Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ceren ÖKER CÖMERT
Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.
Birimler

Etkinlik ve Organizasyon Birimi

Etkinlik ve Organizasyon Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlük faaliyet planında yer alan etkinlik ve organizasyonlarını yaparak, ihtiyaç duyulması halinde müdürlükler ile irtibat kurmak.

b) İlçe bütününe hizmet verecek kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikler düzenlemek.

c) Yurt içi/dışı sivil toplum kuruluşları ve kardeş şehirlerimizle iletişim kurmak.

ç) Toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konularda söyleşi, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek.

d) Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttıran şenlik, karnaval, panayır, festival, tiyatro, sinema, konser vb. etkinlikler yapmak.

e) Belirli gün ve haftalarda, anma, hatırlatma, kutlama hazırlıklarını yürütmek.

f) Ülkenin tarihi ve kültürel ören yerlerine geziler düzenlemek.

g) Planlanan etkinliklerle ilgili her türlü izinleri almak, yazışmaları yapmak ve işin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun yapılmasını sağlamak.

ğ) Düzenlenecek etkinliklerde araç, gereç, donanım temin etmek.

Hizmet Binaları Birimi

Hizmet Binaları Birim kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlük bünyesinde yer alan hizmet binalarının iş ve işleyişini sağlamak.

b) Müdürlüğün; yıllık, haftalık etkinlik ve organizasyon raporları ve sunumlarını hazırlamak.

c) Vatandaş; talep, şikâyet ve önerilerinin takibini yapmak.

ç) Belediye bünyesindeki diğer birimler ile işbirliği yapmak.

d) Etkinlik ve organizasyonların uygulama sürecinde olası ihtiyaçları karşılamak ve risklere önlem almak.

Kültür ve Sanat Birimi

Kültür ve Sanat Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Kurum içinde ve dışındaki paydaşlarla işbirliği yaparak, çalışma alanlarına yönelik faaliyet ve projeler hazırlamak.

b) Kültür ve sanat faaliyetlerini planlamak.

c) Sosyal ve kültürel değerlere yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri, kültür ve sanat örgütleri ile düzenli olarak iletişim içinde olmak.

d) Belde halkına geleneksel ve evrensel müziğin ve gösteri sanatlarının çeşitli türlerini süreli ya da sürekli şekilde açık ve kapalı mekânlarda sunmak

e) Kentin, tarihi ve kültürel varlıklarının korunması ile kentte sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini takip etmek.

f) Müzelerin açılmasını planlamak ve envanterlerini çıkarmak.

g) Konusuyla ilgili yayınlara yönelik çalışmalar yapmak, kullanılacak tanıtım materyallerinin tasarımı, basımı ve duyurusu için ilgili birimlerle iletişime geçmek.

ğ) Kentin kültürel değerleri konusunda toplumsal duyarlılığın gelişmesi ve farkındalık yaratılması için çalışmaları yapmak.

h) Çocuk, genç ve yetişkinlerin sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak ve sosyal hayata yönlendirmek amacıyla; resim, şiir, kompozisyon vb. sanat dallarında ödüllü yarışmalar düzenlemek.

ı) Kültürel, eğitsel ve sanatsal yazılı ve görsel yayınlar oluşturmak.

i) Müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi faaliyetleri geniş kesimlere yaymak üzere etkinlikler düzenlemek.