Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
3°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ümit UÇAR
Park ve Bahçeler Müdürü
Birimler

İdari ve Koordinasyon Birimi

İdari ve koordinasyon birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlük hizmetlerinin, zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine destek olmak.

b) Müdürlüğün tüm birimleri ile koordinasyonlarını sağlayan yazışma, puantaj, tahakkuk, izin, taşınır kayıt ve kayıt işlemlerinin özenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Sorumluluk alanına giren konularda aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

ç) Gelen-giden, zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak.

d) Belediyemizin belirlemiş olduğu orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasına destek olmak.

Proje ve Yapım Birimi

Proje ve Yapım Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Belediye sınırları imar planında park, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan ve mülkiyeti Belediyeye ait yerlerin bölge halkının ihtiyaçları da dikkate alınarak projesini ve uygulamasını yapmak / yaptırmak.

b) Günümüz koşullarında revize edilme ihtiyacı ortaya çıkan mevcut park, spor tesisi ve çocuk oyun alanlarının revize edilmesi kapsamında gerekli projelendirme ve imalatları yapmak / yaptırmak.

c) Ağaçlandırma çalışmalarına esas olmak üzere yer tespitlerinde bulunarak ağaçlandırma projelerini yapmak / yaptırmak, ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılacak olan fidan türlerini belirleyerek teknik şartnamesini hazırlayıp, temin etmek / edilmesini sağlamak.

ç) Yıllık yatırım programına göre, yeni ve ıslahı yapılacak park, rekreasyon alanı, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları için ihtiyaç duyulan her türlü kent mobilya donatıları, oyun grupları, spor aletleri, inşaat, tesisat, elektrik gibi mal ve malzemelerin tespitini yaparak bu malzemeleri temin etmek.

d) Kamu kurum, kuruluşlarından ve vatandaşlardan gelen talepleri birimin yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde değerlendirerek sonuçlandırmak.

e) Mevzuattaki değişiklikleri takip etmek.

f) Birim bünyesinde yapılan çalışmaların haftalık ve aylık olarak rapor ve sunumlarını hazırlamak.

g) Müdürlüğün Stratejik Planında yer alan ve birimin yürütmekte olduğu çalışmalar kapsamında kalan yatırımların teknik takibini yapmak, projesine uygun yaptırılmasını sağlamak.

ğ) Mevcut parkların engelli vatandaşlara uygun hale getirilmesine yönelik yenileme ve geliştirme çalışmalarını yapmak.

Bakım, Onarım ve Fidanlık Birimi

Bakım, Onarım ve Fidanlık Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım ve onarımını yapmak / yaptırmak. (Budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, sulama vb.)

b) Yeşil alanları projesine göre bitkilendirmek, oyun, spor aletleri, kent mobilyası (bank, piknik masası, çöp kutusu vb.) ve aydınlatma elemanlarının montajını yapmak ve düzenli olarak bakım onarımlarını gerçekleştirmek.

c) İlçe sınırlarında özel mülkiyet alanlarında vatandaş tarafından yapılan budamalardan çıkan atıkları toplayıp uygun şekilde değerlendirmek.

ç) Park ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılacak olan bitki türlerini üretmek veya satın almak. Sera ve fidanlığın genel temizliğinin ve bitkilerin zirai bakımlarının yapılmasını sağlamak. (sulama, çapalama, yabancı otların temizlenmesi, budama, tüpleri yıpranan ve dar gelen süs bitkilerinin tüplerinin değiştirilmesi vb.)

d) Fidanlıktaki bitkilerin giriş-çıkış takibinin yapılmasını sağlamak.

e) Yıllık yatırım programına göre, yeni ve ıslahı yapılacak park, rekreasyon alanı, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları için ihtiyaç duyulan her türlü kent mobilya donatıları, oyun grupları, spor aletleri, inşaat, tesisat, elektrik gibi mal ve malzemelerin tespitini yaparak bu malzemeleri üretmek veya temin etmek,

f) Çevre kirliliğine sebep olan ve halk sağlığını tehdit eden metruk arazilerde (Özel mülkiyete ait) yeşil örtü temizliği yapmak / yaptırmak.

g) Kamu kurum, kuruluşlarından ve vatandaşlardan gelen talepleri birimin yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde değerlendirerek sonuçlandırmak.

ğ) Birim bünyesinde yapılan çalışmaların haftalık ve aylık olarak rapor ve sunumlarını hazırlamak.

h) Müdürlüğün Stratejik Planında yer alan ve birimin yürütmekte olduğu çalışmalar kapsamında kalan yatırımları gerçekleştirmek