Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
15°C
ETKİNLİK TAKVİMİ
MEKANLAR / FEVZİYE CAMİİ
TÜM MEKANLAR TURİZM SPOR

FEVZİYE CAMİİ

Adres
Kategori TURİZM

Fevziye Camii ve müştemilatı, 1571 yılında Mehmet Bey isminde bir zat tarafından yaptırılmış olup, ilk inşaası Mimar Sinan tarafından gerçekleştirilmiştir. Mehmet Bey’in Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı olduğunu Tuhfetü’l-Mimarin adlı eserden anlamaktayız.Fevziye Camii, 1719 yılında 17 Ağustos depremi gibi merkez üssü bölgemiz olan depremde, büyük ölçüde yıkılmış ve yeniden inşaa edilmiştir. Camii, 1757 yılında çıkan bir yangında tamamen yanmış, kısa bir zaman sonra İzmit Ahalisinden Hacı Halil Ağa, camii yeniden inşaa ve ihya eylemiştir. Bir müddet sonra çıkan bir yangında camii yeniden yanmış ve Kaptan-ı Derya Ahmet Fevzi Paşa tarafından yeniden inşaa ettirilerek 1836 yılında Sultan II. Mahmut tarafından ibadete açılmıştır. 10 Temmuz 1894 tarihinde vuku bulan depremde Fevziye Camii büyük ölçüde zarar görmüş ve Sultan 2. Abdülhamid’in emri ile, camii tamamen yıktırılarak duvarları taş ve tuğla olmak üzere yeniden yaptırılmıştır. Kayıtlara göre caminin yıkımı dört hafta sürmüş, inşaası Ağustos 1897 de başlayıp Temmuz 1898 de bitirilerek Sultan 2. Abdülhamid Han’ın cülüs günü ibadete açılmıştır.