Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
3°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Çetin DÜZGÜN
İmar ve Şehircilik Müdür Vekili
Birimler

Etüt İmar Birimi

Etüt İmar Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen imar durumu taleplerinde 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları ve ilgili mevzuatlar dahilinde değerlendirilerek sonuçlandırmak.

b) İmar düzenlemesi aşamasında gerekli olan kurum görüşlerinin yazışmalarını yapmak.

c) 3194 sayılı İmar Kanununun 15.ve 16.maddesine istinaden gelen talepleri mevzuat hükümleri doğrultusunda incelemek ve karar almak üzere Belediye Encümenine havale etmek.

ç) Üzerinde mevcut bina bulunan parsellerin tespit haritasının tarafımıza iletilmesi sonucu mevcut binanın imar planlarına, plan notlarına ve yönetmelik hükümlerine göre incelenerek gerekli bilgileri imar durumuna işlemek.

d) Resmi Kurum ve diğer birimlerden gelen yazışmaları talepler doğrultusunda cevaplamak.

e) Kendi mülkiyetinde olan parsel ile ilgili bilgi talep eden vatandaşlara, parselin imar planlarındaki durumuna ilişkin sözlü imar durumu bilgisi vermek.

f) İfraz veya tevhit edilecek parsellerin imar durumları hazırlamak yönetmelik ve plan notlarına uygunluğunun kontrol ederek Belediye Encümenine sunmak.

g) Belediye Encümeninden çıkan kararların, üst yazılarını hazırlamak ve ilgili kurumlara göndermek.

Yapı Ruhsat Birimi

Yapı Ruhsat Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Yeni Yapı Ruhsatı, Tescilli yapılara Ruhsat, Mühürlü Yapılara Yapı Ruhsatı, Tadilat ve İlave Yapı Ruhsatı, vermek.

b) Ruhsat Temditi yapmak.

c) Ruhsat verilen yerlerle ilgili arazi kontrolü yapmak.

ç) Vaziyet Planı Onayı.

d) Kot Durum Belgesi düzenlemek.

e) Koruma Kurulu Onayı Vermek (Rölöve-Restitüsyon Restorasyon ve Rekonstrüksüyon Projeleri).

f) Mimari Proje ön inceleme yapmak.

g) Onarım Güçlendirme İzni vermek.

ğ) Asansör Tescil Belgesi düzenlemek.

h) Zemin Durum Belgesi düzenlemek. Zemin Etüt Raporu onaylamak.

ı) Zemin etüt çalışması için sismik ve sondaj çalışmalarının arazi kontrolünü yapmak.

i) Müdürlük içinde oluşan dokümanları arşivlemek.

j) Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda koordinasyonu sağlayarak ana arşivden ilgili doküman ve dosyaların getirilmesini sağlamak.

k) Kurum ve vatandaşlardan gelen belge ve proje taleplerini karşılamak.

l) Kat mülkiyet ve irtifak projelerini tarayarak Tapu Müdürlüğüne sistemden göndermek.