlere network hattı çekmek.

d) Bilgi İşlem malzemelerini depolamak ve ihtiyaç doğrultusunda dağıtımlarını yapmak.

e) Belediyede kullanılan programlara ait lisansların muhafaza ve kontrolünü yapmak.

f) Birimlerde kullanılan röle ve telsizlerin tamir ve bakımını sağlayarak faal tutmak.

 

Otomasyon ve Yazılım Birimi

Otomasyon ve Yazılım Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Hizmet alanlarının ve mevcut proseslerin ihtiyaç beklentilerinin tespit edilmesini sağlamak, proseslerin gerçekleşme oranlarını tespit etmek ve iyileştirmek, yeni hizmet fırsatlarını belirlemek.

b) Otomasyon sistemi (MIS) kullanıcı yetkilendirme, otomasyon eğitimleri düzenleme, Belediye iş entegrasyonunu yapma işlerini takip etmek.

c) İhtiyaç duyulduğunda kurum adına pratik ve kullanışlı basit uygulamalar geliştirilmek ve MIS’e entegrasyonu yaparak veri alış-verişi sağlamak.

ç) Belediye otomasyon yazılımının tüm birimlerde aktif olarak kullanılmasına yardımcı olmak.

d) Otomasyon yazılımıyla ilgili sorunlara en kısa sürede çözüm bulmak, ilgili firmayla irtibata geçmek, firmaya sorunu bildirmek ve takip etmek.

e) Otomasyon firması veya diğer yazılım konularıyla ilgili firmalarla telefonla, elektronik ortamda veya yazılı olarak iletişime geçmek.

f) Hizmetlerin iyileştirilmesi için alt yapı, yazılım-donanım, mali kaynaklar, ulaştırma, iletişim ve bilgi sistemlerinin olanaklarını tespit etmek, araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek, öneriler sunmak.

g) Belediye çalışanlarının ve halkın Belediye performansı hakkındaki kanaatini araştırmak adına yapılan anketlerin sonuçlarını analiz etmek ve yorumlamak.        

ğ) Web sayfalarını projelendirmek, yapmak ve yaptırmak.

h) Müdürlüklerin kullandığı yazılımların yıllık bakım sözleşmelerini takip etmek, yeniletmek.

ı) Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak ve eğitimler düzenlemek.

 

 

Santral Birimi

Santral Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Mesai başladıktan hemen sonra ve aynı gün mesai bitiminden hemen önce IP telefon sunucusundan (SIP Sunucu) günlük çağrı kayıtlarını incelemek; uygun olmayan durum veya olumsuz bir durum meydana geldiğinde, ilgililere bildirmek.

b) Dış lokasyonlardaki tüm IP telefon hatlarından çalışmayanları günlük olarak tespit ederek sebebini araştırmak ve çalışır hale getirmek.

c) Santralde, IP telefonların merkezi sunucusundan (SIP Sunucu)  ve IP telefonlarda gerektiğinde ayar veya yenileme yapmak.

ç) Yeni modem, IP telefon veya audiocost cihazı ihtiyacını tespit etmek.

d) Personel telefon veya faks cihazlarıyla ilgili haberleşme sorunlarını zamanında çözmek.

e) Personelin dâhili, şehir içi ve şehir dışı hat açılma işlemi ve bu işleme ilişkin konuşma sürelerinin ayarlanması işlemlerini yerine getirmek.

f) Merkez bina ve dış birimlerde santral kurulum, programlama ve dâhili, harici hat arızaları işlerine bakmak.

g) Sabit, dâhili ve GSM hat taleplerini karşılamak. GSM FCT cep santrali arızalarına bakmak.

ğ) Belediye haberleşme ve toplu SMS sistemi için tarifeleri takip etmek.

h) Telefon faturalarını takip ederek tasarruf tedbirleri uygulamak.

ı) Haberleşme güvenliği ihlallerine karşı tedbirler almak.

i) Telefon çağrılarını ilgili telefona yönlendirmek.

j) 7/24 Çağrı Merkezi Operatör kullanıcılarının açılması ve operatör kayıtlarının incelenip, olumsuzluklarını gidermek.

k) Belediye sınırlarında kurmuş olduğumuz uydunet internetlerin kontrollerini yapmak ve sorunlarını gidermek.